Czy bierzmowanie jest potrzebne do ślubu? Wszystko, co musisz wiedzieć!

czy bierzmowanie jest potrzebne do ślubu

Zastanawiacie się, czy bierzmowanie jest potrzebne do ślubu? Jeśli chodzi o ślub kościelny, to kodeks prawa kanonicznego jest dość precyzyjny w tej kwestii i okazuje się, że bez bierzmowania zawarcie związku małżeńskiego jest całkiem możliwe.

Wśród przyszłych nowożeńców planujących ślub w kościele, pojawia się wiele pytań dotyczących formalności sakramentalnych. Wątpliwości budzić mogą dokumenty potrzebne do ślubu kościelnego, nauki przedmałżeńskie, protokół przedślubny czy też spowiedź przedślubna. Często zastanawiamy się, czy bierzmowanie jest niezbędne do zawarcia sakramentu małżeństwa? W poniższym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości i przybliżyć czytelnikom specyfikę wymagań kościelnych w kontekście ceremonii zaślubin. 

Przygotowując się do najważniejszego dnia w życiu, warto być świadomym wszystkich aspektów związanych z ceremonią ślubną, aby uniknąć nieporozumień i niespodzianek. Zachęcamy do głębszej refleksji nad rolą bierzmowania w sakramencie małżeństwa.

Co to jest bierzmowanie? Znaczenie i cel tego sakramentu

czy bierzmowanie jest potrzebne do ślubu
fot. Shutterstock

Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów w Kościele Katolickim. Co daje bierzmowanie? Rozumiemy je jako sakrament dojrzewania duchowego, czyli jest niejako dopełnieniem inicjacji chrześcijańskiej rozpoczętej przy chrzcie świętym i dopełnionej pierwszą komunią świętą. 

Bierzmowanie jest sakramentem, który wzmacnia i umacnia wierzącego w Duchu Świętym, sprawiając, że staje się on pełnoprawnym świadkiem Chrystusa i Jego nauki. Poprzez namaszczenie krzyżmem świętym oraz nałożenie rąk przez kapłana, osoba bierzmowana otrzymuje dar Ducha Świętego, który umożliwia jej aktywne i świadome uczestnictwo w życiu Kościoła. Po co jest bierzmowanie? Dzięki temu sakramentowi wierzący jest w pełni przygotowany do pełnienia roli apostoła, który głosi Ewangelię i broni wiary.

Czy do ślubu kościelnego potrzebne jest bierzmowanie

czy bierzmowanie jest potrzebne do ślubu
fot. Shutterstock

Ślub kościelny czy konkordatowy nie może się odbyć, jeśli jedna z osób nie jest ochrzczona. Inaczej przedstawia się kwestia sakramentu bierzmowania. Duża część młodych par uważa, że bierzmowanie jest nieodzowne dla zawarcia sakramentu małżeństwa. Niekiedy księża potwierdzają takie przekonanie, ale zgodnie z prawem kanonicznym nie jest to konieczne. 

W Polsce, aby zawrzeć sakrament małżeństwa w Kościele katolickim, wskazane jest posiadanie sakramentu bierzmowania. Jednak nie jest to absolutnie konieczne. Bierzmowanie nie jest wymagane, by para mogła wziąć ślub kościelny.

Nauki przedmałżeńskie często podkreślają znaczenie bierzmowania jako dopełnienia drogi wiary. W wielu miejscach zachęca się do przyjęcia tego sakramentu przed zawarciem małżeństwa, jeśli narzeczeni go wcześniej nie przyjęli. Musicie jednak pamiętać, że zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego mówią, że do sakramentu małżeństwa mogą przystąpić dwie osoby posiadające sakrament chrztu, ale nie ma tam wymienionej konieczności bierzmowania.

Zatem podsumowując ślub bez bierzmowania — czy jest możliwy ślub kościelny bez bierzmowania? Tak, dokumenty potrzebne do ślubu kościelnego ani protokół przedślubny nie przewidują konieczności sakramentu bierzmowania przed ślubem. 

