Zmiana daty ślubu i wesela – co z podpisanymi umowami?

Zmiana daty ślubu i wesela - co z podpisanymi umowami? 47665

Życie lubi zaskakiwać i nikt nie jest w stanie przewidzieć pewnych zdarzeń. Niektóre sytuacje losowe, takie jak panująca obecnie pandemia koronawirusa, dzieją się niezależnie od nas krzyżując równocześnie ślubne plany. Rodzi się zatem pytanie, czy sytuacja, na którą nie mamy wpływu i wiążąca się z nią zmiana daty ślubu rzutuje na podpisane wcześniej umowy? 

Zmiana daty ślubu i wesela to bardzo trudna decyzja. Ale czasem nie mamy innego wyjścia. Pojęcie siły wyższej, mimo że często używane — nie doczekało się definicji ustawowej. Powszechnie przyjęło się, że siłą wyższą jest zdarzenie: zewnętrzne; niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie da się zapobiec. Przejawami siły wyższej mogą być zjawiska wywołane siłami natury (powodzie, trzęsienia ziemi, epidemie itd.), zjawiska społeczne lub polityczne o wielkiej skali (np. wojny) oraz akty władzy publicznej (np. blokady granic i portów). Popularną praktyką wśród przedsiębiorców jest zawieranie przez strony tzw. “klauzuli siły wyższej”. Obejmuje ona różne uzgodnienia, co dzieje się w momencie sytuacji kryzysowej…  Jednak kto by o tym pomyślał podpisując umowę ze swoim ślubnym podwykonawcą? Zatem jakie możliwości pozostają nam jeśli czeka nas zmiana daty ślubu – zerwanie, a może zmiana umowy? 

Przeczytaj także: Ślub w czasie koronawirusa – czy nadal można go wziąć?

Zmiana daty ślubu i wesela — CZY OZNACZA TO ZERWANIE UMOWY? 

Nie, jeśli doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy stronami, czyli między parą młodą a wykonawcą. Wtedy umowa pozostaje w niezmienionym kształcie, ulega zmianie tylko termin jej wykonania. Warto jednak sporządzić aneks do tej umowy, który zawierać będzie informacje o nowej dacie planowanego wesela. Ważne jest także to, aby obie strony podpisały ten dokument. 

Zmiana daty ślubu i wesela – JAKIE MOGĄ BYĆ KONSEKWENCJE ZERWANIA UMOWY?

Każda umowa może być inna, dlatego też musicie dokładnie przeczytać każdy z podpisanych dokumentów. Sprawdźcie również, jakie są warunki z jego rezygnacji ze zlecenia/współpracy lub jakie ewentualne zmiany można wprowadzić do zawartej umowy. W sytuacjach niezależnych od obu stron, warto porozmawiać i ustalić nowe warunki umowy — korzystne zarówno dla Was jak i wykonawcy. Jednak co do zasady: jeżeli w umowie nie macie zawartych postanowień i klauzul regulujących przesunięcie terminu wesela, odstąpienia od umowy lub zaistnienia nadzwyczajnych sytuacji, to w momencie Waszego niestawiennictwa w ustalonym terminie ślubu, wykonawca może żądać od Was obowiązku zapłaty. Jeśli jednak wpłaciliście zadatek, sytuacja się nieco zmienia – wtedy to on stanowi zabezpieczenie w razie nagłej rezygnacji. W takim przypadku, jeśli nie dojdzie do realizacji umowy – wykonawca może zatrzymać zadatek, a Wy nie powinniście ponieść dalszych kosztów, o ile z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomiliście wykonawcę o rezygnacji z usługi.

Zobacz także: Umowa z lokalem weselnym — co musi się w niej znaleźć?

Zmiana daty ślubu i wesela – JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY ZALICZKĄ A ZADATKIEM ?

Jeżeli przez niezależną od Was sytuację zdecydujecie się całkowicie zrezygnować ze ślubu, pada wówczas kluczowe pytanie. Co dzieje się z wpłaconymi pieniędzmi na poczet wynagrodzenia wykonawcy? Jeśli chodzi o zwrot kosztów bardzo ważne jest, aby rozróżnić termin zadatek a zaliczka. Zadatek jest bezzwrotny, jeżeli nie dojdzie do wykonania usługi, zaś zaliczka to kwota zwrotna. Musicie zatem dokładnie przeczytać każdy punkt podpisanej umowy i doskonale ją znać zanim rozpoczniecie negocjacje z wykonawcami. Uważamy, że w szczególnych sytuacjach najlepszym rozwiązaniem będzie indywidualne ustalenie szczegółów dotyczących zerwania dotychczasowej umowy. 

Pamiętajcie, umowy mogą się od siebie różnić. Nie ma zatem jednej generalnej zasady co do możliwości jej rozwiązania bądź wprowadzania zmian. W wyjątkowych sytuacjach najlepszym wyjściem jest indywidualne ustalenie nowego terminu wesela, innych szczegółów dotyczących rozwiązania dotychczasowej umowy lub wprowadzenia do niej niezbędnych zmian.

Jeśli macie więcej pytań dotyczących organizacji ślubu i wesela w tym trudnym dla wszystkich czasie, koniecznie obejrzyjcie najnowszy film na kanale YouTube Wedding Dream. Nasza Redaktor Naczelna, Izabela Janachowska, zasięgnęła porad prawnika i postanowiła rozwiać największe wątpliwości. Ponadto, w niedzielę o godz. 14.30 na profilu @weddingdreamcom na Instagramie, Iza będzie odpowiadać na Wasze pytania live.

To też może Ci się spodobać:

Dyskusja

Przeczytaj podobne wpisy o tej samej tematyce