Dlaczego kobiety zmieniają nazwisko po ślubie?

para młoda

Wychodząc za mąż, kobiety najczęściej przyjmują nazwisko męża. W Polsce dzieje się tak w przypadku 90 % małżeństw, pomimo iż nie ma ustawowego nakazu takiej zmiany. Każde z małżonków może zachować swoje nazwisko, a także mężczyzna może przejąć panieńskie miano rodowe swojej żony. Zatem dlaczego kobiety zmieniają nazwisko?

Dlaczego kobiety zmieniają nazwisko? Chodzi o średniowieczną tradycję?

Kiedyś nie istniały nazwiska, były tylko imiona. Z czasem, gdy liczba ludności się zwiększała, zaczęto nadawać nazwiska związane z miejscem pochodzenia, wykonywaną pracą, określeniem danego rodu. W naszym kręgu kulturowym kobiety zaczęły przyjmować godność po swoich mężach w ok. IX wieku.

Wiązało się to z roztoczeniem przez mężczyzn opieki nad wybranymi niewiastami, ale również przejęciem władzy nad ich finansami, zajęciami, stylem życia. Wraz ze zmianą nazwiska i wejściem kobiety do rodziny męża, stawała się ona od niego zależna.

Zamężne kobiety, aż do XIX wieku nie mogły same zawierać umów, posiadać nieruchomości, czy też zakładać działalności gospodarczej.

Nie miały również żadnego wpływu na przebieg wydarzeń w sferze polityki i gospodarki. Można powiedzieć, iż mężczyźni w bardzo dużym stopniu mieli władzę nad życiem i losem kobiet. Wraz z ruchami emancypacyjnymi, w XIX oraz XX wieku, sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać.

Pierwszą zamężną kobietą noszącą paszport ze swoim nazwiskiem panieńskim była Amerykanka Doris Fleischman w 1925 roku.

Dziś w dobie równouprawnienia w Polsce istnieje dowolność w zakresie przyjmowania godności. Można zostać przy swoim nazwisku panieńskim, co więcej, mężczyźni mogą również przyjmować nazwiska kobiet. Dzieje się tak jednak rzadko. Dla wielu kobiet zmiana nazwiska jest korzystna i wygodna.

Dlaczego kobiety zmieniają nazwisko? Argumenty za przyjęciem nazwiska męża

Dla wielu kobiet przejęcie nazwiska męża jest naturalną kwestią. Robiło się tak od pokoleń, dlatego też kłaniając się tradycji, postępuje się tak samo dziś. Dla niektórych jest to odcięcie się od swojej przeszłości i wejście do nowej rodziny, dla innych oznaka wyższego statusu społecznego.

Czasami kobiety nie są zadowolone z brzmienia swojego nazwiska panieńskiego i z chęcią zmieniają je na nowe. Dla wielu jest to wyraz szacunku, przywiązania i chęci sprawienia przyjemności swojemu wybrankowi. Pary określają to mianem „połączenia sił” i rozpoczęcia wspólnej drogi życiowej.

Wybór ten zapewnia również pewną wygodę pod względem wspólnego załatwiania spraw urzędowych, brania kredytów czy też wspólnego składania wniosków. Pamiętajmy, iż dzieci często przejmują nazwisko po ojcu, co również jest istotnym argumentem za posiadaniem takiego samego nazwiska.

para młoda

W jakich sytuacjach dobrze jest zachować nazwisko panieńskie?

Zmieniając nazwisko trzeba liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Jest to przede wszystkim konieczność wymiany wszelkich dokumentów:

  • dowodu osobistego,
  • paszportu,
  • prawa jazdy,
  • meldunku,
  • karty kredytowej.

Czasem zatem łatwiej jest pozostać przy swoim panieńskim nazwisku. Bardzo ważną kwestią dla wielu kobiet jest rozpoznawalność ich nazwiska w ramach pracy i zdobytych osiągnięć. Szczególnie, iż obecnie coraz później decydujemy się na zawarcie małżeństwa.

Przed ślubem jest czas na pracę zawodową i wyrobienie sobie pewnego statusu społecznego. Dlatego też wiele rozpoznawalnych kobiet, z osiągnięciami w zakresie nauki, sportu czy też innej ścieżki kariery, decyduje się na zachowanie swojego nazwiska.

Postawa taka może to być również wyrazem chęci zachowania i podkreślenia swojej niezależności. Są osoby, dla których niezwykle ważna jest ich nazwa rodowa i pragną jak najdłużej ją zachować. W tej sytuacji często kobiety decydują się na nazwisko dwuczłonowe. Bywa ono jednakże bardzo kłopotliwe.

panna młoda

Nazwisko dwuczłonowe – czy warto je mieć?

W sytuacji chęci zachowania własnego nazwiska, rozwiązaniem może być zastosowanie nazwiska dwuczłonowego, składającego się z miana panieńskiego oraz tego, pochodzącego od męża. W ten sposób podtrzymujemy tradycję i pokazujemy partnerowi, że jesteśmy związani z nim i jego rodziną, jednocześnie zachowując swoją tożsamość.

New Drop

Wciąż będziemy kojarzone ze swoimi osiągnięciami. Nie będzie problemu związanego z odbiorem dzieci z przedszkola, czy też szkoły. Nazwiska dwuczłonowe ponadto brzmią bardzo elegancko i dostojnie. Bez trudu można zostać odnalezioną przez znajomych po latach braku kontaktu. Wadą tego rozwiązania jest jednakże nadal konieczność wymiany wszystkich dokumentów.

Czasami też takie miano może być bardzo długie i problematyczne podczas długich podróży, jak również załatwiania spraw w urzędach. Wpisywanie długiego nazwiska w wąskie rubryki nie rzadko przyprawia o ból głowy. Mimo wszystko, miana dwuczłonowe wydają się być najlepszym rozwiązaniem i kompromisem w sytuacji chęci zachowania własnego nazwiska.

para

Pomimo, iż coraz liberalniej podchodzimy do kwestii zmiany nazwiska podczas zawierania związku małżeńskiego, jest to wciąż bardzo popularna praktyka. Tłumaczyć ją można długą tradycją społeczną, chęcią okazania szacunku i przywiązania do partnera życiowego, manifestacją oddania, wygodą wynikającą z faktu posiadania takiego samego nazwiska. Wiele kobiet obecnie decyduje się na miana dwuczłonowe, zachowując w ten sposób swoją dotychczasową rozpoznawalność.

Na pewno jest to indywidualny wybór, wynikający z potrzeb i pragnień każdej kobiety, który zawsze powinien być uszanowany.

O czym warto pamiętać przy wyborze nazwiska po ślubie?

Domyślamy się, że w niektórych rodzinach może to być problematyczne, jednak pamiętaj żeby na siłę nie brać nazwiska po mężu tylko dlatego, że wszyscy od Ciebie tego oczekują. To Ty będziesz nosić to nazwisko, najprawdopodobniej do końca życia, więc najważniejszym jest, abyś czuła się z nim dobrze.

Rekomendowane artykuły