Prawosławna Wielkanoc – czym różni się od Wielkanocy w kościele katolickim

prawosławna wielkanoc

Wielkanoc, święto zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, jest obchodzone na całym świecie, ale różne tradycje i obrzędy przybierają unikalne formy w zależności od wyznawanej religii. Wielkanoc prawosławna to również święto zmartwychwstania Pańskiego, które czci Kościół Prawosławny. Święta prawosławne i katolickie, choć mają wiele wspólnych elementów, różnią się w niektórych aspektach, takich jak data obchodzenia, tradycje liturgiczne oraz obrzędy i zwyczaje. Tym artykułem zapraszamy do odkrywania bogactwa i głębokich znaczeń duchowych związanych z prawosławną Wielkanocą. 

Prawosławna Wielkanoc jako czas odnowy i radości

prawosławna wielkanoc

Prawosławna Wielkanoc jest jednym z najważniejszych i najbardziej radosnych świąt w roku liturgicznym Kościoła Prawosławnego. To czas głębokiej duchowej odnowy, triumfu nad ciemnością i śmiercią, a także radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Wielkanoc w Kościele Prawosławnym to czas nadziei i radości, czas wzmacniania wiary i głębokiej refleksji nad znaczeniem zmartwychwstania Chrystusa dla życia każdego człowieka. Jest to również okazja do zjednoczenia się społeczności w modlitwie i wspólnego świętowania najważniejszego wydarzenia w historii chrześcijaństwa.

New Drop

Nabożeństwa i rytuały Wielkanocy prawosławnej

prawosławna wielkanoc

Święta wielkanocne w tradycji prawosławnej to czas głębokiego duchowego doświadczenia, pełnego celebracji i radosnego świętowania, gdy czczone jest Zmartwychwstanie Pańskie. Nabożeństwa i rytuały Wielkanocy odgrywają kluczową rolę w tej wyjątkowej liturgii. 

Oto kilka istotnych elementów:

 • Nabożeństwo Wigilii Paschalnej — ceremonia rozpoczyna się w sobotni wieczór, kiedy wierni gromadzą się w ciemnościach przed świątynią. Święcone jest ognisko, a potem zapala się Paschał – świecę symbolizującą zmartwychwstanie Chrystusa. 
 • Święcenie pokarmów — po zakończeniu Nabożeństwa Wigilii Paschalnej następuje święcenie potraw wielkanocnych, takich jak baranek, jajka, pascha i inne. Kapłan błogosławi te potrawy, a wierni zabierają je do domów, aby podzielić się nimi podczas świątecznego posiłku.
 • Liturgia Wielkanocna — Wielkanocna Liturgia Święta to wyjątkowe nabożeństwo, podczas którego obecni są wszyscy wierni. Liturgia ta jest pełna radości, a śpiewy liturgiczne wznoszą się w okrzykach chwały dla zmartwychwstałego Chrystusa.
 • Procesja Paschalna — po zakończeniu Liturgii Świętej następuje procesja paschalna wokół świątyni. Wszyscy uczestnicy trzymają zapalone świecie i śpiewają pieśni paschalne, wyrażając radość ze zmartwychwstania Chrystusa.
 • Święcenie wody — w trakcie Wielkanocnej Liturgii Świętej kapłan święci wodę, a wierni przynoszą ze sobą butelki, aby napełnić je błogosławioną wodą. Jest to woda święcona, która symbolizuje oczyszczenie i nowe życie.

Wszystkie te nabożeństwa i rytuały — cały okres wielkanocny — mają na celu uczczenie zmartwychwstania Chrystusa oraz przypomnienie wiernym o nadziei i radości płynącej z tego najważniejszego wydarzenia w chrześcijaństwie. Prawosławna Wielkanoc to czas głębokiego duchowego przeżycia, łączącego wiarę, tradycję i wspólnotę chrześcijan.

Symbole prawosławnej Wielkanocy – jajka, pascha, chleb

prawosławna wielkanoc

W tradycji prawosławnej Wielkanocy, podobnie jak w innych wyznaniach chrześcijańskich, istnieją szczególne symbole i elementy, które nadają tym świętom głębokie znaczenie duchowe i kulturowe. Oto kilka kluczowych symboli związanych z prawosławną Wielkanocą:

 • Jajka — są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wielkanocy. Mają one wielowarstwową symbolikę – od uosabiania nowego życia, przez zmartwychwstanie Chrystusa, po oczyszczenie i odrodzenie. 
 • Pascha — to charakterystyczny chleb świąteczny, który ma specyficzną formę w kształcie krzyża. Symbolizuje on zmartwychwstanie Chrystusa i jest ważnym elementem świątecznego stołu.
 • Chleb Wielkanocny — to kolejny ważny element tradycji prawosławnej. Często ozdabiany jest krzyżem lub innymi symbolami chrześcijańskimi. Jest podobnie jak Pascha symbolem zmartwychwstania Chrystusa.
 • Ziele Paschalne, zwane również kadzidełkiem paschalnym, to świeca, którą wierni otrzymują podczas nabożeństwa wielkanocnego. Symbolizuje ona światło Chrystusa, które rozprasza ciemność grzechu i śmierci.
 • Tradycyjny koszyk wielkanocny w prawosławiu zawiera święcone potrawy, takie jak jajka, chleb, mięso, chrzan, sól, pieprz, a także Paschę. 

Symbole te mają na celu przypomnienie wiernym o głębokim znaczeniu Wielkanocy i celebrowaniu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i nadzieję na życie wieczne. 

