Języki miłości: którym się posługujesz?

{„results”:{„nfbqn”:{„id”:”nfbqn”,”title”:”Dotyk”,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/AdobeStock_98698201-scaled.jpeg”,”imageId”:”142775″,”desc”:”Tw\u00f3j j\u0119zyk mi\u0142o\u015bci to dotyk. Wr\u00f3\u0107 do tekstu i sprawd\u017a, co to oznacza. Mo\u017cesz te\u017c pokaza\u0107 wynik swojemu partnerowi – to z pewno\u015bci\u0105 u\u0142atwi Wam komunikacj\u0119. Nie zapomnij zach\u0119ci\u0107 swoj\u0105 drug\u0105 po\u0142\u00f3wk\u0119, \u017ceby tak\u017ce wykona\u0142a sw\u00f3j test. „,”redirect_url”:””},”wtg3v”:{„id”:”wtg3v”,”title”:”S\u0142owa afirmacji”,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/AdobeStock_268168856-scaled.jpeg”,”imageId”:”142774″,”desc”:”Tw\u00f3j j\u0119zyk mi\u0142o\u015bci to s\u0142owa afirmacji. Wr\u00f3\u0107 do tekstu i sprawd\u017a, co to oznacza. Mo\u017cesz te\u017c pokaza\u0107 wynik swojemu partnerowi – to z pewno\u015bci\u0105 u\u0142atwi Wam komunikacj\u0119. Nie zapomnij zach\u0119ci\u0107 swoj\u0105 drug\u0105 po\u0142\u00f3wk\u0119, \u017ceby tak\u017ce wykona\u0142a sw\u00f3j test. „,”redirect_url”:””},”0d5hk”:{„id”:”0d5hk”,”title”:”Prezenty”,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/AdobeStock_260143424-scaled.jpeg”,”imageId”:”142772″,”desc”:”Tw\u00f3j j\u0119zyk mi\u0142o\u015bci to prezenty. Wr\u00f3\u0107 do tekstu i sprawd\u017a, co to oznacza. Mo\u017cesz te\u017c pokaza\u0107 wynik swojemu partnerowi – to z pewno\u015bci\u0105 u\u0142atwi Wam komunikacj\u0119. Nie zapomnij zach\u0119ci\u0107 swoj\u0105 drug\u0105 po\u0142\u00f3wk\u0119, \u017ceby tak\u017ce wykona\u0142a sw\u00f3j test. „,”redirect_url”:””},”5kprl”:{„id”:”5kprl”,”title”:”Czas”,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/AdobeStock_536605309-scaled.jpeg”,”imageId”:”142773″,”desc”:”Tw\u00f3j j\u0119zyk mi\u0142o\u015bci to czas. Wr\u00f3\u0107 do tekstu i sprawd\u017a, co to oznacza. Mo\u017cesz te\u017c pokaza\u0107 wynik swojemu partnerowi – to z pewno\u015bci\u0105 u\u0142atwi Wam komunikacj\u0119. Nie zapomnij zach\u0119ci\u0107 swoj\u0105 drug\u0105 po\u0142\u00f3wk\u0119, \u017ceby tak\u017ce wykona\u0142a sw\u00f3j test. „,”redirect_url”:””},”2v8ou”:{„id”:”2v8ou”,”title”:”Pomoc”,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/AdobeStock_135243907-scaled.jpeg”,”imageId”:”142776″,”desc”:”Tw\u00f3j j\u0119zyk mi\u0142o\u015bci to pomoc. Wr\u00f3\u0107 do tekstu i sprawd\u017a, co to oznacza. Mo\u017cesz te\u017c pokaza\u0107 wynik swojemu partnerowi – to z pewno\u015bci\u0105 u\u0142atwi Wam komunikacj\u0119. Nie zapomnij zach\u0119ci\u0107 swoj\u0105 drug\u0105 po\u0142\u00f3wk\u0119, \u017ceby tak\u017ce wykona\u0142a sw\u00f3j test. „,”redirect_url”:””}},”questions”:{„xr9dx”:{„id”:”xr9dx”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czuj\u0119 si\u0119 kochany\/a, gdy kto\u015b okazuje mi blisko\u015b\u0107 fizyczn\u0105, tak\u0105 jak przytulanie i poca\u0142unki”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„iafad”:{„id”:”iafad”,”title”:”Zdecydowanie tak”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”5″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}},”czhfu”:{„id”:”czhfu”,”title”:”Nie jest to dla mnie wa\u017cne”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”1″,”0d5hk”:”1″,”5kprl”:”1″,”2v8ou”:”1″}}}},”butqj”:{„id”:”butqj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jakie dzia\u0142ania sprawiaj\u0105, \u017ce czujesz si\u0119 najbardziej kochany\/a przez blisk\u0105 osob\u0119?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„u9fb5”:{„id”:”u9fb5″,”title”:”Kiedy kto\u015b po\u015bwi\u0119ca mi sw\u00f3j czas i uwag\u0119, s\u0142uchaj\u0105c mnie i rozmawiaj\u0105c ze mn\u0105.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”1″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”2″,”2v8ou”:”0″}},”ah15r”:{„id”:”ah15r”,”title”:” Kiedy kto\u015b wyra\u017ca mi swoje uczucia poprzez czu\u0142e s\u0142owa, komplementy i wyraziste deklaracje mi\u0142o\u015bci.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”2″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}},”jgm0f”:{„id”:”jgm0f”,”title”:”Kiedy kto\u015b wyra\u017ca mi mi\u0142o\u015b\u0107 poprzez czyny, takie jak gotowanie mojego ulubionego posi\u0142ku, pomoc w codziennych obowi\u0105zkach.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”2″}},”ogdsh”:{„id”:”ogdsh”,”title”:”Kiedy kto\u015b wyra\u017ca mi swoj\u0105 mi\u0142o\u015b\u0107 poprzez fizyczne gesty, takie jak poca\u0142unki, przytulanie, czy delikatne dotyki.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”2″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}},”nn5db”:{„id”:”nn5db”,”title”:”Kiedy kto\u015b sprawia mi przyjemno\u015b\u0107 drobnymi upominkami”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”2″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}}}},”z30t4″:{„id”:”z30t4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”S\u0142owa uznania i komplementy sprawiaj\u0105, \u017ce czuj\u0119 si\u0119 doceniany\/a i kochany\/a.”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2yjc2”:{„id”:”2yjc2″,”title”:”Tak, do dla mnie wa\u017cne”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”5″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}},”nuuyp”:{„id”:”nuuyp”,”title”:”To mi\u0142e, ale nie najwa\u017cniejsze”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”1″,”wtg3v”:”4″,”0d5hk”:”1″,”5kprl”:”1″,”2v8ou”:”1″}},”3y24o”:{„id”:”3y24o”,”title”:”Trudno powiedzie\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”1″,”wtg3v”:”3″,”0d5hk”:”1″,”5kprl”:”1″,”2v8ou”:”1″}},”5qoh7″:{„id”:”5qoh7″,”title”:”Zdecydowanie wol\u0119 gesty, ni\u017c s\u0142owa”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”3″,”wtg3v”:”1″,”0d5hk”:”1″,”5kprl”:”1″,”2v8ou”:”1″}}}},”u46w8″:{„id”:”u46w8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Co sprawia, \u017ce czujesz si\u0119 najbardziej sfrustrowany\/a lub zaniedbany\/a w zwi\u0105zku?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„nfwt0”:{„id”:”nfwt0″,”title”:”Gdy partner\/partnerka nie stara si\u0119 sprawi\u0107 mi przyjemno\u015bci, nie pami\u0119ta o upominkach.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”2″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}},”75fx4″:{„id”:”75fx4″,”title”:”Gdy nie s\u0142ysz\u0119 od partnera\/partnerki s\u0142\u00f3w uznania i mi\u0142o\u015bci, czuj\u0105c si\u0119 niedoceniany\/niedoceniana.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”2″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}},”7gvja”:{„id”:”7gvja”,”title”:”Gdy partner\/partnerka nie pomaga mi w codziennych obowi\u0105zkach.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”2″}},”us8vn”:{„id”:”us8vn”,”title”:”Gdy partner\/partnerka unika fizycznego kontaktu, a dotyk czy blisko\u015b\u0107 staj\u0105 si\u0119 rzadko\u015bci\u0105.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”2″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}},”ntu1p”:{„id”:”ntu1p”,”title”:”Gdy brakuje nam wsp\u00f3lnych chwil sp\u0119dzonych razem, kt\u00f3re stanowi\u0105 dla mnie wa\u017cny spos\u00f3b budowania wi\u0119zi.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”2″,”2v8ou”:”0″}}}},”36vpq”:{„id”:”36vpq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jak zazwyczaj wyra\u017casz swoje uczucia wobec innych os\u00f3b?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„uo30e”:{„id”:”uo30e”,”title”:”Zawsze mam czas dla os\u00f3b, kt\u00f3re s\u0105 mi bliskie i ch\u0119tnie go z nimi sp\u0119dzam.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”2″,”2v8ou”:”0″}},”hxtmz”:{„id”:”hxtmz”,”title”:”Poprzez wyra\u017canie s\u0142\u00f3w uznania, komplement\u00f3w i bezpo\u015brednich deklaracji mi\u0142o\u015bci.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”2″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}},”x9mtp”:{„id”:”x9mtp”,”title”:”Uwielbiam okazywa\u0107 czu\u0142o\u015b\u0107: poca\u0142unki, przytulanie czy delikatne dotyki.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”2″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}},”h5ox3″:{„id”:”h5ox3″,”title”:”Pomagam i wyr\u0119czam moich bliskich z ich codziennych obowi\u0105zk\u00f3w. „,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”2″}},”p1woh”:{„id”:”p1woh”,”title”:”Cz\u0119sto zaskakuj\u0119 drug\u0105 po\u0142\u00f3wk\u0119 niespodziankami i upominkami, kt\u00f3re wiem, \u017ce sprawi\u0105 jej rado\u015b\u0107. „,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”2″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}}}},”le2ay”:{„id”:”le2ay”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jakie zachowania uwa\u017casz za najwa\u017cniejsze w budowaniu i utrzymywaniu trwa\u0142ego zwi\u0105zku?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7sj5m”:{„id”:”7sj5m”,”title”:”Otwarta i szczera komunikacja, oparta na empatii i zrozumieniu.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”2″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}},”bs4vs”:{„id”:”bs4vs”,”title”:”Ci\u0105g\u0142e zaskakiwanie si\u0119 nawzajem, spe\u0142nianie swoich marze\u0144.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”2″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}},”fqleh”:{„id”:”fqleh”,”title”:”Wzajemna pomoc i wsparcie w codziennym \u017cyciu.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”2″}},”a4bsf”:{„id”:”a4bsf”,”title”:” Wsp\u00f3lne sp\u0119dzanie czasu i tworzenie wsp\u00f3lnych prze\u017cy\u0107.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”2″,”2v8ou”:”0″}},”4v6xy”:{„id”:”4v6xy”,”title”:”Fizyczny kontakt i blisko\u015b\u0107.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”2″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}}}},”rwpxm”:{„id”:”rwpxm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Oczekuj\u0119 od partnera drobnych prezent\u00f3w lub gest\u00f3w, kt\u00f3re dowodz\u0105 jego mi\u0142o\u015bci.”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„eo7bk”:{„id”:”eo7bk”,”title”:”Uwielbiam, kiedy mnie rozpieszcza”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”4″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}},”5nxgi”:{„id”:”5nxgi”,”title”:”Drobny upominek od czasu do czasu nie zaszkodzi”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”1″,”wtg3v”:”1″,”0d5hk”:”3″,”5kprl”:”1″,”2v8ou”:”1″}},”iod1b”:{„id”:”iod1b”,”title”:”Nie zwracam uwagi na prezenty”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”1″,”wtg3v”:”1″,”0d5hk”:”1″,”5kprl”:”1″,”2v8ou”:”1″}},”3schh”:{„id”:”3schh”,”title”:”Zbyt wiele prezent\u00f3w mnie kr\u0119puje, nie lubi\u0119 tego”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”1″,”wtg3v”:”1″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”1″,”2v8ou”:”1″}}}},”r8q3s”:{„id”:”r8q3s”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Sp\u0119dzanie czasu z partnerem jest dla mnie wa\u017cniejsze ni\u017c inne aktywno\u015bci.”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„r7vpp”:{„id”:”r7vpp”,”title”:”Tak, zdecydowanie tak”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”4″,”2v8ou”:”0″}},”dgdx6″:{„id”:”dgdx6″,”title”:”Lubi\u0119 sp\u0119dza\u0107 z nim\/ni\u0105 czas, ale lubi\u0119 te\u017c, kiedy sp\u0119dzamy go osobno”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”1″,”wtg3v”:”1″,”0d5hk”:”1″,”5kprl”:”3″,”2v8ou”:”1″}},”v4yzj”:{„id”:”v4yzj”,”title”:”Od czasu do czasu mi\u0142o jest sp\u0119dzi\u0107 kilka chwil razem”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”1″,”wtg3v”:”1″,”0d5hk”:”1″,”5kprl”:”2″,”2v8ou”:”1″}},”yx3xf”:{„id”:”yx3xf”,”title”:”To zale\u017cy od mojego nastroju”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”1″,”wtg3v”:”1″,”0d5hk”:”1″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”1″}}}},”ry8xq”:{„id”:”ry8xq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Pomoc i wsparcie w codziennych obowi\u0105zkach oraz trudnych sytuacjach s\u0105 dla mnie kluczowe w relacji.”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1z4qm”:{„id”:”1z4qm”,”title”:”Nie wyobra\u017cam sobie, \u017ceby by\u0142o inaczej”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”4″}},”8gt46″:{„id”:”8gt46″,”title”:”Tak, to wa\u017cne m\u00f3c na sobie polega\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”1″,”wtg3v”:”1″,”0d5hk”:”1″,”5kprl”:”1″,”2v8ou”:”3″}},”er5gi”:{„id”:”er5gi”,”title”:”Nie zwracam na to wi\u0119kszej uwagi”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”1″,”wtg3v”:”1″,”0d5hk”:”1″,”5kprl”:”1″,”2v8ou”:”2″}},”xzstk”:{„id”:”xzstk”,”title”:”Wol\u0119 wszystko robi\u0107 sam\/a”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”1″,”wtg3v”:”1″,”0d5hk”:”1″,”5kprl”:”1″,”2v8ou”:”0″}}}},”g2ad8″:{„id”:”g2ad8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Uwa\u017cam rozmow\u0119 za najwa\u017cniejszy element budowania relacji”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„khpbs”:{„id”:”khpbs”,”title”:”Zdecydowanie tak”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”0″,”wtg3v”:”4″,”0d5hk”:”0″,”5kprl”:”0″,”2v8ou”:”0″}},”kgng2″:{„id”:”kgng2″,”title”:”Wa\u017cny, ale czy najwa\u017cniejszy?”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”1″,”wtg3v”:”3″,”0d5hk”:”1″,”5kprl”:”1″,”2v8ou”:”1″}},”vnnxe”:{„id”:”vnnxe”,”title”:”Warto przegada\u0107 kluczowe sprawy z partnerem”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”1″,”wtg3v”:”2″,”0d5hk”:”1″,”5kprl”:”1″,”2v8ou”:”1″}},”j0hxg”:{„id”:”j0hxg”,”title”:”Nie zgadzam si\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„nfbqn”:”1″,”wtg3v”:”0″,”0d5hk”:”1″,”5kprl”:”1″,”2v8ou”:”1″}}}}}}

