Podróż poślubna a zmiana nazwiska: czy potrzebny Ci nowy dowód osobisty i paszport

podróż poślubna a zmiana nazwiska

Zawarcie związku małżeńskiego dla wielu osób, wiąże się ze zmianą nazwiska, a to oznacza szereg formalności i dokumentów do zaktualizowania. Co jeśli w najbliższym czasie planujesz podróż poślubną, a w Twoich dokumentach widnieją jeszcze stare dane? 

Miesiąc miodowy po zmianie nazwiska: wymiana dokumentów i przygotowania

podróż poślubna a zmiana nazwiska
Fot: Shutterstock

Wstępując w związek małżeński, mamy trzy opcje — możemy zostać przy swoim dotychczasowym nazwisku, połączyć je z nazwiskiem małżonka, bądź też przyjąć w całości nazwisko małżonka. Co istotne, opcja druga i trzecia nie dotyczy wyłącznie kobiet. Na zmianę nazwiska często decydują się także mężczyźni, którzy po ślubie przyjmują nazwisko żony.

janachowska.pl

Jeśli po ślubie zamierzasz utrzymać swoje obecne nazwisko, to nie ma potrzeby wymiany dokumentów tożsamości, ponieważ nie są w nich zawarte informacje dotyczące stanu cywilnego. Natomiast, jeśli ktoś z Was postanowił zmienić nazwisko, czy to przyjmując nazwisko męża, czy decydując się nazwisko dwuczłonowe, obowiązuje Was konieczność wymiany dokumentów, w tym dowodu osobistego i paszportu.

Jeśli zdecydowałaś się na zmianę nazwiska, to pierwszym krokiem jest aktualizacja dowodu osobistego. Po przyjęciu nowego nazwiska zmiana dowodu po ślubie jest konieczna. Jeśli planujecie wyjazd na podróż poślubną poza granice kraju, do miejsca, gdzie nie można udać się na dowód osobisty, konieczna będzie również wymiana paszportu. Proces ten może potrwać kilka tygodni, więc warto rozpocząć go odpowiednio wcześniej, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów podczas kontroli paszportowej na lotnisku lub na granicy.

concept store

Wymiana dowodu osobistego i paszportu po ślubie: krok po kroku

podróż poślubna a zmiana nazwiska
Fot: Shutterstock

Jeśli zmieniliśmy nazwisko, to wymiana dokumentów po ślubie jest rzeczą niezbędną. Poniżej pomagamy przejść przez formalności.

Odpis aktu małżeństwa

Odpis aktu małżeństwa to dokument potwierdzający zmianę nazwiska, który pozwoli na aktualizację dowodu osobistego, paszportu, prawo jazdy, czy dowodu rejestracyjnego. Jest on wydawany z reguły od razu po ceremonii zawarcia małżeństwa przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W sytuacji zawarcia małżeństwa konkordatowego to kapłan, przed którym miała miejsce ceremonia ślubna, jest zobowiązany do przekazania Urzędowi oświadczenia małżonków o zawarcia związku małżeńskiego. Na tej podstawie Urząd Stanu Cywilnego przygotowuje odpis aktu małżeństwa, który zostaje wysłany do pary listem poleconym w ciągu 14 dni. 

Dowód osobisty

Najistotniejszym dokumentem do zaktualizowania po zmianie nazwiska jest dowód osobisty. Małżonkowie mają 3 miesiące od daty ślubu na zmianę nazwiska w dowodzie. Składanie wniosku jest możliwe osobiście lub elektronicznie przez profil zaufany. Wydanie dowodu osobistego zajmuje około 30 dni. 

Paszport

Po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa, paszport pozostaje ważny jeszcze przez okres 60 dni od daty ślubu. Jeśli planujecie podróż poślubną w egzotyczne miejsca, gdzie może być konieczny paszport warto rozważyć jego szybką wymianę. Aby uzyskać nowy paszport po zmianie nazwiska, wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia zmiany danych osobowych, czyli od momentu sporządzenia aktu małżeństwa. Urząd, po otrzymaniu wniosku, ma następnie 30 dni na wydanie paszportu. Warto pamiętać o tych terminach jeśli planujecie podróż w ciepłe kraje.

Zmiana nazwiska po ślubie: jakie dokumenty musi zaktualizować panna młoda

podróż poślubna a zmiana nazwiska
Fot: Shutterstock

Poza dowodem osobistym i paszportem istnieje jeszcze kilka dokumentów, które należy zaktualizować po zmianie nazwiska. Są to między innymi prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny. 

Zmiana nazwiska wiąże się także z koniecznością aktualizacji danych w różnych instytucjach, takich jak banki, ubezpieczyciele, czy urzędy. Jeśli pracujecie, upewnijcie się, że zmiana nazwiska zostanie odzwierciedlona w dokumentach zawodowych, takich jak umowy, czy dane firmowe w CEIDG. O nowym nazwisku należy więc poinformować pracodawcę, który zgłosi zmianę do ZUSu oraz Urzędu Skarbowego. Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, to instytucje te musimy powiadomić osobiście. Co istotne — przedsiębiorca musi zgłosić zmianę Urzędowi Skarbowemu i ZUS-owi w ciągu zaledwie 7 dni od dnia zmiany danych osobowych.

Należy pamiętać, że o zmianie nazwiska należy powiadomić także nasz bank. Istotną kwestią jest również zaktualizowanie danych na platformie ePUAP, zwłaszcza w przypadku posiadania profilu zaufanego. Konieczne jest także uwzględnienie zmiany nazwiska w Internetowym Koncie Pacjenta, co umożliwi korzystanie z usług medycznych. Jeśli małżonkowie mają zawarte umowy z dostawcami mediów lub operatorami komórkowymi, zaleca się również poinformowanie ich o zmianie nazwiska. Z kolei, jeśli podczas zawarcia małżeństwa posiadamy status studenta, to o zmianie nazwiska powinniśmy powiadomić również swoją uczelnię. 