Wielki Post i Wielki Tydzień w prawosławnej Wielkanocy

prawosławna wielkanoc

Wielki Post i Wielki Tydzień w tradycji prawosławnej stanowią czas głębokiej duchowej przemiany, podczas którego wierni starają się zbliżyć do Boga poprzez modlitwę, post i umartwienie się. To czas intensywnej duchowej refleksji, modlitwy i przygotowania na święto zmartwychwstania Chrystusa — najważniejszego święta w roku liturgicznym. Oto kilka kluczowych elementów obchodzenia Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia w tradycji prawosławnej:

 • Wielki Post to czterdziestodniowy okres przygotowawczy przed Wielkanocą, mający na celu umocnienie duchowe, pokutę i oczyszczenie duszy. Rozpoczyna się on w poniedziałek po Niedzieli Przebaczenia i trwa aż do Wielkiej Soboty. W tym czasie wierni praktykują post społeczny, wstrzemięźliwość od pewnych pokarmów, a także skupiają się na modlitwie, jałmużnie i dobrych uczynkach.
 • Niedziela Przebaczenia — podczas tej liturgii wierni nawzajem przebaczają sobie, co ma symbolizować zerwanie z wszelkimi animozjami i rozpoczęcie okresu postu w duchu pojednania.
 • Czysty Poniedziałek — to czas szczególnego umartwienia, refleksji i modlitwy. Wierzono, że w tym okresie chrześcijanie powinni oczyścić swoje serca i dusze, przygotowując się na drodze pokuty do święta zmartwychwstania.
 • Wielki Tydzień rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej, upamiętniającej wjazd Jezusa do Jerozolimy. W kolejne dni wierni uczestniczą w wielu nabożeństwach, takich jak Nabożeństwo Namaszczenia Olejami, Nabożeństwo Pożegnania Łask i inne. W Wielki Czwartek odprawiana jest Boska Liturgia z modlitwą za ustanowienie Eucharystii, a w Wielki Piątek wspominane jest męczeństwo Chrystusa na krzyżu.
 • W okresie Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia odprawiane są specjalne nabożeństwa, w tym Kanony Wielkopostne, Nabożeństwo Saliwacyjne, oraz Nabożeństwo Gorzkich Żali. Te liturgie mają na celu przygotowanie wiernych na przeżycie Paschy.
 • Wielka Sobota, tuż przed Wielkanocą to dzień tradycyjnego święcenia pokarmów. Ludzie przynoszą do świątyni jajka, chleb, mięso i inne potrawy, aby zostały pobłogosławione przez kapłana.

Prawosławna Wielkanoc a Wielkanoc katolicka — czym się różnią

prawosławna wielkanoc
Fot: Shutterstock

Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć na podstawowe pytania: kiedy są święta wielkanocne i dlaczego Wielkanoc jest ruchoma? Wielkanoc w tradycji prawosławnej i katolickiej, choć obie wspólnoty chrześcijańskie obchodzą to najważniejsze święto w roku liturgicznym, różnią się pewnymi aspektami liturgicznymi, zwyczajami i datami obchodzenia. 

Kościół Prawosławny stosuje kalendarz juliański, co powoduje, że Wielkanoc przypada na inne daty niż w Kościele Katolickim, który używa kalendarza gregoriańskiego. Czasami oba Kościoły obchodzą Wielkanoc w różnych terminach, choć zdarza się, że przypadają w tym samym czasie. W kościołach zachodnich Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tzw. paschalna pełnia Księżyca), przypadającej po 21 marca. Oznacza to, że Wielkanoc wypada pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia (włącznie). Podobnie jest w kościele Prawosławnym — tyle że zgodnie ze słonecznym kalendarzem juliańskim, a nie gregoriańskim, który obowiązuje katolików. 

Inne wspólne, a jednak różniące aspekty tych świąt to m.in. Wielki Post, który w prawosławiu zaczyna się 40 dni przed Wielkanocą, podobnie jak w Katolickiej Tradycji, chociaż jest bardziej restrykcyjny, obejmując także wykluczenie produktów pochodzenia zwierzęcego. Nabożeństwa Wielkanocne w obu tradycjach są uroczyste, ale różnice w obrzędach liturgicznych są zauważalne. W Kościele Prawosławnym liturgia jest bogatsza w symbolikę i rytuały, a uroczystości trwają dłużej niż w Katolickim Wielkim Tygodniu. 

Zarówno w prawosławiu, jak i w katolicyzmie, tradycją jest święcenie potraw wielkanocnych, takich jak jajka, chleb, mięso, chrzan itp. Jednak szczegóły obrzędów mogą się różnić. W tradycji prawosławnej używane jest określenie „Pascha” zamiast „Wielkanoc”. Również rytuał święcenia ognia (tzw. Ogień Paschalny) różni się od katolickiego, szczególnie podczas ceremonii Wigilii Paschalnej. Obydwie tradycje kładą duży nacisk na wspólne świętowanie w gronie rodziny przy uroczystych posiłkach wielkanocnych. Potrawy serwowane podczas świątecznego posiłku mogą jednak różnić się w zależności od kultury i tradycji regionalnych. Mimo tych różnic, zarówno Prawosławna, jak i Katolicka Wielkanoc mają wspólny rdzeń w celebracji zmartwychwstania Chrystusa, będącego fundamentem chrześcijańskiej wiary.

Marlu_baner

Rekomendowane artykuły