Czy Twój związek jest udany? [PSYCHOTEST]

{„results”:{„yhb10”:{„id”:”yhb10″,”title”:”Gratulacje! Tw\u00f3j zwi\u0105zek wydaje si\u0119 by\u0107 idealny”,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/AdobeStock_214578864-scaled.jpeg”,”imageId”:”142631″,”desc”:”Wygl\u0105da na to, \u017ce naprawd\u0119 uda\u0142o Ci si\u0119 zbudowa\u0107 trwa\u0142\u0105, siln\u0105 relacj\u0119 i, co za tym idzie, udany zwi\u0105zek. To sztuka, kt\u00f3ra udaje si\u0119 nielicznym. Dbaj o uczucie, kt\u00f3re spotka\u0142o Ciebie i Twojego partnera. „,”redirect_url”:””},”c08ik”:{„id”:”c08ik”,”title”:”Niby dobrze, a jednak… „,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/AdobeStock_449850743-scaled.jpeg”,”imageId”:”142630″,”desc”:”To klasyczny przyk\u0142ad . Prawdopodobnie Tw\u00f3j zwi\u0105zek jest zadowalaj\u0105cy nie tylko dla Ciebie, ale tak\u017ce dla Twojego partnera. Zdaje si\u0119 jednak, \u017ce jest tam miejsce na popraw\u0119 i bardziej aktywn\u0105 prac\u0119 nad relacj\u0105 – wtedy z pewno\u015bci\u0105 b\u0119dziecie o wiele bardziej szcz\u0119\u015bliwi. „,”redirect_url”:””},”572gs”:{„id”:”572gs”,”title”:”ALARM! Czas popracowa\u0107 nad zwi\u0105zkiem”,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/AdobeStock_201888158.jpeg”,”imageId”:”142629″,”desc”:”Nawet je\u015bli jeszcze tego nie dostrzegasz, Tw\u00f3j zwi\u0105zek chwieje si\u0119 w posadach. Je\u015bli szybko czego\u015b z tym nie zrobicie b\u0119dzie za p\u00f3\u017ano na ratunek. „,”redirect_url”:””}},”questions”:{„g8a4a”:{„id”:”g8a4a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jak cz\u0119sto rozmawiacie o swoich uczuciach i emocjach?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„89jg5”:{„id”:”89jg5″,”title”:”W\u0142a\u015bciwie codziennie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”2″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”0″}},”zaa8g”:{„id”:”zaa8g”,”title”:”Zdarza nam si\u0119 to dosy\u0107 cz\u0119sto”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”0″}},”clmus”:{„id”:”clmus”,”title”:”Za rzadko”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”1″}},”cdn5n”:{„id”:”cdn5n”,”title”:”W\u0142a\u015bciwie nigdy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”2″}}}},”73vzd”:{„id”:”73vzd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czy czujesz, \u017ce Tw\u00f3j partner jest dla Ciebie \u017ar\u00f3d\u0142em wsparcia emocjonalnego?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qnj1p”:{„id”:”qnj1p”,”title”:”Tak, zdecydowanie tak. Jest najlepszy\/a!”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”2″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”0″}},”glhw1″:{„id”:”glhw1″,”title”:”Najcz\u0119\u015bciej mog\u0119 na nim\/niej polega\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”1″,”c08ik”:”2″,”572gs”:”0″}},”t1932″:{„id”:”t1932″,”title”:”Zdarza si\u0119, \u017ce mnie wys\u0142ucha i doradzi”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”1″}},”yo9r8″:{„id”:”yo9r8″,”title”:”Nie, nie rozmawiamy o uczuciach”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”2″}}}},”3z4m0″:{„id”:”3z4m0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Macie czas na wsp\u00f3lne hobby?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dreje”:{„id”:”dreje”,”title”:”Nie mamy wsp\u00f3lnych pasji”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”1″}},”nbydz”:{„id”:”nbydz”,”title”:”Zdarza nam si\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”0″}},”7f46r”:{„id”:”7f46r”,”title”:”Mamy jedno wsp\u00f3lne hobby, kt\u00f3remu po\u015bwi\u0119camy czas”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”1″,”c08ik”:”2″,”572gs”:”0″}},”j66me”:{„id”:”j66me”,”title”:”Zdecydowanie tak. Mamy wiele wsp\u00f3lnych zainteresowa\u0144″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”1″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”0″}}}},”ntvvq”:{„id”:”ntvvq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wasze k\u0142\u00f3tnie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„oyc8v”:{„id”:”oyc8v”,”title”:”G\u0142o\u015bne, gwa\u0142towne, a p\u00f3\u017aniej d\u0142ugo ze sob\u0105 nie rozmawiamy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”2″}},”p7n6j”:{„id”:”p7n6j”,”title”:”Zdarzaj\u0105 nam si\u0119, ale szybko si\u0119 godzimy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”1″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”0″}},”c9pjv”:{„id”:”c9pjv”,”title”:”Cz\u0119sto nie mo\u017cemy doj\u015b\u0107 do porozumienia”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”1″}},”8tp5u”:{„id”:”8tp5u”,”title”:”Niezbyt cz\u0119sto si\u0119 zdarzaj\u0105, najcz\u0119\u015bciej o b\u0142ahostki”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”2″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”0″}}}},”n6fhc”:{„id”:”n6fhc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czy jeste\u015bcie zgodni co do cel\u00f3w i warto\u015bci w \u017cyciu?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„gaj50”:{„id”:”gaj50″,”title”:”Nie zawsze”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”1″}},”b1te9″:{„id”:”b1te9″,”title”:”R\u00f3\u017cnimy si\u0119 w zasadniczych sprawach”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”2″}}}},”yi4fb”:{„id”:”yi4fb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czy satysfakcjonuje Ci\u0119 Wasze \u017cycie intymne?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„06qfl”:{„id”:”06qfl”,”title”:”Raczej nie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”1″}},”obujl”:{„id”:”obujl”,”title”:”Raczej tak”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”1″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”0″}},”lcvao”:{„id”:”lcvao”,”title”:”Zdecydowanie tak”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”2″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”0″}},”3oacm”:{„id”:”3oacm”,”title”:”Zdecydowanie nie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”2″}}}},”2o3oq”:{„id”:”2o3oq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jak cz\u0119sto komplementujecie si\u0119 nawzajem?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„t7k99”:{„id”:”t7k99″,”title”:”Codziennie!”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”2″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”0″}},”net5x”:{„id”:”net5x”,”title”:”Kilka razy w tygodniu”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”1″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”0″}},”jcxt0″:{„id”:”jcxt0″,”title”:”Czasami”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”1″}},”pr1cg”:{„id”:”pr1cg”,”title”:”Praktycznie nigdy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”2″}}}},”7jwj2″:{„id”:”7jwj2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czy czujesz si\u0119 doceniona\/y przez partera\/k\u0119?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„bvvzb”:{„id”:”bvvzb”,”title”:”Trudno powiedzie\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”1″}},”81pxu”:{„id”:”81pxu”,”title”:”Tak, raczej tak”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”1″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”0″}},”ejpre”:{„id”:”ejpre”,”title”:”Oczywi\u015bcie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”2″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”0″}},”yhlmy”:{„id”:”yhlmy”,”title”:”Nie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”2″}}}},”a8zzw”:{„id”:”a8zzw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czy masz poczucie, \u017ce wasz zwi\u0105zek rozwija si\u0119 i ewoluuje?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„g1ss7”:{„id”:”g1ss7″,”title”:”Nie, wr\u0119cz przeciwnie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”2″}},”9y1vt”:{„id”:”9y1vt”,”title”:”Nie czuj\u0119 takiej potrzeby”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”1″}},”md0up”:{„id”:”md0up”,”title”:”Staramy si\u0119 nad nim pracowa\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”1″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”0″}},”dspdt”:{„id”:”dspdt”,”title”:”Razem idziemy w dobr\u0105 stron\u0119. „,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”2″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”0″}}}},”o45ob”:{„id”:”o45ob”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czy czujesz si\u0119 szcz\u0119\u015bliwa\/y w zwi\u0105zku?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fm86e”:{„id”:”fm86e”,”title”:”Najcz\u0119\u015bciej tak”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”1″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”0″}},”pu46v”:{„id”:”pu46v”,”title”:”Najbardziej na \u015bwiecie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”2″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”0″}},”v3v8j”:{„id”:”v3v8j”,”title”:”Trudno powiedzie\u0107, nie zastawiam si\u0119 nad tym”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”1″,”572gs”:”1″}},”8kikd”:{„id”:”8kikd”,”title”:”Nie, raczej nie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yhb10″:”0″,”c08ik”:”0″,”572gs”:”2″}}}}}}

Miłość niejedno ma imię

{„questions”:{„tfp86”:{„id”:”tfp86″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kto jest autorem s\u0142\u00f3w \”Mi\u0142o\u015b\u0107 to zdolno\u015b\u0107 do widzenia pi\u0119kna w kim\u015b pomimo jego wad\”?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fxk59”:{„id”:”fxk59″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”William Shakespeare”},”ql1q1″:{„id”:”ql1q1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Nelson Mandela”},”tk2i8″:{„id”:”tk2i8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Oscar Wilde”},”xj8vf”:{„id”:”xj8vf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Jane Austen”}}},”et2t2″:{„id”:”et2t2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Co jest por\u00f3wnywane do choroby w powie\u015bci \”Mi\u0142o\u015b\u0107 w czasach zarazy\”?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„s4fs8”:{„id”:”s4fs8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Choroba psychiczna”},”5nr5n”:{„id”:”5nr5n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Mi\u0142o\u015b\u0107″},”lc560″:{„id”:”lc560″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Nienawi\u015b\u0107″},”sgb0k”:{„id”:”sgb0k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017b\u0105dza”}}},”t5gej”:{„id”:”t5gej”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kto za\u015bpiewa\u0142 s\u0142ynn\u0105 piosenk\u0119 \”My Heart Will Go On\” z filmu \”Titanic\”?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„l0hi7”:{„id”:”l0hi7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Whitney Houston”},”hc8ul”:{„id”:”hc8ul”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Celine Dion”,”isCorrect”:”1″},”m8jdn”:{„id”:”m8jdn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Adele”},”4zpbk”:{„id”:”4zpbk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Mariah Carey”}}},”p0pr6″:{„id”:”p0pr6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W kt\u00f3rym z tych film\u00f3w Hugh Grant zagra\u0142 g\u0142\u00f3wn\u0105 rol\u0119 w romansie?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7667j”:{„id”:”7667j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”Matrix\””},”215xu”:{„id”:”215xu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”Notting Hill\””,”isCorrect”:”1″},”6fi9i”:{„id”:”6fi9i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”Piraci z Karaib\u00f3w\””},”43gqg”:{„id”:”43gqg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”Incepcja\””}}},”9oznc”:{„id”:”9oznc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3ra piosenka by\u0142a hitem Whitney Houston i pochodzi\u0142a z filmu \”Bodyguard\”?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jo0cx”:{„id”:”jo0cx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”Unchained Melody\””},”tuql1″:{„id”:”tuql1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”I Will Always Love You\””,”isCorrect”:”1″},”d0o6r”:{„id”:”d0o6r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”My Heart Will Go On\””},”bjoqy”:{„id”:”bjoqy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”Let It Be\””}}},”wh7o1″:{„id”:”wh7o1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kto jest autorem tekstu piosenki \”Perfect\”?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„px12x”:{„id”:”px12x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ed Sheeran”,”isCorrect”:”1″},”t37z8″:{„id”:”t37z8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Justin Bieber”},”jyq0l”:{„id”:”jyq0l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Adele”},”flycb”:{„id”:”flycb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Taylor Swift”}}},”hkexi”:{„id”:”hkexi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jak nazywa si\u0119 klasyczna piosenka Elvisa Presleya o mi\u0142o\u015bci?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5oa9t”:{„id”:”5oa9t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:” \”Love Me Tender\””},”kletq”:{„id”:”kletq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”Blue Suede Shoes\””},”0kb32″:{„id”:”0kb32″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”Hound Dog\””},”rb1qu”:{„id”:”rb1qu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”Can’t Help Falling in Love\””}}},”6nx6r”:{„id”:”6nx6r”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jaka jest nazwa s\u0142ynnego francuskiego filmu z 2001 roku, kt\u00f3ry opowiada histori\u0119 mi\u0142o\u015bci mi\u0119dzy Am\u00e9lie Poulain a Nino Quincampoix?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„o5epl”:{„id”:”o5epl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”Love Actually\””},”1nuic”:{„id”:”1nuic”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”The Artist\””},”44z00″:{„id”:”44z00″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”Am\u00e9lie\””,”isCorrect”:”1″},”q6z5v”:{„id”:”q6z5v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”La La Land\””}}},”3oop9″:{„id”:”3oop9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Co robi\u0105 bohaterowie filmu \”Uwierz w ducha\” w najbardziej kultowej scenie w filmie?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„3nrac”:{„id”:”3nrac”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Uprawiaj\u0105 seks”},”6lut4″:{„id”:”6lut4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Lepi\u0105 naczynie z gliny”,”isCorrect”:”1″},”br4qi”:{„id”:”br4qi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Spaceruj\u0105 nad morzem w czasie zachodu s\u0142o\u0144ca”},”shxfd”:{„id”:”shxfd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”K\u0142\u00f3c\u0105 si\u0119 „}}},”0uku8”:{„id”:”0uku8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3ra ksi\u0105\u017cka autorstwa Nicholas Sparksa opowiada histori\u0119 mi\u0142o\u015bci pary w miasteczku North Carolina?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„b4vf7”:{„id”:”b4vf7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:” \”The Notebook\” (Pami\u0119tnik)”,”isCorrect”:”1″},”b0i0v”:{„id”:”b0i0v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”The Lucky One\” (Szcz\u0119\u015bciarz)”},”8d6j6″:{„id”:”8d6j6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”Dear John\””},”c89wq”:{„id”:”c89wq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”Message in a Bottle\” (List w butelce)”}}}}}