Jak zmiana nazwiska wpływa na podróż poślubną: porady dla nowożeńców

podróż poślubna a zmiana nazwiska
Fot: Shutterstock

Nowe nazwisko po ślubie z pewnością wpływa na planowanie podróży poślubnej. Na co należy zwrócić uwagę, aby uniknąć niemiłych niespodzianek związanych z podróżą za granicę?

Rezerwacja biletów lotniczych

Rezerwacja biletów lotniczych powinna być zgodna z danymi zawartymi w dokumencie podróży, takim jak dowód osobisty lub paszport. Jeśli planujesz miesiąc miodowy za granicą bezpośrednio po ślubie i termin wyjazdu mieści się w okresie ważności obowiązującego dokumentu, możesz dokonać rezerwacji na nazwisko panieńskie. Należy jednak pamiętać, aby w takim przypadku nie odbierać nowego dokumentu, ponieważ automatycznie unieważni on tożsamość starego. W przypadku, gdy wylot w podróż poślubną planowany jest po upływie terminu ważności dokumentów, konieczna jest zmiana danych na biletach lotniczych.

Ważność dowodu osobistego i paszportu

Dowód tożsamości traci ważność po upływie 3 miesięcy od zmiany danych na nim zwartych. Paszport z kolei jest ważny przez 60 dni. Oznacza to, że w tym czasie możemy podróżować za granicę, posługując się wciąż starym dokumentem.

Należy jednak pamiętać, że w odniesieniu do paszportów niektóre państwa mają swoje specyficzne wymagania dotyczące okresu ich ważności. Wiele krajów wymaga, aby dokument ten był ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdy z kraju. Dlatego też warto sprawdzić tę kwestię przed podróżą. Wszelkie informacje dla podróżujących znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Czas oczekiwania na nowe dokumenty

Zarówno na nowy dowód, jak i paszport czeka się zwykle około 30 dni od złożenia wniosku, jednak w wyjątkowych sytuacjach termin ten może się wydłużyć. Warto mieć tę kwestię na uwadze podczas planowania podróży poślubnej.

Powrót z podróży poślubnej a utrata ważności dokumentów

Co jeśli Twój paszport straci ważność podczas podróży poślubnej? Sprawa powrotu obywatela Polski do kraju jest uregulowana bezpośrednio w Konstytucji. Stanowi ona, że nie można zakazać powrotu do kraju obywatelowi polskiemu. Zgodnie z przepisami, utrata ważności paszportu nie oznacza utraty prawa jego posiadacza do wjazdu na terytorium Polski.

Podróż poślubna do USA: jak zmiana nazwiska wpływa na formalności

Jak zmiana nazwiska wpływa na formalności jeśli planujemy podróż do USA? Osoby posiadające obywatelstwo polskie, które udają się do Stanów Zjednoczonych na czas krótszy niż 90 dni w celach turystycznych lub biznesowych, nie są zobowiązane do posiadania wizy. Niemniej jednak, w celu uzyskania zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych, konieczne jest skorzystanie z autoryzacji w elektronicznym systemie weryfikacji, zwanym ESTA (zezwolenie na podróż). Wniosek należy złożyć nie później niż 72 godziny przed planowaną datą wylotu, ze względu na czas niezbędny do jego rozpatrzenia. Zaleca się jednak złożenie wniosku kilka dni wcześniej. Aby wypełnić wniosek, konieczne jest posiadanie ważnego paszportu oraz karty kredytowej. 

Z kolei, jeśli od razu po ślubie planujemy przeprowadzkę do Stanów, to nie obejdzie się bez wizy. Wtedy też konieczne jest, aby nasz paszport był ważny co najmniej 60 dni dłużej niż data ważności wizy (zwykle jest to 6 miesięcy). Co więcej, osoby, które są w związkach małżeńskich, podczas starania się o wizę muszą przedstawić w konsulacie odpis zupełnego aktu małżeństwa oraz jego kserokopię dla obojga małżonków. 

Zmiana nazwiska a miesiąc miodowy: od wizyty w urzędzie miasta do wyjazdu

podróż poślubna a zmiana nazwiska
Fot: Shutterstock

Dla wielu par ślub związany jest z decyzją o zmianie nazwiska, co może wpłynąć na różne aspekty życia, w tym na planowanie podróży poślubnej. 

Po ślubie pierwszym krokiem w procesie zmiany nazwiska na dokumentach jest udanie się do urzędu miasta, gdzie należy złożyć odpowiedni wniosek i dostarczyć skrócony odpis aktu małżeństwa. Warto zorientować się, czy mamy możliwość elektronicznego złożenia wniosku, co może ułatwić całą procedurę. Po złożeniu wniosku należy poczekać na wydanie nowych dokumentów.

W międzyczasie pamiętajmy też o aktualizacji innych dokumentów przed podróżą, takich jak ubezpieczenie podróżne, rezerwacje hotelowe czy bilety lotniczych, które należy zaktualizować do nowego nazwiska.

Mimo wszystkich formalności i zmian pamiętajcie, że podróż poślubna to niezwykły czas dla świeżo upieczonych małżonków. Niech procedury związane z nowym nazwiskiem nie zniechęcają Was do przeżywania tych magicznych momentów. Cieszcie się zatem czasem spędzonym tylko we dwoje, odkrywajcie nowe miejsca i wróćcie z pięknymi wspomnieniami na resztę wspólnego życia.

Rekomendowane artykuły