Oznacz koleżankę, z którą nigdy się nie nudzisz! …🤪