{„questions”:{„53cl2”:{„id”:”53cl2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/AdobeStock_216678997-scaled.jpeg”,”imageId”:”142374″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jakie s\u0105 g\u0142\u00f3wne fazy Ksi\u0119\u017cyca?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wvqax”:{„id”:”wvqax”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ciemna, jasna, pe\u0142na, p\u00f3\u0142pe\u0142na”},”rqdij”:{„id”:”rqdij”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”N\u00f3w, pierwsza kwadra, pe\u0142nia, ostatnia kwadra”,”isCorrect”:”1″},”ss92p”:{„id”:”ss92p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”R\u00f3wnoczesna, przemienna, r\u00f3\u017cna, okresowa”},”ta9ds”:{„id”:”ta9ds”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Poranna, wieczorna, nocna, dzienna”}}},”llbra”:{„id”:”llbra”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/shutterstock_773593606-scaled.jpg”,”imageId”:”142369″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jakie dzia\u0142ania s\u0105 zazwyczaj polecane podczas fazy nowego Ksi\u0119\u017cyca?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ilylf”:{„id”:”ilylf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Zako\u0144czenie wszystkich bie\u017c\u0105cych projekt\u00f3w”},”mxpe3″:{„id”:”mxpe3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Odpoczynek i relaks”},”xsl2n”:{„id”:”xsl2n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Sprz\u0105tanie i porz\u0105dkowanie”},”8jb31″:{„id”:”8jb31″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Planowanie, podejmowanie nowych projekt\u00f3w”,”isCorrect”:”1″}}},”7v822″:{„id”:”7v822″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/shutterstock_2146503753-scaled-e1706291660441.jpg”,”imageId”:”142367″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jaki czas zwiastuje faza pierwszej kwadry Ksi\u0119\u017cyca?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„28t9j”:{„id”:”28t9j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Czas pe\u0142nej relaksacji”},”xak1m”:{„id”:”xak1m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Czas dzia\u0142ania i podejmowania decyzji”,”isCorrect”:”1″},”nm0nd”:{„id”:”nm0nd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Czas spowolnienia i refleksji”},”zwm48″:{„id”:”zwm48″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Czas zako\u0144czenia projekt\u00f3w”}}},”ofq3d”:{„id”:”ofq3d”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/AdobeStock_241680653-scaled.jpeg”,”imageId”:”142373″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kiedy zazwyczaj wyst\u0119puj\u0105 najbardziej intensywne emocje zwi\u0105zane z faz\u0105 Ksi\u0119\u017cyca?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„48ier”:{„id”:”48ier”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Podczas pe\u0142ni Ksi\u0119\u017cyca”,”isCorrect”:”1″},”fdxr7″:{„id”:”fdxr7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Podczas nowiu Ksi\u0119\u017cyca”},”nr14g”:{„id”:”nr14g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Podczas pierwszej kwadry Ksi\u0119\u017cyca”},”zoqee”:{„id”:”zoqee”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Podczas ostatniej kwadry Ksi\u0119\u017cyca”}}},”insht”:{„id”:”insht”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/AdobeStock_326645591-scaled.jpeg”,”imageId”:”142372″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jakie znaczenie ma faza ostatniej kwadry Ksi\u0119\u017cyca?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„rj5o9”:{„id”:”rj5o9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Czas na planowanie nowych projekt\u00f3w”},”w0ljd”:{„id”:”w0ljd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Czas na zako\u0144czenie i rozwi\u0105zanie bie\u017c\u0105cych spraw”,”isCorrect”:”1″},”wfmjz”:{„id”:”wfmjz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Czas na inwestycje finansowe”},”2p4xd”:{„id”:”2p4xd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Czas na wyjazd na wakacje”}}},”pygs1″:{„id”:”pygs1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/AdobeStock_343218538-scaled.jpeg”,”imageId”:”142371″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jakie ro\u015bliny zazwyczaj sadzi si\u0119 podczas fazy rosn\u0105cego Ksi\u0119\u017cyca?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ygf6h”:{„id”:”ygf6h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Kwiaty ozdobne”},”qjwjv”:{„id”:”qjwjv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Warzywa korzeniowe”},”urqme”:{„id”:”urqme”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Warzywa li\u015bciaste”,”isCorrect”:”1″},”m5wvs”:{„id”:”m5wvs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Owoce”}}},”k455h”:{„id”:”k455h”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/shutterstock_1174772989-scaled.jpg”,”imageId”:”142368″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jakie znaczenie ma po\u0142o\u017cenie Ksi\u0119\u017cyca w r\u00f3\u017cnych znakach zodiaku?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mertp”:{„id”:”mertp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Nie ma \u017cadnego znaczenia”},”a5tnq”:{„id”:”a5tnq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Mo\u017ce wp\u0142ywa\u0107 na nasze emocje i zachowanie”,”isCorrect”:”1″},”yq76f”:{„id”:”yq76f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Wskazuje pogod\u0119″},”sxek2″:{„id”:”sxek2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Wp\u0142ywa na nasz\u0105 zdolno\u015b\u0107 do nauki”}}},”h8eal”:{„id”:”h8eal”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/AdobeStock_692572741-scaled.jpeg”,”imageId”:”142370″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3ry z tych etap\u00f3w Ksi\u0119\u017cyca jest najlepszym momentem na zako\u0144czenie negatywnych nawyk\u00f3w?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jatxm”:{„id”:”jatxm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”N\u00f3w”},”63w8e”:{„id”:”63w8e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Pierwsza kwadra”},”uicts”:{„id”:”uicts”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Pe\u0142nia Ksi\u0119\u017cyca”},”9an3n”:{„id”:”9an3n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ostatnia kwadra”,”isCorrect”:”1″}}},”22ni3″:{„id”:”22ni3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/portal.janachowska.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/AdobeStock_115921733-scaled.jpeg”,”imageId”:”142375″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Co to jest \”kalendarz ksi\u0119\u017cycowy\”?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dv6bb”:{„id”:”dv6bb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Kalendarz pokazuj\u0105cy daty urodzin s\u0142awnych astrolog\u00f3w”},”5mftu”:{„id”:”5mftu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Kalendarz okre\u015blaj\u0105cy daty wa\u017cnych wydarze\u0144 kosmicznych”},”ds2us”:{„id”:”ds2us”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Kalendarz \u015bledz\u0105cy r\u00f3\u017cnice w fazach Ksi\u0119\u017cyca”,”isCorrect”:”1″},”nkw6k”:{„id”:”nkw6k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Kalendarz u\u017cywany tylko przez astronaut\u00f3w”}}}},”results”:{„uqy0q”:{„id”:”uqy0q”,”title”:”Dopiero zaczynasz interesowa\u0107 si\u0119 kalendarzem ksi\u0119\u017cycowym, prawda?”,”image”:””,”imageId”:””,”min”:”0″,”max”:”3″,”desc”:”Twoja wiedza nie jest (jeszcze) zbyt du\u017ca, ale spokojnie – wszystkiego dowiesz si\u0119, po lekturze artyku\u0142u”,”redirect_url”:””},”9nsf6″:{„id”:”9nsf6″,”title”:””,”image”:””,”imageId”:””,”min”:”4″,”max”:”7″,”desc”:”Wida\u0107, \u017ce interesujesz si\u0119 tym tematem i co\u015b ju\u017c wiesz, ale wci\u0105\u017c jeszcze wiele przed Tob\u0105 – koniecznie zapoznaj si\u0119 z artyku\u0142em poni\u017cej, mo\u017ce okaza\u0107 si\u0119 pomocny :)”,”redirect_url”:””},”h4ays”:{„id”:”h4ays”,”title”:”Znasz si\u0119 na rzeczy!”,”image”:””,”imageId”:””,”min”:”8″,”max”:”9″,”desc”:”Zdaje si\u0119, \u017ce mamy na pok\u0142adzie eksperta! Fantastycznie 🙂 Zerknij na artyku\u0142 poni\u017cej, by\u0107 mo\u017ce znajdziesz tam dodatkowe, ciekawe informacje?”,”redirect_url”:””}}}

Czy masz się czym martwić w związku?

{„results”:{„4iblh”:{„id”:”4iblh”,”title”:”Nie masz si\u0119 o co martwi\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”Tw\u00f3j partner z pewno\u015bci\u0105 nie jest idea\u0142em, ale jego zachowanie nie wskazuje, \u017ceby mia\u0142 tendencj\u0119 do tworzenia toksycznych relacji. „,”redirect_url”:””},”yd4do”:{„id”:”yd4do”,”title”:””,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:””,”redirect_url”:””}},”questions”:{„3wfe7”:{„id”:”3wfe7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jak Tw\u00f3j parner\/ka reaguje, kiedy chcesz wyj\u015b\u0107 spotka\u0107 si\u0119 z przyjaci\u00f3\u0142mi?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„yk6a6”:{„id”:”yk6a6″,”title”:”\u017byczy mi dobrej zabawy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”0″,”yd4do”:”0″}},”g59i9″:{„id”:”g59i9″,”title”:”Pyta, z kim si\u0119 spotykam”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”1″,”yd4do”:”0″}},”qc7wi”:{„id”:”qc7wi”,”title”:”Obra\u017ca si\u0119, \u017ce nie uwzgl\u0119dniam go\/jej w swoich planach”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”2″,”yd4do”:”0″}},”qcg2y”:{„id”:”qcg2y”,”title”:”Pr\u00f3buje nak\u0142oni\u0107 mnie do zmiany plan\u00f3w”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”3″,”yd4do”:”0″}}}},”sidka”:{„id”:”sidka”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Niedzielny obiad u Twoich rodzic\u00f3w – jak na tak\u0105 propozycj\u0119 zareaguje Tw\u00f3j partner?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„spz92”:{„id”:”spz92″,”title”:”Nie mo\u017ce si\u0119 doczeka\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”0″,”yd4do”:”0″}},”im2v5″:{„id”:”im2v5″,”title”:”Neutralnie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”1″,”yd4do”:”0″}},”ngxaq”:{„id”:”ngxaq”,”title”:”P\u00f3jdzie, ale niech\u0119tnie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”2″,”yd4do”:”0″}},”z78js”:{„id”:”z78js”,”title”:”Wykr\u0119ci si\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”3″,”yd4do”:”0″}}}},”odmcc”:{„id”:”odmcc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tw\u00f3j partner\/ka kocha robi\u0107 niespodzianki, ale wie, \u017ce Ty ich nie lubisz”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„v7hv3”:{„id”:”v7hv3″,”title”:”Mimo to organizuje je dla mnie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”3″,”yd4do”:”0″}},”zpoco”:{„id”:”zpoco”,”title”:”Nie zaskakuje mnie, ale razem planujemy niespodzianki dla bliskich”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”0″,”yd4do”:”0″}}}},”j6mzu”:{„id”:”j6mzu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W kwestii wydatk\u00f3w…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„d9stl”:{„id”:”d9stl”,”title”:”Ka\u017cde z nas ma osobny bud\u017cet,”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”0″,”yd4do”:”0″}},”sraav”:{„id”:”sraav”,”title”:”Mamy wsp\u00f3lne konto i ka\u017cde z nas korzysta z niego jak chce”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”1″,”yd4do”:”0″}},”32f89″:{„id”:”32f89″,”title”:”Mamy wsp\u00f3lne konto do wsp\u00f3lnych wydatk\u00f3w i osobne konta na osobiste wydatki”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”1″,”yd4do”:”0″}},”r39x9″:{„id”:”r39x9″,”title”:”M\u00f3j partner\/ka zajmuje si\u0119 naszymi finansami i wydziela mi pieni\u0105dze”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”3″,”yd4do”:”0″}}}},”14yw0″:{„id”:”14yw0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czy z\u0142apa\u0142a\u015b swojego partnera na k\u0142amstwie?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„f5oti”:{„id”:”f5oti”,”title”:”Nie, nigdy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”0″,”yd4do”:”0″}},”wf3jd”:{„id”:”wf3jd”,”title”:”Zdarzy\u0142o si\u0119 raz – po rozmowie nigdy wi\u0119cej si\u0119 nie powt\u00f3rzy\u0142o”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”1″,”yd4do”:”0″}},”6c8li”:{„id”:”6c8li”,”title”:”Wielokrotnie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”2″,”yd4do”:”0″}},”1q3mk”:{„id”:”1q3mk”,”title”:”Tak, ale t\u0142umaczy\u0142 mi, \u017ce to dla mojego dobra”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„4iblh”:”3″,”yd4do”:”0″}}}}}}

Red Flags: czy Twój partner może być toksyczną osobą?

