Ile godzin ma rok? Sprawdź, ile rok ma tygodni, dni i miesięcy

ile godzin ma rok

Zastanawialiście się kiedyś, ile rok ma godzin? Przeważnie operujemy ilością miesięcy, tygodni, dni, kwartałami, czy odnosimy się do pór roku. Poniżej zagłębimy się szczegółowo w ten temat, przybliżając Wam go w prosty sposób! 

Ile dni ma rok? Rok ma 365 lub 366 dni (w przypadku, gdy rok jest przestępny, a luty nie ma 28 dni, tylko 29) a każdy dzień 24 godziny, więc rok ma odpowiednio 8760 lub 8784 godzin. Każdy miesiąc ma od 28 do 31 dni, 52 lub 53 tygodnie, a to daje nam stałość 12 miesięcy, obfitujących w zmienną aurę, dzięki której możemy oglądać świat w różnych barwach, począwszy od pięknej i świeżej zieleni wiosennej, przechodzącej w różnokolorowy czas  lata, wchodząc w czerwono złotą polską jesień, baśniową bielą kończąc. 

Ile godzin ma rok: Poznaj dokładną liczbę! Jak liczona jest liczba godzin w roku?

ile godzin ma rok

Warto zwrócić uwagę, przy dokładnym podawaniu rocznej ilości godzin, że rok astronomiczny, czyli czas potrzebny Ziemi do jednego obrotu wokół Słońca, jest dłuższy niż rok kalendarzowy o około 4 minuty. Różnica ta jest uzupełniana co 4 lata za pomocą dodatkowego dnia w kalendarzu, w lutym 29- go.

I tak jak już wspominaliśmy, obliczanie godzin w roku zależy od tego czy rok jest przestępny, czy nie. Kiedy luty ma 28 dni tych godzin mamy 8760, a w roku gdy luty ma 29 dni godzin jest ich łącznie 8784. Kalkulator godzin i minut to nic innego jak prosta matematyka. Należy pomnożyć ilość dni w roku, czyli 365 lub 366 przez liczbę godzin jednej doby, czyli 24.

Rok przestępny a standardowy: Jak różnią się pod względem liczby godzin?

ile godzin ma rok

Standardowy rok ma 365 dni, ale co 4 lata dodaje się jeden dodatkowy dzień w lutym, tzw. dzień przestępny, aby kalendarz pozostał zsynchronizowany z ruchem Ziemi wokół Słońca. W ten sposób uzupełniana jest różnica pomiędzy długością roku słonecznego, tzn. czasu, który jest potrzebny Ziemi by dokonała jednego obrotu wokół Słońca, a długością roku kalendarzowego. Długość roku słonecznego jest nieco dłuższa niż 365 dni i wynosi dokładnie 365,24 dni. Dlatego, co cztery lata, dodaje się dzień przestępny, aby zniwelować tę różnicę godzinową, która wynosi nie mniej, nie więcej niż równe 24 godziny (8784 – 8760 = 24).

Obliczanie czasu: Ile rok ma godzin, dni, tygodni, miesięcy i kwartałów

ile godzin ma rok

Ile tygodni ma rok? Ile rok ma dni? I ile jest tygodni w roku? To pytania podstawowe, na które odpowiemy poniżej!

Aby obliczyć liczbę tygodni w roku kalendarzowym, trzeba dodać ilość dni w poszczególnych miesiącach danego roku, który bierzemy pod uwagę i podzielić wynik przez siedem, czyli liczbę dni w tygodniu. W przypadku roku przestępnego nie można zapomnieć o dodaniu jednego dnia (29 lutego). Tych tygodni jest zazwyczaj 52 i zależy to od tego czy rok ma 365, czy 366 dni, kwestia wspomnianego roku przestępnego. Z godzinami jest podobnie, też występuje ta zależność  – albo mamy 8760 godzin w roku, albo 8784. Ciekawe, prawda?

Natomiast jeśli chodzi o kwartały, to rok kalendarzowy ma ich cztery, a każdy kwartał to trzy miesiące:

 • I kwartał to miesiące na początku roku, czyli styczeń, luty, marzec
 • II kwartał to kwiecień, maj, czerwiec
 • III kwartał obejmuje lipiec, sierpień, wrzesień
 • IV i ostatni kwartał to już końcówka roku, czyli październik, listopad, grudzień.

Kwartały używane są jako jednostka miary czasu w biznesie i finansach, a także w rachunkowości i statystykach. Symbolem oznaczającym kwartał jest litera Q, a numer kwartału odpowiada, jak wyżej,  kolejności miesięcy w nim występujących. Podsumowując kwartały służą do określenia, ile czasu upłynęło od początku roku i do porównania wyników finansowych z różnych okresów.

