Quiet quitting w związku: co to oznacza dla Twojej relacji

quiet quitting w związku

W związku często niewerbalne gesty i subtelne sygnały mają ogromne znaczenie. Jednym z nich, który może prowadzić do stopniowego rozluźnienia więzi emocjonalnych, jest quiet quitting – praktyka cichej rezygnacji. Jeśli czujesz, że Twój partner powoli i po cichu wycofuje się z Waszej relacji, to bardzo możliwe, że stosuje on metodę cichego odejścia. Czy takie zachowanie zwiastuje koniec związku?

Jak wycofanie emocjonalne wpływa na związki: zrozumienie quiet quitting

quiet quitting w związku
Fot: Shutterstock

Quiet quitting — co to takiego? To termin, który w tłumaczeniu na język polski oznacza „ciche odchodzenie” lub „odchodzenie po cichu”. Na początku był używany wyłącznie w kontekście podejścia do życia zawodowego. Cicha rezygnacja stała się odpowiedzią na panujący kult pracy i wiązała się ze stawianiem granic pracodawcy. Pracownicy praktykujący quiet quitting decydują się dawać w swojej pracy wyłącznie minimum, nie angażując się w nią ponad normę. Cicha rezygnacja nie oznacza jednak całkowitego odejścia, a jedynie sposób podchodzenia do wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

janachowska.pl

Jak strategia ta odnosi się do związków? Właściwie bardzo podobnie, ale z małą różnicą — celem quiet quitting jest zakończenie relacji. Partner stosujący tę technikę unika jednak konfrontacji, boi się zakomunikować chęci odejścia i nie chce doświadczyć poczucia winy za koniec związku.

W 2022 roku Daniel Hentschel, popularny amerykański TikToker, znany z publikowania rozrywkowych treści na swoim kanale, poruszył temat quiet quitting po raz pierwszy w jednym ze swoich filmów. Zauważył, że zjawisko quiet quitting, znane również jako quiet dumping, występuje wtedy, gdy jedna strona w związku traci zainteresowanie, przestając jednocześnie inwestować wysiłek w relację, zamiast otwarcie się rozstać. 

concept store

Osoba praktykująca quiet dumping unika konfrontacji, której często bardzo się obawia. Dzięki temu nie ponosi ona jednocześnie odpowiedzialności za zakończenie związku. W ten sposób przenosi ciężar decyzji o rozstaniu na drugą stronę, która po pewnym czasie sama dochodzi do wniosku, że związek nie ma przyszłości, i podejmuje decyzję o zakończeniu relacji.

Jakie są przyczyny wycofania emocjonalnego w związku? Codzienne życie, praca, czy inne źródła stresu mogą sprawić, że jedna ze stron stopniowo wycofuje się, nie radząc sobie z emocjami. Zdarza się także, że jeśli jedna z osób czuje, że jej potrzeby nie są zaspokajane, może zacząć wycofywać się, aby uniknąć rozczarowania. Do zniechęcenia i wycofywania się ze związku często prowadzi także nieefektywna komunikacja. Przyczyną, przez którą ktoś zaczyna stosować quiet quitting mogą być również stany depresyjne. Często osoba w depresji wycofuje się ze związku, ponieważ nie ma siły kontynuować relacji.

Ciche porzucenie jest jednak czasem działaniem nieświadomym. Wiąże się ono bardzo często z brakiem uczuć wobec drugiej strony oraz nieodczuwaniem satysfakcji ze związku. Strategia quiet quitting staje się więc znacznie łatwiejsza niż próba naprawienia relacji, czy konieczności zakończenia związku.

Brak rozmów w związku: jeden z sygnałów quiet quitting

quiet quitting w związku
Fot: Shutterstock

Komunikacja jest fundamentem każdej zdrowej relacji. Co wtedy gdy rozmowy stają się rzadkie, a cisza zaczyna zastępować dialog? Brak komunikacji w związku staje się poważnym problemem i może być jednym z sygnałów cichej rezygnacji.

Zanikająca komunikacja to jeden z najbardziej wymownych sygnałów, że coś przestało działać w naszej relacji. Gdy partnerzy przestają rozmawiać, tracą ważne połączenie. Brak rozmów może wpływać na zanikanie intymności. Wspólne rozmowy tworzą więź, a kiedy zaczyna ich brakować, kochankowie emocjonalnie od siebie się oddalają. 