{„results”:{„7cxdc”:{„id”:”7cxdc”,”title”:”Nie masz si\u0119 o co martwi\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”Tw\u00f3j partner z pewno\u015bci\u0105 nie jest idea\u0142em, ale jego zachowanie nie wskazuje, \u017ceby mia\u0142 tendencj\u0119 do tworzenia toksycznych relacji. „,”redirect_url”:””},”jl8o3″:{„id”:”jl8o3″,”title”:”W granicach normy”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”Ka\u017cdy z nas jest inny – dzia\u0142amy wed\u0142ug r\u00f3\u017cnych, wyuczonych schemat\u00f3w, czy zachowa\u0144. Je\u015bli jakie\u015b zachowanie Twojego partnera\/ki Ci nie odpowiada – powiedz mu o tym, to powinno za\u0142atwi\u0107 spraw\u0119. „,”redirect_url”:””},”jmfkz”:{„id”:”jmfkz”,”title”:”Ostro\u017cnie…”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”Niekt\u00f3re zachowania Twojego partnera zdecydowanie powinny zwr\u00f3ci\u0107 Twoj\u0105 uwag\u0119 – to ostrze\u017cenia, kt\u00f3rych nie powinna\u015b ignorowa\u0107! Porozmawiaj z nim o tym koniecznie, a je\u015bli to nie przyniesie rezultatu – rozwa\u017c zako\u0144czenie relacji. „,”redirect_url”:””},”0bkga”:{„id”:”0bkga”,”title”:”UCIEKAJ!”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”Zachowanie Twojego partnera to nie red flags – to syreny alarmowe. Czas zadba\u0107 o siebie i uwolni\u0107 si\u0119 z toksycznej relacji. „,”redirect_url”:””}},”questions”:{„mmm6a”:{„id”:”mmm6a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jak Tw\u00f3j parner\/ka reaguje, kiedy chcesz wyj\u015b\u0107 spotka\u0107 si\u0119 z przyjaci\u00f3\u0142mi?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1y3nz”:{„id”:”1y3nz”,”title”:”\u017byczy mi dobrej zabawy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”1″,”jl8o3″:”0″,”jmfkz”:”0″,”0bkga”:”0″}},”b61pr”:{„id”:”b61pr”,”title”:”Pyta, z kim si\u0119 spotykam”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”0″,”jl8o3″:”1″,”jmfkz”:”0″,”0bkga”:”0″}},”mxjlr”:{„id”:”mxjlr”,”title”:”Obra\u017ca si\u0119, \u017ce nie uwzgl\u0119dniam go\/jej w swoich planach”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”0″,”jl8o3″:”0″,”jmfkz”:”1″,”0bkga”:”0″}},”x0gpm”:{„id”:”x0gpm”,”title”:”Pr\u00f3buje nak\u0142oni\u0107 mnie do zmiany plan\u00f3w”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”0″,”jl8o3″:”0″,”jmfkz”:”0″,”0bkga”:”1″}}}},”b7v3n”:{„id”:”b7v3n”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Niedzielny obiad u Twoich rodzic\u00f3w – jak na tak\u0105 propozycj\u0119 zareaguje Tw\u00f3j partner?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„cbux4”:{„id”:”cbux4″,”title”:”Nie mo\u017ce si\u0119 doczeka\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”1″,”jl8o3″:”0″,”jmfkz”:”0″,”0bkga”:”0″}},”7rr76″:{„id”:”7rr76″,”title”:”Neutralnie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”1″,”jl8o3″:”1″,”jmfkz”:”0″,”0bkga”:”0″}},”cbdry”:{„id”:”cbdry”,”title”:”P\u00f3jdzie, ale niech\u0119tnie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”0″,”jl8o3″:”1″,”jmfkz”:”1″,”0bkga”:”0″}},”3ujk3″:{„id”:”3ujk3″,”title”:”Wykr\u0119ci si\u0119 i Ciebie b\u0119dzie do tego namawia\u0142″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”0″,”jl8o3″:”0″,”jmfkz”:”0″,”0bkga”:”1″}}}},”zfzak”:{„id”:”zfzak”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tw\u00f3j partner\/ka kocha robi\u0107 niespodzianki, ale wie, \u017ce Ty ich nie lubisz”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„q9fwz”:{„id”:”q9fwz”,”title”:”B\u0119dzie je robi\u0142 mimo to”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”0″,”jl8o3″:”0″,”jmfkz”:”0″,”0bkga”:”1″}},”czsz4″:{„id”:”czsz4″,”title”:”Zdecydowanie ograniczy takie dzia\u0142ania, cho\u0107 b\u0119d\u0105 mu si\u0119 zdarza\u0142y”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”0″,”jl8o3″:”0″,”jmfkz”:”1″,”0bkga”:”0″}},”w7d1k”:{„id”:”w7d1k”,”title”:”Zrozumie, cho\u0107 czasem b\u0119dzie mnie pr\u00f3bowa\u0142 nak\u0142oni\u0107 do zmiany zdania”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”0″,”jl8o3″:”1″,”jmfkz”:”0″,”0bkga”:”0″}},”q45c3″:{„id”:”q45c3″,”title”:”Uszanuje moje granice”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”1″,”jl8o3″:”0″,”jmfkz”:”0″,”0bkga”:”0″}}}},”pp8w8″:{„id”:”pp8w8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W kwestii wydatk\u00f3w…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ewnmv”:{„id”:”ewnmv”,”title”:”Ka\u017cde z nas ma osobny bud\u017cet”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”1″,”jl8o3″:”0″,”jmfkz”:”0″,”0bkga”:”0″}},”15rh7″:{„id”:”15rh7″,”title”:”Mamy wsp\u00f3lne konto i ka\u017cde z nas korzysta z niego jak chce”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”1″,”jl8o3″:”2″,”jmfkz”:”0″,”0bkga”:”0″}},”aqt7l”:{„id”:”aqt7l”,”title”:”M\u00f3j partner\/ka zajmuje si\u0119 naszymi finansami, ale mam swobodny dost\u0119p do pieni\u0119dzy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”0″,”jl8o3″:”1″,”jmfkz”:”1″,”0bkga”:”0″}},”zcj6f”:{„id”:”zcj6f”,”title”:”M\u00f3j partner kontroluje moje wydatki”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”0″,”jl8o3″:”0″,”jmfkz”:”0″,”0bkga”:”1″}}}},”zzrvo”:{„id”:”zzrvo”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czy z\u0142apa\u0142a\u015b swojego partnera na k\u0142amstwie?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vig40”:{„id”:”vig40″,”title”:”Nie, nigdy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”1″,”jl8o3″:”0″,”jmfkz”:”0″,”0bkga”:”0″}},”ydupq”:{„id”:”ydupq”,”title”:”Zdarzy\u0142o si\u0119 raz – po rozmowie nigdy wi\u0119cej si\u0119 nie powt\u00f3rzy\u0142o”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”0″,”jl8o3″:”1″,”jmfkz”:”0″,”0bkga”:”0″}},”3y6qp”:{„id”:”3y6qp”,”title”:”Wielokrotnie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”0″,”jl8o3″:”0″,”jmfkz”:”1″,”0bkga”:”1″}},”8p2rj”:{„id”:”8p2rj”,”title”:”Tak, ale t\u0142umaczy\u0142 mi, \u017ce to dla mojego dobra”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7cxdc”:”0″,”jl8o3″:”0″,”jmfkz”:”0″,”0bkga”:”1″}}}}}}

Jaka suknia ślubna najbardziej do Ciebie pasuje?

{„results”:{„hlpdi”:{„id”:”hlpdi”,”title”:”Romantyczna literka A”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/wsbpr02270__1_.webp”,”imageId”:”124420″,”desc”:”Na co dzie\u0144 preferujesz dziewcz\u0119ce stylizacje, w kt\u00f3rych czujesz si\u0119 komfortowo. Nie przepadasz za nadmiarem bi\u017cuterii i krzykliwymi strojami oraz mocnym makija\u017cem. W swoim wielkim dniu pragniesz wygl\u0105da\u0107 naturalnie i podkre\u015bli\u0107 swoj\u0105 kobieco\u015b\u0107, r\u00f3wnocze\u015bnie nie rezygnuj\u0105c z wygody. Postaw na eteryczn\u0105, zwiewn\u0105 sukni\u0119 o kroju literki A z subtelnymi zdobieniami, kt\u00f3ra nie przyt\u0142oczy Twojej urody i wydob\u0119dzie Tw\u00f3j naturalny, dziewcz\u0119cy blask.”,”redirect_url”:””},”c35op”:{„id”:”c35op”,”title”:”Seksowna syrenka”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/wsvry02283__1_.webp”,”imageId”:”124421″,”desc”:”Jeste\u015b dumna ze swojej figury, lubisz czu\u0107 si\u0119 kobieco i podkre\u015bla\u0107 swoje kszta\u0142ty. W swoich codziennych stylizacjach stawiasz na odwa\u017cne po\u0142\u0105czenia, obcis\u0142e kroje i pi\u0119kne b\u0142yskotki. Nie ma wi\u0119c innego wyj\u015bcia – Twoj\u0105 sukni\u0105 \u015blubn\u0105 musi by\u0107 seksowna syrenka. Koronka, g\u0142adki materia\u0142 czy aplikacje 3D? Wszystko zale\u017cy od Twoich upodoba\u0144, ale jedno jest pewne \u2013 w swoim wielkim dniu b\u0119dziesz wygl\u0105da\u0107 jak prawdziwa gwiazda.”,”redirect_url”:””},”5otga”:{„id”:”5otga”,”title”:”Klasyczna ksi\u0119\u017cniczka”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/wsela02265_1.webp”,”imageId”:”124422″,”desc”:”Na co dzie\u0144 ubierasz si\u0119 wygodnie, ale zawsze dbasz o to, aby ka\u017cdy element Twojego stroju by\u0142 starannie dobrany. Lubisz klasyczn\u0105 elegancj\u0119, podziwiasz wyrafinowany styl ksi\u0119\u017cnej Kate i w swoim wielkim dniu chcesz czu\u0107 si\u0119 r\u00f3wnie szykownie i kobieco. Dlatego te\u017c postawisz na przepi\u0119kn\u0105 ksi\u0119\u017cniczk\u0119 z koronkow\u0105 g\u00f3r\u0105 i obszernym do\u0142em, kt\u00f3ra umiej\u0119tnie zakryje mankamenty figury i pozwoli Ci poczu\u0107 nieskr\u0119powan\u0105 pewno\u015b\u0107 siebie. Nie mamy w\u0105tpliwo\u015bci, \u017ce b\u0119dziesz wygl\u0105da\u0107 jak milion dolar\u00f3w! „,”redirect_url”:””},”36dk8″:{„id”:”36dk8″,”title”:”Ksi\u0119\u017cniczka w stylu glamour”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/wsvks02286_.webp”,”imageId”:”124423″,”desc”:”Na co dzie\u0144 lubisz si\u0119 wyr\u00f3\u017cnia\u0107, bawi\u0107 si\u0119 mod\u0105 i podkre\u015bla\u0107 swoj\u0105 urod\u0119. Swoje stylizacje uzupe\u0142niasz pi\u0119kn\u0105 bi\u017cuteri\u0105 i starannie wykonanym makija\u017cem. A w swoim wielkim dniu chcesz prezentowa\u0107 si\u0119 jak gwiazda czerwonego dywanu. Postaw na imponuj\u0105c\u0105 ksi\u0119\u017cniczk\u0119 wyszyt\u0105 b\u0142yszcz\u0105cymi kamieniami lub uszyt\u0105 z mieni\u0105cego si\u0119 materia\u0142u. Dlaczego by nie skorzysta\u0107 z jedynej w \u017cyciu okazji, kiedy mo\u017cna zaszale\u0107 i wygl\u0105da\u0107 tak, jak to sobie wymarzy\u0142a\u015b?”,”redirect_url”:””},”7t255″:{„id”:”7t255″,”title”:”Boho literka A”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/wshla02218_1_1_.webp”,”imageId”:”124424″,”desc”:”W Twoich codziennych stylizacjach najwa\u017cniejsze s\u0105 dla Ciebie dwie rzeczy: wygoda i natura. Czujesz si\u0119 dobrze we w\u0142asnej sk\u00f3rze i nie czujesz potrzeby, aby przyt\u0142acza\u0107 swoj\u0105 urod\u0119 mocnym makija\u017cem lub szalonymi stylizacjami. W swoim wielkim dniu postawisz wi\u0119c na niezwykle dziewcz\u0119c\u0105 i subteln\u0105 sukienk\u0119 o kroju literki A, kt\u00f3rej charakteru nadadz\u0105 koronkowe zdobienia lub hafty. Natura i skromno\u015b\u0107 zdecydowanie wygrywaj\u0105 z przerostem formy nad tre\u015bci\u0105… „,”redirect_url”:””},”ymg6p”:{„id”:”ymg6p”,”title”:”Minimalistyczna klasyka”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Suknia_lubna_02333__XS-0.webp”,”imageId”:”124425″,”desc”:”Na co dzie\u0144 preferujesz szykowne, stonowane stylizacje, w kt\u00f3rych czujesz si\u0119 kobieco i komfortowo. W modzie najbardziej kochasz klasyczn\u0105 elegancj\u0119 i ubrania, kt\u00f3re s\u0105 ponadczasowe. Dlatego w swoim wielkim dniu postawisz na g\u0142adk\u0105 sukni\u0119 o kroju literki A lub ksi\u0119\u017cniczki, kt\u00f3r\u0105 uzupe\u0142nisz stylow\u0105 bi\u017cuteri\u0105 i dodatkami. Wyrafinowana, klasyczna kreacja podkre\u015bli Twoj\u0105 urod\u0119, dzi\u0119ki czemu b\u0119dziesz si\u0119 prezentowa\u0107 jak najpi\u0119kniejsza wersja samej siebie.”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„hkobs”:{„id”:”hkobs”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Typ mojej figury okre\u015bli\u0142abym jako:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vnpfn”:{„id”:”vnpfn”,”title”:”klepsydr\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”1″,”c35op”:”2″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”1″,”ymg6p”:”0″}},”4vo5r”:{„id”:”4vo5r”,”title”:”jab\u0142ko”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”1″,”36dk8″:”1″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”1″}},”78qtl”:{„id”:”78qtl”,”title”:”gruszk\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”1″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”1″,”ymg6p”:”1″}},”r7o22″:{„id”:”r7o22″,”title”:”kolumn\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”1″,”36dk8″:”1″,”7t255″:”1″,”ymg6p”:”0″}}}},”6rn8k”:{„id”:”6rn8k”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W codziennych stylizacjach najwa\u017cniejsze s\u0105 dla mnie:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5npdy”:{„id”:”5npdy”,”title”:”dziewcz\u0119co\u015b\u0107 i komfort”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”1″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”mmrtk”:{„id”:”mmrtk”,”title”:”kobieco\u015b\u0107 i podkre\u015blone kszta\u0142ty”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”1″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”1″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”5uwwm”:{„id”:”5uwwm”,”title”:”elegancja i stonowanie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”1″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”1″}},”7n45h”:{„id”:”7n45h”,”title”:”naturalno\u015b\u0107 i wygoda”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”1″,”ymg6p”:”0″}}}},”k0qx6″:{„id”:”k0qx6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W sukni \u015blubnej tej gwiazdy mog\u0142abym p\u00f3j\u015b\u0107 do o\u0142tarza:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„r8q2t”:{„id”:”r8q2t”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/37787782_2213841012228725_5832563367469907968_n-1.jpg”,”imageId”:”41490″,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”1″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”2″}},”d19sc”:{„id”:”d19sc”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/59651388_291568431754868_9064839210734856523_n-1.jpg”,”imageId”:”41491″,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”2″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”1″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”k0mrc”:{„id”:”k0mrc”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/56963304_2316036958456891_6847494067446785101_n.jpg”,”imageId”:”41492″,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”2″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”1″}},”1wd30″:{„id”:”1wd30″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/59620746_787219791657738_8735533753640011582_n-1.jpg”,”imageId”:”41493″,”results”:{„hlpdi”:”1″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”2″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”3d56d”:{„id”:”3d56d”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/64787111_644407836060262_4098208979808058345_n.jpg”,”imageId”:”41494″,”results”:{„hlpdi”:”1″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”2″,”ymg6p”:”0″}},”k095h”:{„id”:”k095h”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/izabella-scorupco.jpg”,”imageId”:”41495″,”results”:{„hlpdi”:”2″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”1″,”ymg6p”:”0″}}}},”y0t7c”:{„id”:”y0t7c”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Must-have mojej sukni \u015blubnej to:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6px2g”:{„id”:”6px2g”,”title”:”zwiewny materia\u0142″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”1″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”64ill”:{„id”:”64ill”,”title”:”kr\u00f3j podkre\u015blaj\u0105cy kszta\u0142ty”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”1″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”64pe4″:{„id”:”64pe4″,”title”:”koronkowa g\u00f3ra”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”1″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”1psl4″:{„id”:”1psl4″,”title”:”b\u0142yszcz\u0105ce zdobienia”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”1″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”augi5″:{„id”:”augi5″,”title”:”wygoda ponad wszystko”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”1″,”ymg6p”:”0″}},”jc3p6″:{„id”:”jc3p6″,”title”:”g\u0142adki materia\u0142″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”1″}}}},”p8skv”:{„id”:”p8skv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tegoroczny trend, kt\u00f3rego nie wykorzysta\u0142abym w \u015blubnej stylizacji to:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„4jopi”:{„id”:”4jopi”,”title”:”pi\u00f3ra”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”1″,”c35op”:”0″,”5otga”:”1″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”58y6n”:{„id”:”58y6n”,”title”:”b\u0142ysk”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”1″,”ymg6p”:”1″}},”rawrm”:{„id”:”rawrm”,”title”:”falbany”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”1″,”5otga”:”1″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”xhxzq”:{„id”:”xhxzq”,”title”:”minimalizm”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”1″,”36dk8″:”1″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}}}},”1bn2j”:{„id”:”1bn2j”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Do mojej wymarzonej sukni \u015blubnej najbardziej pasowa\u0142aby ta fryzura:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„hcndp”:{„id”:”hcndp”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/romantico.jpg”,”imageId”:”41497″,”results”:{„hlpdi”:”1″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”moq3j”:{„id”:”moq3j”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/boho.jpg”,”imageId”:”41501″,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”1″,”ymg6p”:”0″}},”qmabd”:{„id”:”qmabd”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/koronka-klasyk.jpg”,”imageId”:”41499″,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”1″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”3sv95″:{„id”:”3sv95″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/glam-zdobiony.jpg”,”imageId”:”41500″,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”1″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”j2bye”:{„id”:”j2bye”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/syrena.jpg”,”imageId”:”41498″,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”1″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”pqc84″:{„id”:”pqc84″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/minimalizm.jpg”,”imageId”:”41502″,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”1″}}}},”ovtzs”:{„id”:”ovtzs”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”M\u00f3j wymarzony bukiet \u015blubnych by\u0142by zrobiony z:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vyd1q”:{„id”:”vyd1q”,”title”:”gips\u00f3wki”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”1″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”1″,”ymg6p”:”0″}},”ff8fr”:{„id”:”ff8fr”,”title”:”bia\u0142ych hortensji”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”1″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”1″}},”ruw3r”:{„id”:”ruw3r”,”title”:”okaza\u0142ych r\u00f3\u017c”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”2″,”36dk8″:”1″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”3jul5″:{„id”:”3jul5″,”title”:”r\u00f3\u017cowych piwonii”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”2″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”1″}},”d3dn4″:{„id”:”d3dn4″,”title”:”polnych kwiat\u00f3w”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”1″,”ymg6p”:”0″}}}},”tinei”:{„id”:”tinei”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W swoim wielkim dniu postawi\u0142abym na makija\u017c:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jh78x”:{„id”:”jh78x”,”title”:”pi\u0119kne smoky eyes, b\u0142yszcz\u0105ce twarz i usta”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”1″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”1″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”2m412″:{„id”:”2m412″,”title”:”tylko lekki podk\u0142ad i naturalna pomadka”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”1″,”ymg6p”:”0″}},”9b65j”:{„id”:”9b65j”,”title”:”podkre\u015blone rz\u0119sy i r\u00f3\u017cowe usta”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”1″,”c35op”:”0″,”5otga”:”1″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”0″}},”8th92″:{„id”:”8th92″,”title”:”kocie oko i szminka w kolorze ust”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„hlpdi”:”0″,”c35op”:”0″,”5otga”:”0″,”36dk8″:”0″,”7t255″:”0″,”ymg6p”:”1″}}}}}}