Ile dni mają poszczególne miesiące? Ile godzin ma miesiąc?

ile godzin ma rok

Ustalenie ilości dni i godzin w miesiącu uzależnione jest od tego, jaki miesiąc bierzemy pod uwagę i wygląda to następująco:

 • Styczeń     31 dni, czyli 744 godziny,
 • Luty                     28 lub 29 dni, czyli 672 lub 696 godzin,
 • Marzec          31 dni, czyli 744 godziny,
 • Kwiecień             30 dni, czyli 720 godzin,
 • Maj                      31 dni, czyli 744 godziny,
 • Czerwiec             30 dni, czyli 720 godzin,
 • Lipiec                  31 dni, czyli 744 godziny,
 • Sierpień              31 dni, czyli 744 godziny,
 • Wrzesień            30 dni, czyli 720 godzin,
 • Październik        31 dni, czyli 744 godziny,
 • Listopad             30 dni, czyli 720 godzin,
 • Grudzień            31 dni, czyli 744 godziny.

Stąd jasno wynika, że liczba godzin w miesiącu zależy od tego, ile dni ma dany miesiąc.   

A każdy dzień ma 24 godziny, więc aby obliczyć liczbę godzin w miesiącu, należy pomnożyć liczbę dni w miesiącu przez 24 i tym oto sposobem otrzymujemy wyjaśnienie trapiącej nas kwestii. 

Ile minut ma doba? A ile tydzień, miesiąc i rok?

ile godzin ma rok

Wtrącić należy, że, aby odpowiedzieć na te pytania, najpierw ustalmy, co kryje się pod pojęciem doby. Doba to astronomiczna jednostka miary upływu czasu związana z obrotem Ziemi wokół własnej osi (ale nie jest równa jednemu pełnemu obrotowi, gdyż trwa 23 godziny 56 minut i 4,091 sekund, a ta przyjęta przez nas ma 24 godziny). Jako urzędowa jednostka czasu zdefiniowana jest na 24 godziny, co daje 1440 minuty lub 86 400 sekund.

Początek doby astronomicznej  może wypadać, w zależności od przyjętego założenia, w różnych porach ziemskiego dnia. Nie poprzestając na jednym znaczeniu doby, przygotowaliśmy zestawienie popularnych dób, których na pewno używasz w życiu codziennym. Mamy rację?

 • doba słoneczna – okres pomiędzy dwoma kolejnymi górowaniami Słońca,
 • doba gwiazdowa – okres między dwoma kolejnymi górowaniami punktu Barana,
 • doba księżycowa – okres między dwoma kolejnymi górowaniami Księżyca,
 • doba cywilna – okres między godziną 00:00 jednego dnia i godziną 00:00 dnia następnego w danej sferze czasowej,
 • doba pokładowa – czas odmierzany na obiekcie przemieszczającym się przez strefy czasowe, np. na statku, w samolocie czy stacji kosmicznej, liczony od momentu rozpoczęcia podróży, rejsu,
 • doba pracownicza – kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
 • doba hotelowa – czas przydziału apartamentu dla klienta, liczony od określonej pory doby cywilnej, wyznaczonej w sposób umowny, mający być wygodny zarówno dla klienta, jak i obsługi hotelu, wynikający z najczęstszych pór wprowadzania się lub wyprowadzania się gości hotelowych.

Ogólnie, rzecz ujmując, doba jest pozaukładową jednostką miary, czyli jednostką nienależącą do układu SI (Międzynarodowy Układ Jednostek Miar, spójny dla jednostek podstawowych, czyli kilograma, metra, sekundy, ampera, kelwina, mola i kandeli).

Nie możemy także zapomnieć o innych jednostkach umownych, czyli: tydzień, miesiąc i rok. Ile mają minut? Znasz odpowiedź na to pytanie? Poniżej przedstawiamy rozwiązanie tej zagadki!

 • Zacznijmy od tygodnia:

tydzień to okres siedmiu dni, 168 godzin, a co za tym idzie 10 080 minut i nawet 604 800 sekund.

 • Teraz miesiąc:

tutaj ilość minut zależy od długości miesiąca, czy jest to 28, 29, 30 czy 31 dni

 • Jeśli 28 dni to mamy 40 320 minut w ciągu miesiąca,
 • przy 29 dniach to 41 760 minut,
 • gdy mamy miesiąc 30-dniowy to 43 200 minut,
 • a w miesiącu, który ma 31 dni, to 44 640 minut.
 • Rok:

Jeden rok w zależności czy ma 365 dni, czy 366, wówczas liczba godzin proporcjonalnie wypada następująco:

 • w roku 365-dniowym, to 525 600 minut 
 • a w roku przestępnym, mającym 366 dni, to 527 040 minut.

Mamy nadzieję, że nasze skrupulatne obliczenia i wyjaśnienia nie spowodowały u Was przerażenia, a dały tylko okazję do przemyślenia, jak szybko upływa nam czas. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z mijających sekund, minut, godzin i lat. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko cieszyć się każdą chwilą i doceniać ją!