Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego weddingdream.com

Szanując Twoje prawa oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym postanowienia obowiązującego od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy.

 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Izabela Janachowska – Jabłońska WEDDING DREAM z siedzibą w Warszawie (04-501) przy ul. Płowieckiej 1, posiadającą NIP 851-297-38-10 oraz REGON 320588758.

Możesz skontaktować się z administratorem Twoich danych wysyłając email na adres redakcja@weddingdream.com lub pisząc na adres Administratora.

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskujemy w sposób zgodny z prawem. To Ty decydujesz o przekazaniu nam swoich danych osobowych bądź poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych, poprzez zapis do naszych newsletterów lub złożenie zamówienia.

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera jest jedynie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane zbierane są jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie w celu świadczenia przez Administratora usług.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, w zależności od miejsca i sposobu ich pozyskania przetwarzamy w następującym celu:

  1. kontaktu z Tobą, w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. kierowania do Ciebie naszego newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną w związku ze świadczonymi przez nas usługami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) jeśli przepis prawa wymaga od nas przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu usług własnych a ponadto dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które w związku z celem przetwarzania są niezbędne i wystarczające do realizacji tego przetwarzania.

Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy i które na nasze zlecenie przetwarzają powierzone dane osobowe. Mogą to być firmy świadczące usługi IT i usługi hostingowe, usługi księgowe lub pocztowe oraz firmy obsługujące nasze działania marketingowe i sprzedażowe, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, jaki został wskazany w umowie.

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane także instytucjom nadzorczym oraz organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Twoich danych osobowych nie przekazujemy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub obrony przed takimi roszczeniami. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany szczególnymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, dane osobowe będziemy przechowywać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz możesz skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz także prawo do uzyskania kopii danych oraz do przenoszenia swoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem. Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Jaka jest podstawa podania Twoich danych osobowych?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy i świadczenia usług.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Informacja o plikach cookies

Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie przetwarzają żadnych danych osobowych a możliwość ich wyłączenia znajdziesz w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości

Czym są pliki „cookies”?

To niewielkie pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim komputerze podczas przeglądania stron www. Pliki te przede wszystkim przechowują ustawienia użytkownika dotyczące np. preferowanego języka czy położenia. Ułatwia to poruszanie się na stronie przy kolejnych odwiedzinach, gdzie ustawienia strony automatycznie zaktualizują się z wcześniej wprowadzonymi ustawieniami.

Więcej na ten temat „cookies” dowiesz się w serwisie pod linkiem https://wszystkoociasteczkach.pl

Warszawa, 01 lipca 2019r. 

Zapisz się do newslettera