Dokąd powinniście pojechać w podróż poślubną?

{„results”:{„7k4lf”:{„id”:”7k4lf”,”title”:”Kalifornia”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/cal-okl.jpg”,”imageId”:”28823″,”desc”:”Wasz miesi\u0105c miodowy ma by\u0107 spe\u0142nieniem Waszych marze\u0144 i odjazdow\u0105 wycieczk\u0105, kt\u00f3r\u0105 zapami\u0119tacie do ko\u0144ca \u017cycia. Dlaczego by wi\u0119c nie uda\u0107 si\u0119 do s\u0142onecznej Kalifornii? Metropolie i pla\u017ce, o kt\u00f3rych \u015bni\u0105 miliony, przyci\u0105gn\u0105 Was do siebie niczym magnes i pozwol\u0105 do\u015bwiadczy\u0107 zar\u00f3wno t\u0119tni\u0105cych \u017cyciem miast, jak i s\u0142ynnego, pla\u017cowego \”California lifestyle\”. Ju\u017c Wam zazdro\u015bcimy!”,”redirect_url”:””},”d781y”:{„id”:”d781y”,”title”:”Filipiny”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/filipiny-okl.jpg”,”imageId”:”28824″,”desc”:”Wasz\u0105 podr\u00f3\u017c po\u015blubn\u0105 widzicie jako idealn\u0105 okazj\u0119 do sp\u0119dzenia czasu tylko we dwoje w pi\u0119knych okoliczno\u015bciach przyrody i otoczeniu egzotyki. Wybierzecie si\u0119 wi\u0119c na Filipiny, na kt\u00f3rych znajdziecie chwil\u0119 zar\u00f3wno na b\u0142ogi relaks w cieniu palm, jak i poznawanie nowej kultury bezpo\u015brednio od mieszka\u0144c\u00f3w wyspy. Brzmi cudownie!”,”redirect_url”:””},”g0p2d”:{„id”:”g0p2d”,”title”:”Urokliwe stolice Europy”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/stolice-okl.jpg”,”imageId”:”28825″,”desc”:”Jeste\u015bcie romantycznymi duszami, kt\u00f3re jednak nie wyobra\u017caj\u0105 sobie sp\u0119dza\u0107 czasu na wylegiwaniu si\u0119 na pla\u017cy. Dlatego te\u017c udacie si\u0119 na wycieczk\u0119 po najpi\u0119kniejszych miastach Starego Kontynentu. Nastrojowy klimat, pi\u0119kne widoki i pyszne jedzenie to co\u015b, czego Wam trzeba!”,”redirect_url”:””},”g64kb”:{„id”:”g64kb”,”title”:”Ba\u0142kany”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/balkany-okl.jpg”,”imageId”:”28826″,”desc”:”Nigdy nie zdarzy\u0142o Wam si\u0119 sp\u0119dzi\u0107 urlopu na b\u0142ogim wypoczynku \u2013 chcecie do\u015bwiadcza\u0107 wszystkiego, co ma Wam do zaoferowania nowe miejsce. Aby nie nadwyr\u0119\u017ca\u0107 znacz\u0105co bud\u017cetu, ale przy tym sp\u0119dzi\u0107 wspania\u0142y czas we dwoje, udacie si\u0119 na wycieczk\u0119 objazdow\u0105 po Ba\u0142kanach! Z plecakiem przemierzycie niezliczone kilometry i odkryjecie wszystkie tajemnice zachwycaj\u0105cego regionu. „,”redirect_url”:””},”1f0bs”:{„id”:”1f0bs”,”title”:”Skandynawia”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/skandynawia.jpg”,”imageId”:”28828″,”desc”:”Nigdy nie lubili\u015bcie oklepanych rozwi\u0105za\u0144, a Wasza podr\u00f3\u017c po\u015blubna musi by\u0107 jedyn\u0105 w swoim rodzaju wsp\u00f3ln\u0105 wypraw\u0105. Dlatego te\u017c zdecydujecie si\u0119 zainwestowa\u0107 we wspania\u0142\u0105 wycieczk\u0119 po najpi\u0119kniejszych zak\u0105tkach Skandynawii! Du\u017ce miasto czy malownicze otoczenie przyrody? Po co wybiera\u0107? Wy zobaczycie wszystko, na co macie ochot\u0119!”,”redirect_url”:””},”bz2zh”:{„id”:”bz2zh”,”title”:”Grecja”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/grecja-okl.jpg”,”imageId”:”28829″,”desc”:”Pragniecie, aby Wasza podr\u00f3\u017c po\u015blubna by\u0142a cudown\u0105 wycieczk\u0105 wie\u0144cz\u0105c\u0105 d\u0142ugie miesi\u0105ce \u015blubnych przygotowa\u0144. Niemniej jednak nie chcecie, aby zrujnowa\u0142a ona stan Waszego portfela. W zwi\u0105zku z tym sw\u00f3j miesi\u0105c miodowy sp\u0119dzicie w Grecji! Klimatyczne wyspy czy historyczna cz\u0119\u015b\u0107 kontynentalna? Malowniczych widok\u00f3w i okazji na wakacyjne szale\u0144stwo nie zabraknie Wam nigdzie!”,”redirect_url”:””},”b7vdh”:{„id”:”b7vdh”,”title”:”Seszele”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/seszele-okl.jpg”,”imageId”:”28830″,”desc”:”Uwa\u017cacie, \u017ce Wasz miesi\u0105c miodowy musicie sp\u0119dzi\u0107 w miejscu, kt\u00f3re zapewni Wam chwil\u0119 wytchnienia i po\u015blubn\u0105 regeneracj\u0119. Tak jak ksi\u0105\u017c\u0119 William i ksi\u0119\u017cna Kate udacie si\u0119 wi\u0119c na wyj\u0105tkowo pi\u0119kn\u0105 rajsk\u0105 wysp\u0119. Lazurowe morze, bia\u0142y piasek, szum fal i \u015bwi\u0119ty spok\u00f3j \u2013 w\u0142a\u015bnie tego Wam trzeba! „,”redirect_url”:””}},”questions”:{„gkxp7”:{„id”:”gkxp7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W moim wakacyjnym baga\u017cu nie mo\u017ce zabrakn\u0105\u0107:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„c76mm”:{„id”:”c76mm”,”title”:”aparatu fotograficznego”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”1″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”zpvaq”:{„id”:”zpvaq”,”title”:”dok\u0142adnej mapy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”1″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”ddacp”:{„id”:”ddacp”,”title”:”ciekawej ksi\u0105\u017cki”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”1″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”7oogx”:{„id”:”7oogx”,”title”:”wygodnych but\u00f3w”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”1″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”vw34v”:{„id”:”vw34v”,”title”:”profesjonalnego przewodnika”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”1″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”kys75″:{„id”:”kys75″,”title”:”stroju k\u0105pielowego”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”1″,”b7vdh”:”0″}},”u4gpq”:{„id”:”u4gpq”,”title”:”dobrego kremu z filtrem”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”1″}}}},”tfsvs”:{„id”:”tfsvs”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Moje bajkowe odzwierciedlenie to:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„bbhf4”:{„id”:”bbhf4″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/kalifornia.png”,”imageId”:”28832″,”results”:{„7k4lf”:”1″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”mmflx”:{„id”:”mmflx”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/filipiny-.png”,”imageId”:”28833″,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”1″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”8mb6j”:{„id”:”8mb6j”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/stolice.png”,”imageId”:”28834″,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”1″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”bzom6″:{„id”:”bzom6″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ba\u0142kany.png”,”imageId”:”28835″,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”1″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”owwok”:{„id”:”owwok”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/skandynawia-pr.png”,”imageId”:”28836″,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”1″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”w5mtg”:{„id”:”w5mtg”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/grecja.png”,”imageId”:”28837″,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”1″,”b7vdh”:”0″}},”r4sbn”:{„id”:”r4sbn”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/seszele.png”,”imageId”:”28838″,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”1″}}}},”t5nmv”:{„id”:”t5nmv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Gdy kupuj\u0119 ubrania, najwi\u0119ksz\u0105 uwag\u0119 zwracam na: „,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„tnr4g”:{„id”:”tnr4g”,”title”:”fason podkre\u015blaj\u0105cy moje atuty”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”1″}},”zxoyz”:{„id”:”zxoyz”,”title”:”promocyjn\u0105 cen\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”1″,”b7vdh”:”0″}},”umozb”:{„id”:”umozb”,”title”:”oryginalno\u015b\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”1″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”0ov7j”:{„id”:”0ov7j”,”title”:”nie przyk\u0142adam du\u017cej wagi do ubioru”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”1″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”td7rw”:{„id”:”td7rw”,”title”:”to, czy wyra\u017caj\u0105 m\u00f3j charakter”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”1″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”yq5f8″:{„id”:”yq5f8″,”title”:”przyjazno\u015b\u0107 dla \u015brodowiska”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”1″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”ip1ra”:{„id”:”ip1ra”,”title”:”jako\u015b\u0107 materia\u0142u\u2028″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”1″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}}}},”t4qxw”:{„id”:”t4qxw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Z wakacji najch\u0119tniej przywioz\u0142abym\/przywi\u00f3z\u0142bym:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„gjhwa”:{„id”:”gjhwa”,”title”:”oryginalny przedmiot nawi\u0105zuj\u0105cy do miejsca „,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”1″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”nfh8m”:{„id”:”nfh8m”,”title”:”nie potrzebuj\u0119 pami\u0105tek”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”1″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”uxtv1″:{„id”:”uxtv1″,”title”:”ksi\u0105\u017ck\u0119 zakupion\u0105 na pchlim targu”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”1″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”aof7k”:{„id”:”aof7k”,”title”:”r\u0119cznie robione pami\u0105tki”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”1″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”amus3″:{„id”:”amus3″,”title”:”wyj\u0105tkowe smako\u0142yki”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”1″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”o5p1f”:{„id”:”o5p1f”,”title”:”upominki dla ca\u0142ej rodziny”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”1″,”b7vdh”:”0″}},”l9yqj”:{„id”:”l9yqj”,”title”:”naturalne, lokalne kosmetyki”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”1″}}}},”n40iz”:{„id”:”n40iz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Najlepszy spos\u00f3b na aktywne sp\u0119dzenie wolnego czasu:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xqqau”:{„id”:”xqqau”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/kalifornia.jpg”,”imageId”:”28867″,”results”:{„7k4lf”:”1″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”ee0nb”:{„id”:”ee0nb”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/filipiny-1.jpg”,”imageId”:”28869″,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”1″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”9udue”:{„id”:”9udue”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/joga.jpg”,”imageId”:”28870″,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”1″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”ubq0k”:{„id”:”ubq0k”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ba\u0142kany.jpg”,”imageId”:”28871″,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”1″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”3xh7x”:{„id”:”3xh7x”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/skandynawia-1.jpg”,”imageId”:”28872″,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”1″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”ol3la”:{„id”:”ol3la”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/grecja.jpg”,”imageId”:”28873″,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”1″,”b7vdh”:”0″}},”fylu1″:{„id”:”fylu1″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/seszele-.jpg”,”imageId”:”28874″,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”1″}}}},”7kfs5″:{„id”:”7kfs5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W mojej kuchni nie mo\u017ce zabrakn\u0105\u0107:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„eyawi”:{„id”:”eyawi”,”title”:”nietypowych przypraw”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”1″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”5eyxq”:{„id”:”5eyxq”,”title”:”ekologicznych produkt\u00f3w”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”1″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”7qigq”:{„id”:”7qigq”,”title”:”oryginalnej herbaty”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”1″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”j79f8″:{„id”:”j79f8″,”title”:”przetwor\u00f3w”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”1″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”h90sw”:{„id”:”h90sw”,”title”:”wykwintnych ser\u00f3w”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”1″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”cusgd”:{„id”:”cusgd”,”title”:”ziemniak\u00f3w”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”1″,”b7vdh”:”0″}},”uxb0p”:{„id”:”uxb0p”,”title”:”dobrego wina”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”1″}}}},”1wxrf”:{„id”:”1wxrf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Najlepsze miejsce na wiecz\u00f3r tylko we dwoje:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jzabk”:{„id”:”jzabk”,”title”:”klimatyczny plener”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”1″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”9mquj”:{„id”:”9mquj”,”title”:”drewniany domek na pla\u017cy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”1″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”gx8kz”:{„id”:”gx8kz”,”title”:”romantyczna kawiarnia”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”1″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”q203k”:{„id”:”q203k”,”title”:”g\u00f3ralska chatka”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”1″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”xsqcl”:{„id”:”xsqcl”,”title”:”nadmorski kurort”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”1″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”0″}},”4zisn”:{„id”:”4zisn”,”title”:”kino”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”1″,”b7vdh”:”0″}},”pxxjl”:{„id”:”pxxjl”,”title”:”ekskluzywna restauracja”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7k4lf”:”0″,”d781y”:”0″,”g0p2d”:”0″,”g64kb”:”0″,”1f0bs”:”0″,”bz2zh”:”0″,”b7vdh”:”1″}}}}}}

QUIZ: Jaka obrączka będzie dla Ciebie idealna?