Brak rozmów w związku może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji. Spadek zaangażowania emocjonalnego, wzrost frustracji, a nawet poczucie samotności to tylko niektóre skutki braku komunikacji.

Jak radzić sobie z brakiem komunikacji w związku: rozumienie quiet quitting 

quiet quitting w związku
Fot: Shutterstock

Kiedy zauważymy, że komunikacja w naszym związku zaczyna kuleć, ważne jest to, abyśmy zareagowali i podjęli kroki w celu jej przywrócenia. 

Rozmawiajcie o swoich uczuciach

Jak rozmawiać z mężem, który chce odejść? Przede wszystkim powiedz mu o swoich uczuciach i poproś jego o wyrażenie swoich emocji. Wyraźcie szczerze swoje myśli, uczucia i oczekiwania wobec siebie nawzajem.

Planujcie wspólne chwile

Zarezerwujcie czas na wspólne rozmowy, spacery, czy kolację na mieście, a nie tylko na oglądanie filmów czy inne aktywności, podczas których nie jest potrzebna komunikacja. 

Bądźcie aktywnymi słuchaczami

Aktywne słuchanie to klucz do zrozumienia partnera. Skupcie się na tym, co druga osoba ma do powiedzenia.

Zwróćcie się o pomoc do specjalisty

Jeśli brak rozmów staje się na tyle poważnym problemem, że nie jesteście w stanie sami sobie z nim poradzić, to warto skorzystać z pomocy terapeuty. Specjalista w dziedzinie związków pomoże Wam zidentyfikować i przezwyciężyć trudności.

Brak rozmów w związku to sygnał, który nie powinien być lekceważony. Komunikacja to fundament każdej trwałej relacji, a jej utrata może prowadzić do poważnych konsekwencji. Budowanie zdrowego związku wymaga zaangażowania, otwartości i gotowości do zdrowej komunikacji. 

Utrata uczuć czy quiet quitting: rozpoznawanie różnic 

quiet quitting w związku
Fot: Shutterstock

W skomplikowanym świecie relacji zdarza się, że subtelne oznaki zaczynają wpływać na jakość związku. Jednym z wyzwań, przed którym stoimy, jest zrozumienie, czy to quiet quitting, czy całkowita utrata uczuć w związku. Brak uczucia w związku, czy ciche porzucenie? Jak rozpoznać te różnice?

Komunikacja

Jeśli mamy do czynienia z utratą uczuć to komunikacja często pozostaje otwarta, a partnerzy często informują drugą osobę koniecznym rozstaniu. W przypadku quiet quitting partner unika rozmów na trudne tematy, a komunikacja zanika. 

Inicjatywa

W przypadku utraty uczuć, pomimo trudności, partnerzy nierzadko starają się naprawić relację i przejść przez kryzys. Jeśli mamy do czynienia z cichą rezygnacją to jedna strona przestaje wykazywać jakąkolwiek inicjatywę i angażować się w relację.

Zainteresowanie

Choć zainteresowanie drugą stroną w przypadku utraty uczuć może się zmniejszyć, partnerowi wciąż zależy na dobrze drugiej osoby, czego w quiet quitting raczej nie doświadczamy. 

Reakcje na konflikty

Dla osoby, która stosuje strategię cichego porzucenia, konfrontacja i unikanie rozmów na trudne tematy staje się normą. W przypadku naturalnej utraty uczuć partner nie będzie obawiał się wzięcia odpowiedzialności za zakończenie relacji.

Rozpad związku a quiet quitting: po czym poznać, że partner chce odejść

quiet quitting w związku
Fot: Shutterstock

Po czym poznać, że ona chce odejść? Jak rozpoznać odrzucenie przez faceta? Kiedy facet się dystansuje, jest to dla nas znak, że w naszym związku nie dzieje się najlepiej. W relacji romantycznej nawet subtelne zmiany w zachowaniach partnera lub partnerki mogą wywołać pytania i obawy o przyszłość relacji. Poznanie sygnałów, które mogą sugerować, że partner zamierza odejść, jest kluczowe dla zrozumienia sytuacji i ewentualnej pracy nad relacją. 

