Ile trwa Wielki Post: zrozumienie Wielkiego Postu i znaczenia tej tradycji

ile trwa wielki post

Wielki Post to w tradycji chrześcijańskiej okres przed Świętami Wielkanocnymi, trwający symboliczne 40 dni. Rozpoczyna się w Środę Popielcową i kończy przed Świętami Wielkanocnymi. Jest to czas refleksji, modlitwy, umartwienia i przygotowania duchowego na celebrację zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Wielki Post jest czasem refleksji, pokuty, modlitwy i umartwienia, mającym na celu przygotowanie wiernych do świętowania Wielkanocy – najważniejszego święta chrześcijańskiego, upamiętniającego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Od Środy Popielcowej do Wielkanocy: zrozumienie, ile trwa Wielki Post

ile trwa wielki post

Wielki Post umownie trwa 40 dni i 40 nocy, jest to czas rozpoczynany od Środy Popielcowej i trwający do Świąt Wielkanocnych. Ten okres symbolizuje 40 dni i nocy, które Jezus spędził na pustyni, gdzie modlił się, będąc kuszony przez szatana. 

Środa Popielcowa to pierwszy dzień Wielkiego Postu, który poprzedza Wielkanoc. Obchodzona jest 46 dni przed Wielkanocą, a dokładna data zależy od ruchomego święta Zmartwychwstania Pańskiego. Zatem kiedy jest Środa Popielcowa? W 2024 roku rozpoczęcie postu przypada na 21 lutego.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsza uroczystość w Kościele, którą nazywamy Wielkanocą. Data tego święta przypada na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, co oznacza, że może mieć miejsce w zakresie dat od 22 marca do 25 kwietnia. W 2024 roku Wielkanoc przypada na 14 kwietnia.

Ile dni trwa Wielki Post i jakie ma znaczenie dla wiernych

ile trwa wielki post

Analizując, ile trwa Wielki Post, z łatwością zauważymy, że w kalendarzu długość Wielkiego Postu to aż 46 dni. Jak inaczej zatem liczyć 40 dni postu? Jedna z teorii zakłada, że w czas trwania Wielkiego Postu nie powinniśmy wliczać niedziel, gdyż jest to dzień świąteczny. Nie jest to zgodne z prawdą, gdyż kalendarz liturgiczny wskazuję na chociażby Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Tak więc poza niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego czyli Wielkanocą, pozostałe niedziele są częścią Wielkiego Postu. 

Co ważne, w tradycji chrześcijańskiej Wielki Post kończy się już w Wielki Czwartek, a trzy dni poprzedzające Wielkanoc to Triduum Paschalne, które nie jest zaliczane do okresu Wielkiego Postu. Odejmując te trzy dni, rzeczywista długość Wielkiego Postu wynosi 43 dni. Należy zatem pamiętać, że wspomniane 40 dni to czas symboliczny, nawiązanie do czterdziestodniowego postu Pana Jezusa na pustyni, poprzedzającego rozpoczęcie jego publicznej działalności. Nieporozumienia związane z obliczaniem dokładnego czasu trwania Wielkiego Postu są związane ze zmianami wprowadzonymi w Kościele Katolickim odnośnie tego kiedy zaczyna i kiedy kończy się Wielki Post. 

Dla wiernych nie czas trwania, a znaczenie tej tradycji jest najbardziej istotne. Wielki Post to czas refleksji nad własnym życiem, nawrócenia oraz zastanowienia się nad wartościami duchowymi. W tym okresie wierni intensyfikują praktyki modlitewne, aby zbliżyć się do Boga i umocnić swoją wiarę. Wielki Post ma przygotować do celebracji Wielkanocy poprzez głębsze zaangażowanie się w życie duchowe, zrozumienie męki i zmartwychwstania Chrystusa. 

Wielki Post skupia się na praktykowaniu pokuty i nawrócenia. Chrześcijanie są zachęcani do refleksji nad własnym życiem, identyfikowania obszarów, które wymagają poprawy i podejmowania działań prowadzących do głębszej relacji z Bogiem.

Okres postu jest zatem czasem głębokiego zaangażowania duchowego, skupienia na wartościach chrześcijańskich i praktykowaniu pokuty, mającym na celu przygotowanie wiernych do radosnego świętowania zmartwychwstania Jezusa Chrystusa podczas Wielkanocy. 

Praktyczny przewodnik po Wielkim Poście: długość, tradycje i zwyczaje

ile trwa wielki post

W trakcie Wielkiego Postu wierni często praktykują post wielkanocny, zachowują wstrzemięźliwość od wybranych pokarmów czy alkoholu, intensyfikują modlitwy i uczestniczą w nabożeństwach pokutnych. Jest to również czas, kiedy  ludzie powstrzymują się od uczestnictwa w hucznych zabawach, a także ograniczają korzystanie z rozrywki, aby bardziej skupić się na duchowym aspekcie tego okresu.