{„results”:{„3qwh3”:{„id”:”3qwh3″,”title”:”Romantyczna obr\u0105czka z r\u00f3\u017cowego z\u0142ota”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Korean-Version-Of-The-Simple-Glossy-Single-Cubic-Zirconia-Couple-Rings.jpeg”,”imageId”:”83832″,”desc”:”R\u00f3\u017cowe z\u0142oto jest wyj\u0105tkowo kobiece, a od kilku lat tak\u017ce wyj\u0105tkowo modne. Ma to do siebie, \u017ce pi\u0119knie wtapia si\u0119 w kolor sk\u00f3ry, dlatego, wbrew pozorom, wcale nie jest krzykliwe. To dobre rozwi\u0105zanie dla os\u00f3b, kt\u00f3re preferuj\u0105 skromniejsz\u0105 bi\u017cuteri\u0119. Obr\u0105czka z r\u00f3\u017cowego z\u0142ota mo\u017ce by\u0107 zupe\u0142nie prosta b\u0105d\u017a wzbogacona o kamie\u0144: najcz\u0119\u015bciej spotykane s\u0105 wersje z diamentami, ale je\u015bli zale\u017cy Ci na oryginalno\u015bci, mo\u017cesz wybra\u0107 np. morganit, kt\u00f3ry pi\u0119knie komponuje si\u0119 z r\u00f3\u017cowym z\u0142otem.”,”redirect_url”:””},”n0xzc”:{„id”:”n0xzc”,”title”:”Nowoczesna obr\u0105czka z bia\u0142ego z\u0142ota”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Original-Multi-Section-Cut-Design-925-Silver-Open-Design-Couple-Rings.jpeg”,”imageId”:”83833″,”desc”:”Nie przepadasz za zbytkiem i raczej unikasz \u015bwiecide\u0142ek. \u017b\u00f3\u0142te, kr\u00f3lewskie z\u0142oto to nie Twoja bajka, dlatego prosta, niewyr\u00f3\u017cniaj\u0105ca si\u0119 obr\u0105czka z bia\u0142ego z\u0142ota b\u0119dzie dobrym rozwi\u0105zaniem. Bia\u0142e z\u0142oto cz\u0119sto uwa\u017cane jest za bardziej nowoczesne, dlatego projektanci bi\u017cuterii cz\u0119sto tworz\u0105 z niego wsp\u00f3\u0142czesne, oryginalne formy. Mo\u017ce to co\u015b dla Ciebie?”,”redirect_url”:””},”vx0cf”:{„id”:”vx0cf”,”title”:”Ozdobna, rze\u017abiona obr\u0105czka w stylu vintage”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Re\u0328cznie-grawerowane.jpeg”,”imageId”:”83834″,”desc”:”Uwa\u017casz, \u017ce Wasz zwi\u0105zek jest wyj\u0105tkowy, dlatego i obr\u0105czki przypiecz\u0119towuj\u0105ce go powinny takie by\u0107! Oryginalna obr\u0105czka w stylu elfickiej bi\u017cuterii z film\u00f3w i ksi\u0105\u017cek fantasy to \u015bwietny wyb\u00f3r dla romantycznej, kreatywnej i absolutnie niepowtarzalnej duszy. Mo\u017cna j\u0105 wykona\u0107 np. ze z\u0142ota o lekko za\u015bniedzia\u0142ym wyko\u0144czeniu. Mo\u017cesz mie\u0107 pewno\u015b\u0107, \u017ce \u017cadna z Twoich znajomych nie b\u0119dzie mie\u0107 podobnej…”,”redirect_url”:””},”hwag7″:{„id”:”hwag7″,”title”:”Klasyczna, ponadczasowa obr\u0105czka z \u017c\u00f3\u0142tego z\u0142ota”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/\u4e8c\u4eba\u306e\u30a4\u30cb\u30b7\u30e3\u30eb\u3092\u523b\u3093\u305f\u3099\u7d50\u5a5a\u6307\u8f2a.jpeg”,”imageId”:”83835″,”desc”:”Nie lubisz eksperymentowa\u0107 i jeste\u015b wierna tradycji, dlatego Twoja obr\u0105czka koniecznie musi by\u0107 wykonana z \u017c\u00f3\u0142tego z\u0142ota. Klasyka nie musi oznacza\u0107 jednak nudy, dlatego je\u015bli marzy Ci si\u0119 odrobina nowoczesno\u015bci, mo\u017cesz wybra\u0107 model wysadzany kamieniami b\u0105d\u017a rze\u017abiony na \”mat\”. Coraz cz\u0119\u015bciej wykonuje si\u0119 tak\u017ce kreatywne grawery – nie tylko na wewn\u0119trznej, ale tak\u017ce na zewn\u0119trznej stronie obr\u0105czki.”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„gwtyf”:{„id”:”gwtyf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tw\u00f3j pier\u015bcionek zar\u0119czynowy jest zrobiony z…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0gsqy”:{„id”:”0gsqy”,”title”:”\u017c\u00f3\u0142tego z\u0142ota.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”1″}},”svxn2″:{„id”:”svxn2″,”title”:”r\u00f3\u017cowego z\u0142ota.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”1″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”0″}},”5d0jc”:{„id”:”5d0jc”,”title”:”bia\u0142ego z\u0142ota\/srebra\/platyny.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”1″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”0″}},”idjl1″:{„id”:”idjl1″,”title”:”innego kruszcu – lubisz oryginalno\u015b\u0107.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”1″,”hwag7″:”0″}}}},”of9aw”:{„id”:”of9aw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kamie\u0144, kt\u00f3ry powinien si\u0119 znale\u017a\u0107 w pier\u015bcionku zar\u0119czynowym to\u2026″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ph1mm”:{„id”:”ph1mm”,”title”:”Diament – wieczny, drogocenny i wyj\u0105tkowo trwa\u0142y.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”1″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”0″}},”0o98m”:{„id”:”0o98m”,”title”:”Rubin – pe\u0142en ognia i pasji, bardzo tradycyjny”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”1″}},”4mdew”:{„id”:”4mdew”,”title”:”Szafir – nowoczesny, subtelny, oryginalny”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”1″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”0″}},”x4rtm”:{„id”:”x4rtm”,”title”:”Onyks – mroczny, pe\u0142en tajemnicy i nieco ekscentryczny”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”1″,”hwag7″:”0″}}}},”3u3ra”:{„id”:”3u3ra”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jak\u0105 bi\u017cuteri\u0119 nosisz na co dzie\u0144?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2bnyf”:{„id”:”2bnyf”,”title”:”Modne kolczyki z sieci\u00f3wek i bi\u017cuteryjny zegarek.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”1″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”0″}},”6tuj9″:{„id”:”6tuj9″,”title”:”Wy\u0142\u0105cznie t\u0119 z prawdziwego z\u0142ota – cenisz sobie jako\u015b\u0107.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”1″}},”xgwet”:{„id”:”xgwet”,”title”:”W\u0142asnor\u0119cznie wykonan\u0105 lub kupion\u0105 u lokalnych artyst\u00f3w podczas podr\u00f3\u017cy.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”1″,”hwag7″:”0″}},”h0nf4″:{„id”:”h0nf4″,”title”:”Na co dzie\u0144 prawie wcale nie nosisz bi\u017cuterii.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”1″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”0″}}}},”f8ldz”:{„id”:”f8ldz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoja wymarzona sypialnia to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5dnnx”:{„id”:”5dnnx”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/15-ide\u0301es-de-de\u0301coration-pour-votre-chambre-a\u0300-coucher-Joli-Joli-Design-e1627046908368.png”,”imageId”:”83874″,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”1″}},”0tbq7″:{„id”:”0tbq7″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/The-Top-54-Boho-Bedroom-Ideas-Interior-Home-and-Design-e1627046969863.png”,”imageId”:”83875″,”results”:{„3qwh3″:”1″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”0″}},”xgh87″:{„id”:”xgh87″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/5x-slaapkamer-van-je-dromen-e1627047036931.jpeg”,”imageId”:”83876″,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”1″,”hwag7″:”0″}},”t56pv”:{„id”:”t56pv”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Wegdromen_-minimalistische-slaapkamers-2-e1627047255126.png”,”imageId”:”83878″,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”1″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”0″}}}},”yezem”:{„id”:”yezem”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoja wymarzona podr\u00f3\u017c po\u015blubna odby\u0142aby si\u0119…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jsbgl”:{„id”:”jsbgl”,”title”:”w Pary\u017cu.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”1″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”0″}},”yg5b0″:{„id”:”yg5b0″,”title”:”na Malediwach.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”1″}},”hth30″:{„id”:”hth30″,”title”:”w Nowym Jorku.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”1″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”0″}},”peuwx”:{„id”:”peuwx”,”title”:”w Tatrach.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”1″,”hwag7″:”0″}}}},”ny2bf”:{„id”:”ny2bf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czyj pier\u015bcionek zar\u0119czynowy podoba Ci si\u0119 najbardziej?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5x7qa”:{„id”:”5x7qa”,”title”:”ksi\u0119\u017cnej Kate\/ksi\u0119\u017cnej Diany”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Royal-Wedding-Faux-Sapphire-Cubic-Blue-Diamond-Replica-Oval-Halo-Solitaire-Engagement-Ring-Princess-Diana-Duchess-Catherine-Kate-Middleton.jpeg”,”imageId”:”83881″,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”1″}},”4mug0″:{„id”:”4mug0″,”title”:”Meghan Markle”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Meghan-Markle-Secretly-Upgraded-Her-Engagement-Ring-\u2014-and-It-Almost-Went-Unnoticed.jpeg”,”imageId”:”83886″,”results”:{„3qwh3″:”1″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”0″}},”agd2m”:{„id”:”agd2m”,”title”:”Hailey Baldwin-Bieber”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Celebrity-Engagement-Rings-To-Inspire-You-e1627048260706.jpeg”,”imageId”:”83887″,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”1″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”0″}},”r9bf9″:{„id”:”r9bf9″,”title”:”ksi\u0119\u017cniczki Eugenii”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Princess-Eugenies-engagement-ring-is-actually-rarer-than-Kate-Middletons_.png”,”imageId”:”83888″,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”1″,”hwag7″:”0″}}}},”43q3q”:{„id”:”43q3q”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Ile (Twoim zdaniem) powinien kosztowa\u0107 pier\u015bcionek zar\u0119czynowy?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„iunas”:{„id”:”iunas”,”title”:”Cena nie gra absolutnie \u017cadnej roli – wolisz ta\u0144szy, ale bardziej oryginalny pier\u015bcionek z histori\u0105.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”1″,”hwag7″:”0″}},”x47lk”:{„id”:”x47lk”,”title”:”Zgodnie z tradycj\u0105, trzykrotno\u015b\u0107 pensji m\u0119\u017cczyzny i ani z\u0142ot\u00f3wki mniej.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”1″}},”rr19j”:{„id”:”rr19j”,”title”:”Tyle, na ile sta\u0107 partnera – ale bez szale\u0144stw.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”0″,”n0xzc”:”1″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”0″}},”aular”:{„id”:”aular”,”title”:”Ceny pier\u015bcionk\u00f3w, kt\u00f3re Ci si\u0119 podobaj\u0105, zaczynaj\u0105 si\u0119 od 3000 z\u0142.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„3qwh3″:”1″,”n0xzc”:”0″,”vx0cf”:”0″,”hwag7″:”0″}}}}}}

Kto powinien Ci pomagać w organizacji ślubu i wesela?