Czy bierzmowanie ma znaczenie dla ślubu cywilnego i konkordatowego?

czy bierzmowanie jest potrzebne do ślubu
fot. Shutterstock

W Polsce bierzmowanie może i odgrywa znaczenie w kontekście sakramentu małżeństwa (aczkolwiek nie jest wymagane do ślubu kościelnego), ale nie ma wpływu na ślub cywilny. Ślub cywilny zawierany jest przed urzędnikiem stanu cywilnego i w związku z tym nie ma tutaj przed nowożeńcami wymagań “religijnych”. Do zawarcia małżeństwa cywilnego w Polsce nie jest wymagane bierzmowanie ani żaden inny sakrament. 

Natomiast ślub konkordatowy to specyficzna forma ślubu, która łączy w sobie aspekty cywilne i kościelne. Dzięki konkordatowi (umowie między Polską a Stolicą Apostolską), ślub konkordatowy zawarty w Kościele katolickim ma jednocześnie moc ślubu w świetle prawa krajowego. Oznacza to, że narzeczeni nie muszą zawierać odrębnie ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego – jedno obrzędowe „tak” w kościele ma moc zarówno religijną, jak i prawną.

Jeśli chodzi o wymogi do ślubu konkordatowego, narzeczeni muszą spełnić zarówno wymagania kościelne (takie jak np. nauki przedmałżeńskie, spowiedź przedślubna) jak i cywilne (np. dostarczenie odpowiednich dokumentów do parafii). W kontekście sakramentu małżeństwa w Kościele bierzmowanie jest wskazane, ale, jak wcześniej wspomniano, niewymagane.

New Drop

Bierzmowanie jest ważne w kontekście duchowym i religijnym, ale nie ma wpływu na aspekty prawne małżeństwa. Jeśli planujesz ślub konkordatowy w Polsce, warto zastanowić się nad sakramentem bierzmowania, ale przede wszystkim skonsultować się z proboszczem swojej parafii w sprawie wszelkich wymagań.

Dokumenty potrzebne do ślubu kościelnego — ogólne porady dla narzeczonych

czy bierzmowanie jest potrzebne do ślubu
fot. Shutterstock

Decyzja o zawarciu związku małżeńskiego w kościele to ważny krok w życiu wielu par. Wiemy już, że ślub bez bierzmowania jest możliwy. Przygotowania do tej uroczystości nie ograniczają się jednak jedynie do wyboru daty czy kościoła. Istotne jest również zebranie wymaganych dokumentów. Warto zabrać się za to na długo przed planowanym terminem ślubu, aby uniknąć stresów związanych z ewentualnymi brakami.

Dokumenty potrzebne do ślubu kościelnego:

  • Świadectwo chrztu, a konkretniej metryka chrztu do ślubu, to podstawowy dokument, który muszą przedstawić obie strony. Można go uzyskać w parafii, w której odbył się chrzest. 
  • Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim — Przed zawarciem związku małżeńskiego w kościele, para musi uczestniczyć w specjalnych spotkaniach przygotowujących do sakramentu małżeństwa. Po ich zakończeniu otrzymuje się stosowne zaświadczenie.
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński — Taki dokument potwierdza m.in. że dana osoba nie zawierała wcześniej związku małżeńskiego. 
  • Ważne dowody osobiste — załatwiając wszelkie formalności związane ze ślubem (czy to kościelnym, czy konkordatowym lub cywilnym), zawsze powinniście mieć przy sobie ważny dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości. 

Pamiętajcie, aby zgromadzić wszystkie dokumenty i przedstawić je w parafii, w której planujecie wziąć ślub z odpowiednim wyprzedzeniem. Dla przykładu metryka chrztu do ślubu jest ważna przez 6 miesięcy, zatem nie powinniśmy organizować tego dokumentu wcześniej niż pół roku przed ślubem. To ułatwi procedury oraz pozwoli skupić się na duchowych aspektach przygotowań do sakramentu małżeństwa.

Zobacz film, w którym Izabela Janachowska rozmawia z księdzem o wszystkim, co dotyczy ślubu kościelnego!

Rekomendowane artykuły