Jednym z pierwszych sygnałów może być zauważalna zmiana w komunikacji. Jeśli partner nagle staje się bardziej zamknięty, unika rozmów na ważne tematy lub komunikuje się w sposób odbierany jako niezainteresowany, może to sugerować, że coś się zmieniło.

Po czym poznać związek bez przyszłości? Gdy partner przestaje planować wspólne aktywności, może to być sygnał, że traci motywację do utrzymania relacji. Zdarza się też, że druga strona zaczyna unikać intymności. Brak chęci do bliskości fizycznej może być znakiem, że coś niepokojącego dzieje się w związku. Kolejnym sygnałem ostrzegawczym jest brak zaangażowania we wspólne planowanie przyszłości. Kiedy partner unika rozmów na temat długoterminowych celów, często będzie dla nas informacją o tym, że nie widzi siebie obok nas w dłuższej perspektywie.

Emocjonalna obojętność to kolejny sygnał, który może wskazywać na chęć odejścia. Gdy partner staje się bardziej zdystansowany, tracąc zainteresowanie uczuciami i potrzebami drugiej osoby, może to prowadzić do osłabienia więzi emocjonalnych.

Niektórzy partnerzy mogą unikać otwartej konfrontacji i próbują cichego rozstania. To oznacza, że zamiast wyrażenia swoich myśli i uczuć, stopniowo zaczynają wycofywać się z relacji, pozostawiając drugą stronę na pastwę obojętności.

Wycofanie emocjonalne w związku: quiet quitting w praktyce

quiet quitting w związku
Fot: Shutterstock

Quiet quitting w praktyce często zaczyna się od wycofywania emocjonalnego. Wycofywanie się z relacji w tym przypadku to stopniowy proces, który może być trudny do zauważenia na początku, ale z czasem staje się coraz bardziej oczywisty. W skrajnych przypadkach może prowadzić do rozluźnienia relacji, a nawet do zakończenia związku. 

Jakie sygnały powinny zwrócić naszą szczególną uwagę? Przede wszystkim brak wyrażania uczuć, unikanie intymności i wspólnego spędzania czasu, a także obojętność na potrzeby drugiej strony. Osoby stosujące quiet quitting w związku decydują się na także na unikanie konfrontacji i rozmów na trudne tematy. Nie chcą także planować wspólnej przyszłości — zarówno w tej najbliższej jak i dłuższej perspektywie. 

Kiedy rozstanie jest konieczne? Przede wszystkim wtedy kiedy odczuwamy na sobie negatywne skutki zachowania partnera. Ciche porzucenie dla osoby, która staje się jej ofiarą, jest wyjątkowo trudnym doświadczeniem, skutkującym nierzadko utratą jej własnej wartości. Gdy zauważamy oddalanie się od siebie w związku, często na siłę próbujemy ratować relację, zamiast ją zakończyć. Wiele osób doświadczających quiet dumpingu ze strony partnera szuka winy w sobie i nie potrafi zrozumieć, dlaczego druga strona traktuje ją w ten sposób. W związku z tym wielokrotnie zaczyna dawać z siebie wszystko, aby tylko ponownie przekonać do siebie ukochaną osobę i wrócić związek na właściwe tory, podczas gdy druga strona podjęła już cichą decyzję o całkowitym zakończeniu relacji. 

Ciche odejście z pracy i związku: porównanie zjawiska quiet quitting

quiet quitting w związku
Fot: Shutterstock

Zjawisko quiet quitting, zarówno w pracy, jak i w związku, może prowadzić do poważnych konsekwencji. Różnica między cichym porzuceniem pracy a partnera polega głównie na tym, że w pierwszym przypadku, pracownik nie planuje rzeczywistego odejścia, a jednie ogranicza swoje zaangażowanie w obowiązki zawodowe do minimum. 

Wycofana osoba, która nie chce być w związku stosuje quiet dumping, zmierzając tym samym do zakończenia relacji, a strategia ta pozwala jej zmniejszyć poczucie winy po rozstaniu. W obu przypadkach kluczowym elementem jest skupienie się na budowaniu otwartej i zdrowej komunikacji oraz gotowość do podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz poprawy sytuacji.

Rekomendowane artykuły