Środa Popielcowa, która inauguruje okres postu, symbolizuje pokorę i nawrócenie. W czasie liturgii na czoła wiernych kapłan nakłada popiół z palmy poświęconej w poprzednim roku, co ma przypominać o ulotności życia, grzechu i konieczności nawrócenia. 

Wielki Post jest okresem przygotowawczym, mającym przypominać wiernym o męce i śmierci Jezusa, a także o wartości nawrócenia i oczekiwania na radość zmartwychwstania. Dla wielu osób jest to czas głębszej refleksji nad własnym życiem duchowym, moralnym i społecznym. Podczas wielkiego postu odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej oraz Gorzkie Żale. Droga Krzyżowa to praktyka modlitewna, podczas której wierni medytują nad wydarzeniami związanych z męką Jezusa. Składa się z 14 stacji, które opowiadają o drodze Jezusa na Golgotę, od skazania na śmierć aż do złożenia w grobie. Gorzkie Żale to rodzaj nabożeństwa pasyjnego, ich centralnym elementem  jest śpiewanie lamentacji, wierszy i modlitw, które skupiają się na cierpieniach Jezusa i Matki Bożej. 

Triduum Paschalne, to trzy dni poprzedzające Wielkanoc, obejmujące Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. To okres w liturgii katolickiej, podczas którego Kościół skupia się na centralnych wydarzeniach chrześcijańskiej wiary: męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Te dni nie wchodzą w okres Wielkiego Postu, natomiast są najważniejszym i najuroczystszym okresem w roku liturgicznym dla Kościoła katolickiego. Obejmują główne tajemnice chrześcijańskiej wiary i prowadzą wiernych od smutku i żałoby przez mękę Jezusa aż do radości związanej z jego zmartwychwstaniem.

W Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek praktykuje się post ścisły, który zakłada znaczne ograniczenie jedzenia i całkowitą wstrzemięźliwość od spożywania mięsa. Zamiast tego, wierni wybierają potrawy oparte na rybach lub roślinach. W Wielki Czwartek, a także w Wielką Sobotę post nie obowiązuje, natomiast niektórzy wierni kontynuują post przez całe triduum paschalne, a mięso spożywają dopiero na Wielkanoc. 

Wielki Post w kalendarzu liturgicznym: ile trwa i co symbolizuje

ile trwa wielki post

Symbolika Wielkiego Postu jest bogata i odnosi się do licznych aspektów duchowej pielgrzymki wiernych. To czas, który ma ich przygotować do świąt Wielkanocnych, celebrujących najważniejsze wydarzenie chrześcijańskie – zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

Okres trwania symbolizuje 40 dni i nocy, jakie Jezus spędził na pustyni modląc się i poszcząc, przed rozpoczęciem swojej publicznej posługi. Długość 40 dni nawiązuje również do innych wydarzeń biblijnych, takich jak 40 lat tułaczki Izraelitów po opuszczeniu Egiptu czy 40 dni deszczowych podczas potopu. Symbolicznie, jest to czas próby, kuszenia, nawrócenia, umartwienia i przygotowania do radosnego świętowania zmartwychwstania Jezusa. 

W trakcie Wielkiego Postu wierni są zachęcani do praktykowania postu, modlitwy i jałmużny. Te trzy aspekty symbolizują różne aspekty duchowego przygotowania. Post to praktyka powstrzymywania się od jedzenia pewnych potraw, głównie mięsa, ma na celu umartwienie ciała, a także skoncentrowanie uwagi na duchowym aspekcie życia. To forma wstrzemięźliwości i umartwienia. 

Wzmożona modlitwa podczas Wielkiego Postu jest jednym z kluczowych elementów praktyki duchowej w okresie przygotowawczym do Wielkanocy. Wielki Post jest czasem nawrócenia, umartwienia i skoncentrowania się na relacji z Bogiem. Modlitwa stanowi istotny sposób wyrażenia tego religijnego zaangażowania, ma na celu przyspieszenie duchowego wzrostu, zacieśnienie relacji z Bogiem oraz skoncentrowanie się na znaczeniu męki i zmartwychwstania Jezusa.

Natomiast jałmużna jest rozumiana jako akt miłosierdzia i hojności. Wielu chrześcijan praktykuje jałmużnę w okresie Wielkiego Postu jako sposób na wyrażenie solidarności z ubogimi i potrzebującymi oraz jako formę pokuty i nawrócenia. Podobnie jak post i modlitwa, jałmużna jest uważana za istotny element duchowego przygotowania do świąt wielkanocnych, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Rekomendowane artykuły