{„results”:{„yfh2y”:{„id”:”yfh2y”,”title”:”Zosia Samosia”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/iStock-944546688.jpg”,”imageId”:”43977″,”desc”:”Zar\u00f3wno w pracy, jak i w \u017cyciu prywatnym jeste\u015b osob\u0105 zadaniow\u0105 i zorganizowan\u0105. Lubisz mie\u0107 kontrol\u0119 nad wszystkim i post\u0119powa\u0107 wed\u0142ug w\u0142asnych zasad. Dlatego nie b\u0119dziesz prosi\u0107 o przed\u015blubn\u0105 pomoc ani rodziny, ani przyjaci\u00f3\u0142ek. Wraz ze swoim narzeczonym doskonale opanujecie sytuacj\u0119, a Wasz wielki dzie\u0144 b\u0119dzie taki, jak to sobie wymarzyli\u015bcie. Je\u017celi jednak b\u0119dziesz potrzebowa\u0142a zasi\u0119gn\u0105\u0107 drobnych konsultacji i nieco odci\u0105\u017cy\u0107 sw\u00f3j umys\u0142, pami\u0119taj, \u017ce zawsze masz do dyspozycji nasz planer \u015blubny WeddingDreamApp!”,”redirect_url”:””},”84kta”:{„id”:”84kta”,”title”:”W rodzinie si\u0142a”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/iStock-1055968336.jpg”,”imageId”:”43976″,”desc”:”Rodzina zawsze by\u0142a dla Ciebie ogromnym oparciem i nie wyobra\u017casz sobie, \u017ceby kto\u015b inny mia\u0142 Ci pomaga\u0107 w przygotowaniach do najwa\u017cniejszego dnia w \u017cyciu. Mama, siostra, babcia czy ciocia – ka\u017cda z nich pragnie Twojego szcz\u0119\u015bcia i z ch\u0119ci\u0105 zakasa r\u0119kawy, aby wesprze\u0107 Was w najtrudniejszych chwilach. Je\u015bli b\u0119dziecie potrzebowa\u0107 porad specjalist\u00f3w i pomocy ze strony organizacyjnej, pami\u0119taj, \u017ce masz do dyspozycji nasz darmowy planer \u015blubny WeddingDreamApp, kt\u00f3ra spe\u0142ni rol\u0119 Twojego wirtualnego wedding plannera. „,”redirect_url”:””},”tm4ki”:{„id”:”tm4ki”,”title”:”Niezawodne przyjaci\u00f3\u0142ki”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/iStock-624948100.jpg”,”imageId”:”43975″,”desc”:”Twoje najbli\u017csze przyjaci\u00f3\u0142ki s\u0105 osobami, kt\u00f3re najlepiej Ci\u0119 rozumiej\u0105 i to w\u0142a\u015bnie do nich zwracasz si\u0119 w trudnych chwilach. Chcesz, aby towarzyszy\u0142y Ci w ci\u0105gu tych wszystkich miesi\u0119cy przed\u015blubnych przygotowa\u0144. W ko\u0144cu kto zna Ci\u0119 lepiej ni\u017c one? Dziewczyny b\u0119d\u0105 ch\u0119tne do pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. A kiedy zabraknie Wam pomys\u0142\u00f3w i miejsca w kalendarzach, zawsze mo\u017cesz skorzysta\u0107 z naszego darmowego planera \u015blubnego WeddingDreamApp! „,”redirect_url”:””},”mmqor”:{„id”:”mmqor”,”title”:”Profesjonalny wedding planner”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/iStock-180255981.jpg”,”imageId”:”43974″,”desc”:”Jeste\u015b \u015bwiadoma, \u017ce organizacja i planowanie nie s\u0105 Twoimi najmocniejszymi stronami. Cz\u0119sto chodzisz z g\u0142ow\u0105 w chmurach i nie chcesz si\u0119 martwi\u0107, \u017ce cokolwiek p\u00f3jdzie nie tak przez Tw\u00f3j uroczy brak ogarni\u0119cia. Dlatego te\u017c zdecydujesz si\u0119 wynaj\u0105\u0107 specjalist\u0119, czyli wedding plannera, kt\u00f3ry zaplanuje \u015blub Waszych marze\u0144. Je\u015bli jednak chcesz troch\u0119 powalczy\u0107 ze swoim roztargnieniem, mo\u017cesz wypr\u00f3bowa\u0107 tak\u017ce wirtualnego wedding plannera w postaci p\u0142atnego \u015blubnego WeddingDreamApp. Znajdziesz w niem wszystkie funkcje potrzebne do profesjonalnego planowania i realizacji przed\u015blubnych dzia\u0142a\u0144. „,”redirect_url”:””}},”questions”:{„wtfbi”:{„id”:”wtfbi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czy prowadzisz kalendarz?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„8wxyb”:{„id”:”8wxyb”,”title”:”Tak, pomaga mi w codziennej organizacji.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”1″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”v98g7″:{„id”:”v98g7″,”title”:”Staram si\u0119, ale zazwyczaj o nim zapominam…”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”1″,”tm4ki”:”1″,”mmqor”:”0″}},”ejlrw”:{„id”:”ejlrw”,”title”:”Zawsze chcia\u0142am organizowa\u0107 si\u0119 w ten spos\u00f3b, ale nigdy nie potrafi\u0142am si\u0119 zdecydowa\u0107.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”1″,”tm4ki”:”1″,”mmqor”:”0″}},”akj7k”:{„id”:”akj7k”,”title”:”Nie, to nie dla mnie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”1″}}}},”qhp4c”:{„id”:”qhp4c”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”M\u00f3j znak zodiaku to:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„o4mmv”:{„id”:”o4mmv”,”title”:”baran”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”1″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”7kcvc”:{„id”:”7kcvc”,”title”:”byk”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”1″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”j8a0s”:{„id”:”j8a0s”,”title”:”bli\u017ani\u0119ta”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”1″,”mmqor”:”0″}},”zmf5f”:{„id”:”zmf5f”,”title”:”rak”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”1″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”l6smv”:{„id”:”l6smv”,”title”:”lew”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”1″,”mmqor”:”0″}},”a5t7k”:{„id”:”a5t7k”,”title”:”panna”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”1″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”5hjbs”:{„id”:”5hjbs”,”title”:”waga”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”1″}},”h7nwv”:{„id”:”h7nwv”,”title”:”skorpion”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”1″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”5nqfl”:{„id”:”5nqfl”,”title”:”strzelec”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”1″,”mmqor”:”1″}},”csxd6″:{„id”:”csxd6″,”title”:”kozioro\u017cec”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”1″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”ruv83″:{„id”:”ruv83″,”title”:”wodnik”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”1″,”mmqor”:”1″}},”t3440″:{„id”:”t3440″,”title”:”ryby”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”1″,”tm4ki”:”1″,”mmqor”:”0″}}}},”p5goh”:{„id”:”p5goh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kiedy w moim \u017cyciu pojawia si\u0119 jaki\u015b problem…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„3s6mx”:{„id”:”3s6mx”,”title”:”Rozwi\u0105zuj\u0119 go sama lub zwierzam si\u0119 partnerowi – nie lubi\u0119 prosi\u0107 o pomoc.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”1″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”y66gt”:{„id”:”y66gt”,”title”:”Zwracam si\u0119 o pomoc do moich najbli\u017cszych.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”1″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”e21u7″:{„id”:”e21u7″,”title”:”Obgaduj\u0119 go z najlepszymi przyjaci\u00f3\u0142kami i wsp\u00f3lnie szukamy rozwi\u0105zania.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”1″,”mmqor”:”0″}},”brr4a”:{„id”:”brr4a”,”title”:”Opowiadam o nim prawie wszystkim woko\u0142o i szukam porad z ka\u017cdej strony.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”1″}}}},”hloqr”:{„id”:”hloqr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Serialowa bohaterka, kt\u00f3r\u0105 najbardziej przypominam, to:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vshlp”:{„id”:”vshlp”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/charlotte.png”,”imageId”:”43978″,”results”:{„yfh2y”:”1″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”qi8f0″:{„id”:”qi8f0″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/monica.jpg”,”imageId”:”43984″,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”1″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”neu0z”:{„id”:”neu0z”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/rachel.jpg”,”imageId”:”43979″,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”1″}},”f062t”:{„id”:”f062t”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/carrie.jpg”,”imageId”:”43980″,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”1″,”mmqor”:”0″}}}},”za3t1″:{„id”:”za3t1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Najlepiej odnajduj\u0119 si\u0119 w pracach:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„cajfu”:{„id”:”cajfu”,”title”:”wymagaj\u0105cych analitycznego my\u015blenia”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”1″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”fcnyd”:{„id”:”fcnyd”,”title”:”opartych na kontakcie z lud\u017ami”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”1″,”tm4ki”:”1″,”mmqor”:”0″}},”5t9o0″:{„id”:”5t9o0″,”title”:”przede wszystkim freelancerskich”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”1″,”mmqor”:”0″}},”7ul4d”:{„id”:”7ul4d”,”title”:”kreatywnych i artystycznych”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”1″}}}},”gx90e”:{„id”:”gx90e”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Nie wyobra\u017cam sobie wyboru mojej sukni \u015blubnej bez:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„i7kwm”:{„id”:”i7kwm”,”title”:”mojej zaufanej paczki przyjaci\u00f3\u0142ek”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”1″,”mmqor”:”0″}},”fn9gk”:{„id”:”fn9gk”,”title”:”najbli\u017cszych kobiet z mojej rodziny”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”1″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”mq7ii”:{„id”:”mq7ii”,”title”:”jednej lub co najwy\u017cej dw\u00f3ch sprawdzonych os\u00f3b „,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”1″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”b2vj3″:{„id”:”b2vj3″,”title”:”ca\u0142ego grona doradc\u00f3w – rodziny i przyjaci\u00f3\u0142″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”1″}}}},”xlxjt”:{„id”:”xlxjt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tak wyobra\u017cam sobie siebie na chwil\u0119 przed \u015blubem:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„hue2a”:{„id”:”hue2a”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/iStock-1169488930.jpg”,”imageId”:”43986″,”results”:{„yfh2y”:”1″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”drjv6″:{„id”:”drjv6″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/iStock-1171736690.jpg”,”imageId”:”43982″,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”1″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”0lnbe”:{„id”:”0lnbe”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/iStock-861237624.jpg”,”imageId”:”43983″,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”1″,”mmqor”:”0″}},”yamw1″:{„id”:”yamw1″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/iStock-861256114.jpg”,”imageId”:”43985″,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”1″}}}},”cq5jh”:{„id”:”cq5jh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”M\u00f3j stosunek do zarz\u0105dzania \u015blubnym bud\u017cetem:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vj87y”:{„id”:”vj87y”,”title”:”Skrupulatne pilnowanie wydatk\u00f3w to podstawa.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”1″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”jpnht”:{„id”:”jpnht”,”title”:”Trzeba planowa\u0107 wesele tak, aby go\u015bciom niczego nie brakowa\u0142o.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”1″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”0″}},”fu2f9″:{„id”:”fu2f9″,”title”:”Na wesele marze\u0144 mo\u017cna wyda\u0107 wi\u0119cej ni\u017c si\u0119 zak\u0142ada\u0142o.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”1″,”mmqor”:”0″}},”kwaw5″:{„id”:”kwaw5″,”title”:”Nie da si\u0119 opanowa\u0107 stale rosn\u0105cego bud\u017cetu, a najlepiej wcale go nie tworzy\u0107. „,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yfh2y”:”0″,”84kta”:”0″,”tm4ki”:”0″,”mmqor”:”1″}}}}}}

Jak dobrze znacie ślubne przesądy?

{„results”:{„jbtaz”:{„id”:”jbtaz”,”title”:”Przezorny zawsze ubezpieczony”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/iStock-637413532.jpg”,”imageId”:”29990″,”desc”:”\u015alubne przes\u0105dy nie maj\u0105 przed Tob\u0105 \u017cadnych tajemnic! Albo obejrza\u0142a\u015b najnowszy odcinek na naszym kanale YouTube, albo po\u015bwi\u0119ci\u0142a\u015b du\u017co czasu na analizowanie wszystkich wierze\u0144 zwi\u0105zanych z tym wyj\u0105tkowym dniem. Wolisz upewni\u0107 si\u0119, \u017ce w dniu Twojego \u015blubu wszystkie znaki na niebie i ziemi zapewni\u0105 Wam d\u0142ugie i dostatnie \u017cycie, wolne od zmartwie\u0144 i pe\u0142ne mi\u0142o\u015bci. „,”redirect_url”:””},”tnm2f”:{„id”:”tnm2f”,”title”:”Lepiej dmucha\u0107 na zimne”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/iStock-1041981534.jpg”,”imageId”:”29991″,”desc”:”Ca\u0142kiem nie\u017ale znasz si\u0119 na przes\u0105dach, ale niekiedy sama nie wiesz, jaki jest Tw\u00f3j stosunek do wi\u0119kszo\u015bci nich. W dniu swojego \u015blubu wola\u0142aby\u015b jednak nie ryzykowa\u0107 i postarasz si\u0119 zadba\u0107 o to, aby nic nie stan\u0119\u0142o na przeszkodzie Waszemu ma\u0142\u017ce\u0144skiemu szcz\u0119\u015bciu. Dlatego raczej nie zdecydujesz si\u0119 na koli\u0119 z pere\u0142. Przecie\u017c kamienie wygl\u0105daj\u0105 r\u00f3wnie imponuj\u0105co… „,”redirect_url”:””},”b5tiy”:{„id”:”b5tiy”,”title”:”S\u0142yszysz, \u017ce dzwoni\u0105, ale…”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/iStock-629966468.jpg”,”imageId”:”29994″,”desc”:”Nie najlepiej znasz si\u0119 na starodawnych gus\u0142ach, ale o kilku z nich zdarzy\u0142o Ci si\u0119 s\u0142ysze\u0107. Nie widzisz r\u00f3\u017cnicy w tym, czy na Twojej drodze pojawi si\u0119 czarny kot, czy kominiarz. Cho\u0107 nie wierzysz w zabobony, przysz\u0142y m\u0105\u017c nie (b\u0119dzie) widzia\u0142 Ci\u0119 w sukni \u015blubnej, a podwi\u0105zk\u0119 uwa\u017casz za obowi\u0105zkowy dodatek. Wiadomo, tylko tak na wszelki wypadek…”,”redirect_url”:””},”kk22r”:{„id”:”kk22r”,”title”:”Zdroworozs\u0105dkowa realistka”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/iStock-1166850942.jpg”,”imageId”:”29995″,”desc”:”Nie wierzysz w gus\u0142a i nigdy nie rozumia\u0142a\u015b, dlaczego ludzie uzale\u017cniali swoje szcz\u0119\u015bcie od zamierzch\u0142ych przekona\u0144. W zwi\u0105zku z tym nie najlepiej znasz si\u0119 na przes\u0105dach, a tych \u015blubnych nie kojarzysz prawie wcale. Nigdy nie czu\u0142a\u015b potrzeby, aby dowiadywa\u0107 si\u0119, na czym polegaj\u0105. Czarny kot pod ko\u015bcio\u0142em, naszyjnik z pere\u0142 lub \u015blub w maju? Powodzenie Waszego ma\u0142\u017ce\u0144stwa zale\u017cy tylko od Was!”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„pf600”:{„id”:”pf600″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kto powinien by\u0107 pierwsz\u0105 osob\u0105 sk\u0142adaj\u0105c\u0105 \u017cyczenia m\u0142odej parze?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„39hla”:{„id”:”39hla”,”title”:”nieznajomy m\u0119\u017cczyzna”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”1″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”msme3″:{„id”:”msme3″,”title”:”nieznajoma kobieta”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”1″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”nreme”:{„id”:”nreme”,”title”:”jedno z rodzic\u00f3w”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”1″,”kk22r”:”0″}},”qdqn5″:{„id”:”qdqn5″,”title”:”jedno ze \u015bwiadk\u00f3w”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”1″}}}},”ei5ip”:{„id”:”ei5ip”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Gdzie przysz\u0142a panna m\u0142oda powinna trzyma\u0107 swoje buty?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„51ucj”:{„id”:”51ucj”,”title”:”na krze\u015ble”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”1″,”kk22r”:”0″}},”yvzip”:{„id”:”yvzip”,”title”:”na balkonie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”1″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”62q65″:{„id”:”62q65″,”title”:”na poduszce”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”1″}},”uy1sj”:{„id”:”uy1sj”,”title”:”na parapecie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”1″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}}}},”j2s5x”:{„id”:”j2s5x”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kto powinien podnie\u015b\u0107 obr\u0105czk\u0119, je\u015bli spad\u0142a podczas ceremonii?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6elc5”:{„id”:”6elc5″,”title”:”panna m\u0142oda”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”1″}},”wu14u”:{„id”:”wu14u”,”title”:”ministrant”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”1″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”4jro6″:{„id”:”4jro6″,”title”:”pan m\u0142ody”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”1″,”kk22r”:”0″}},”0cqo9″:{„id”:”0cqo9″,”title”:”ksi\u0105dz\/urz\u0119dnik”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”1″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}}}},”pcgzh”:{„id”:”pcgzh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jakie nastawienie panny m\u0142odej przed \u015blubem zwiastuje powodzenie ma\u0142\u017ce\u0144stwa?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ip0ul”:{„id”:”ip0ul”,”title”:”entuzjazm”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”1″}},”7s1hc”:{„id”:”7s1hc”,”title”:”p\u0142aczliwo\u015b\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”1″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”27hi1″:{„id”:”27hi1″,”title”:”zadowolenie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”1″,”kk22r”:”0″}},”gx1rw”:{„id”:”gx1rw”,”title”:”rozdra\u017cnienie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”1″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}}}},”t1a6j”:{„id”:”t1a6j”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Co nie powinno si\u0119 sta\u0107 z Waszymi obr\u0105czkami przed \u015blubem?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„3mbcw”:{„id”:”3mbcw”,”title”:”nikt nie powinien ich przymierza\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”1″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”whuk8″:{„id”:”whuk8″,”title”:”nie powinny by\u0107 wymieniane”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”1″}},”eolj5″:{„id”:”eolj5″,”title”:”nie powinni\u015bcie na nie patrze\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”1″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”qpu4m”:{„id”:”qpu4m”,”title”:”nie powinni\u015bcie ich zak\u0142ada\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”1″,”kk22r”:”0″}}}},”oljw5″:{„id”:”oljw5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obecno\u015b\u0107 kt\u00f3rego koloru na \u015blubie i weselu zwiastuje potomstwo?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„34cfi”:{„id”:”34cfi”,”title”:”niebieski”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”1″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”ygnln”:{„id”:”ygnln”,”title”:”bia\u0142y”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”1″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”i2tw1″:{„id”:”i2tw1″,”title”:”r\u00f3\u017cowy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”1″,”kk22r”:”0″}},”vjzkr”:{„id”:”vjzkr”,”title”:”czerwony”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”1″}}}},”q5kbw”:{„id”:”q5kbw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Co si\u0119 stanie, je\u017celi panna m\u0142oda potknie si\u0119 w drodze do o\u0142tarza?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6npws”:{„id”:”6npws”,”title”:”jej \u015bwiadkowa szybko wyjdzie za m\u0105\u017c”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”1″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”pc6rw”:{„id”:”pc6rw”,”title”:”jej wesele b\u0119dzie nieudane”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”1″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”2807c”:{„id”:”2807c”,”title”:”jej ma\u0142\u017ce\u0144stwo b\u0119dzie nieszcz\u0119\u015bliwe”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”1″}},”hjcg9″:{„id”:”hjcg9″,”title”:”szybko zostanie mam\u0105″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”1″,”kk22r”:”0″}}}},”fk1gx”:{„id”:”fk1gx”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Co zwiastuje kolor r\u00f3\u017cowy w stylizacji panny m\u0142odej?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„pmw37”:{„id”:”pmw37″,”title”:”niewierno\u015b\u0107 m\u0119\u017ca”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”1″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”68xgc”:{„id”:”68xgc”,”title”:”pierwszym dzieckiem b\u0119dzie c\u00f3rka”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”1″}},”n8cjj”:{„id”:”n8cjj”,”title”:”niewierno\u015b\u0107 \u017cony”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”1″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”yxiux”:{„id”:”yxiux”,”title”:”niespodziewane zaj\u015bcie w ci\u0105\u017c\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”1″,”kk22r”:”0″}}}},”i4c4d”:{„id”:”i4c4d”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Co powinien kupi\u0107 pannie m\u0142odej jej przysz\u0142y m\u0105\u017c, aby ma\u0142\u017ce\u0144stwo by\u0142o udane?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„c0epy”:{„id”:”c0epy”,”title”:”podwi\u0105zk\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”1″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”7ys3y”:{„id”:”7ys3y”,”title”:”buty”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”1″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”1gnac”:{„id”:”1gnac”,”title”:”welon”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”1″}},”7plog”:{„id”:”7plog”,”title”:”bukiet”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”1″,”kk22r”:”0″}}}},”tjzy5″:{„id”:”tjzy5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czego panna m\u0142oda nie powinna robi\u0107 w ko\u015bciele?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„uj2o0”:{„id”:”uj2o0″,”title”:”odwraca\u0107 si\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”1″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”ov9gl”:{„id”:”ov9gl”,”title”:”poprawia\u0107 welon”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”1″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”9w861″:{„id”:”9w861″,”title”:”poprawia\u0107 sukienk\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”1″,”kk22r”:”0″}},”mh3kh”:{„id”:”mh3kh”,”title”:”upu\u015bci\u0107 bukiet”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”1″}}}},”2n4jh”:{„id”:”2n4jh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Co panna m\u0142oda powinna zrobi\u0107 ze swoim bukietem po \u015blubie?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„op7jg”:{„id”:”op7jg”,”title”:”spali\u0107 go”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”1″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”rpk3e”:{„id”:”rpk3e”,”title”:”ususzy\u0107 go”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”1″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”3l4w7″:{„id”:”3l4w7″,”title”:”wrzuci\u0107 go do wody”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”1″,”kk22r”:”0″}},”zeu67″:{„id”:”zeu67″,”title”:”odda\u0107 \u015bwiadkowej”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”1″}}}},”42k01″:{„id”:”42k01″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3ry ptak wypatrzony przed \u015blubem przynosi szcz\u0119\u015bcie?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„3nka8”:{„id”:”3nka8″,”title”:”go\u0142\u0105b”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”1″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”z0kz4″:{„id”:”z0kz4″,”title”:”bocian”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”1″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”0″}},”92jnb”:{„id”:”92jnb”,”title”:”kuku\u0142ka”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”1″,”kk22r”:”0″}},”4gsw5″:{„id”:”4gsw5″,”title”:”\u0142ab\u0119d\u017a”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„jbtaz”:”0″,”tnm2f”:”0″,”b5tiy”:”0″,”kk22r”:”1″}}}}}}

Jaki prezent powinnaś kupić swojej przyjaciółce na wieczór panieński?

{„results”:{„u450c”:{„id”:”u450c”,”title”:”Ciekawy kurs”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/iStock-516650567.jpg”,”imageId”:”27476″,”desc”:”Twoja przyjaci\u00f3\u0142ka to wyj\u0105tkowo oryginalna kobieta, kt\u00f3rej nie zadowol\u0105 tradycyjne podarunki wr\u0119czane co drugiej pannie m\u0142odej. Co wywo\u0142a u niej ogromne zaskoczenie i prawdziwy u\u015bmiech na twarzy? Voucher na kurs, dzi\u0119ki kt\u00f3remu b\u0119dzie mia\u0142a mo\u017cliwo\u015b\u0107 rozwin\u0105\u0107 swoje umiej\u0119tno\u015bci w ulubionej dziedzinie. W ko\u0144cu najlepsze s\u0105 prezenty \u0142\u0105cz\u0105ce przyjemne z po\u017cytecznym!”,”redirect_url”:””},”uh7fm”:{„id”:”uh7fm”,”title”:”Zabawny poradnik”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/iStock-877837598.jpg”,”imageId”:”27478″,”desc”:”Twoja przyjaci\u00f3\u0142ka stara si\u0119 podchodzi\u0107 do organizacji swojego \u015blubu i wesela w wyluzowany spos\u00f3b. Nie przepada za oklepanymi, damskimi prezentami, kt\u00f3re dostaje ka\u017cda przysz\u0142a panna m\u0142oda. \u015awietnym pomys\u0142em b\u0119dzie podarowanie jej tematycznego poradnika, a jego wyb\u00f3r b\u0119dzie zale\u017ca\u0142 przede wszystkim od tego, jak\u0105 jest osob\u0105, ale r\u00f3wnie\u017c od\u2026 Waszego poczucia humoru!”,”redirect_url”:””},”1ukms”:{„id”:”1ukms”,”title”:”Seksowna bielizna”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/bielizna.jpg”,”imageId”:”27474″,”desc”:”Twoja przyjaci\u00f3\u0142ka od zawsze zachwyca wszystkich swoim kobiecym szykiem. A czego nigdy za wiele w szafie zmys\u0142owej kobiety? Oczywi\u015bcie pi\u0119knej bielizny! Wiecz\u00f3r panie\u0144ski b\u0119dzie \u015bwietn\u0105 okazj\u0105 na podarowanie jej kompletu, kt\u00f3ry z dum\u0105 zaprezentuje swojemu m\u0119\u017cowi podczas nocy po\u015blubnej… „,”redirect_url”:””},”p76gd”:{„id”:”p76gd”,”title”:”Pi\u0119kna bi\u017cuteria”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/pi\u0119kna-bi\u017cuteria.jpg”,”imageId”:”27475″,”desc”:”Twoja przyjaci\u00f3\u0142ka lubi klasyczne rozwi\u0105zania, a jej wesele b\u0119dzie kwintesencj\u0105 elegancji. Jak ka\u017cda stylowa kobieta kocha zjawiskowe buty i pi\u0119kne b\u0142yskotki. Bardzo trafionym podarunkiem b\u0119dzie wi\u0119c wyj\u0105tkowa bi\u017cuteria, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cesz spersonalizowa\u0107 oryginalnym grawerowaniem. Je\u017celi jej \u015blubna stylizacja nie jest jeszcze ca\u0142kowicie kompletna, Tw\u00f3j prezent mo\u017ce za\u0142o\u017cy\u0107 r\u00f3wnie\u017c w tym wyj\u0105tkowym dniu!”,”redirect_url”:””},”bl8bq”:{„id”:”bl8bq”,”title”:”Voucher do spa”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/spa.jpg”,”imageId”:”27473″,”desc”:”Twoja przyjaci\u00f3\u0142ka organizuje sw\u00f3j \u015blub marze\u0144 z ogromn\u0105 precyzj\u0105 i zaanga\u017cowaniem. Cho\u0107 sprawia jej to du\u017c\u0105 przyjemno\u015b\u0107, w okresie przed\u015blubnym panny m\u0142ode zazwyczaj dopada zm\u0119czenie. Najlepszym podarunkiem dla niej b\u0119dzie wi\u0119c voucher na relaksuj\u0105cy zabieg w salonie odnowy biologicznej! Nie mamy w\u0105tpliwo\u015bci, \u017ce ucieszy j\u0105 chwila b\u0142ogiego odpoczynku.”,”redirect_url”:””},”q22fp”:{„id”:”q22fp”,”title”:”Prezent DIY”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/diy.jpg”,”imageId”:”27472″,”desc”:”Twoja przyjaci\u00f3\u0142ka jest osob\u0105, kt\u00f3ra nie lubi oklepanych pomys\u0142\u00f3w i ma bardzo nietuzinkowe podej\u015bcie do \u017cycia. Zamiast voucher\u00f3w czy bi\u017cuterii najlepiej b\u0119dzie wi\u0119c podarowa\u0107 jej prezent wykonany w\u0142asnor\u0119cznie. Mo\u017cesz pomy\u015ble\u0107 o pi\u0119knie ozdobionym kuferku, w kt\u00f3rym ju\u017c jako m\u0119\u017catka b\u0119dzie mog\u0142a przechowywa\u0107 np. pami\u0105tki ze \u015blubu lub przedmioty zwi\u0105zane z Wasz\u0105 przyja\u017ani\u0105. „,”redirect_url”:””},”nwf0p”:{„id”:”nwf0p”,”title”:”Sentymentalny album”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/sentymentalny-album.jpg”,”imageId”:”27471″,”desc”:”Twoja przyjaci\u00f3\u0142ka to osoba uczuciowa, kt\u00f3ra uwielbia kolekcjonowa\u0107 zar\u00f3wno pi\u0119kne wspomnienia, jak i przedmioty pochodz\u0105ce z minionych czas\u00f3w. Prezentem, kt\u00f3ry na pewno j\u0105 ucieszy, b\u0119dzie starannie zorganizowany album ze zdj\u0119ciami upami\u0119tniaj\u0105cymi Wasz\u0105 przyja\u017a\u0144, przygotowania do \u015blubu, histori\u0119 zwi\u0105zku z jej narzeczony lub nawet ca\u0142e jej \u017cycie. \u0141zy wzruszenia i rado\u015bci gwarantowane!”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„s3pu4”:{„id”:”s3pu4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Taki wiecz\u00f3r panie\u0144ski najbardziej pasowa\u0142by do mojej przyjaci\u00f3\u0142ki: „,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„gcwrj”:{„id”:”gcwrj”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/przygodowy-wynik.jpg”,”imageId”:”24973″,”results”:{„u450c”:”1″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”982×3″:{„id”:”982×3″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/m\u0119ski-wynik.jpg”,”imageId”:”27483″,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”1″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”2xtvj”:{„id”:”2xtvj”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/tropikalny-wynik.jpg”,”imageId”:”27486″,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”1″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”6161t”:{„id”:”6161t”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/glamour-wynik-1.jpg”,”imageId”:”27485″,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”1″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”xn38p”:{„id”:”xn38p”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/dziewcz\u0119cy-wynik.jpg”,”imageId”:”27487″,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”1″}},”22xra”:{„id”:”22xra”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/boho-wynik.jpg”,”imageId”:”27488″,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”1″,”nwf0p”:”0″}},”sozdg”:{„id”:”sozdg”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/55920916_416071575609614_9082429291750196767_n.jpg”,”imageId”:”27489″,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”1″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}}}},”z3wdv”:{„id”:”z3wdv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wymarzone mieszkanie mojej przyjaci\u00f3\u0142ki by\u0142oby urz\u0105dzone w stylu: „,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„nmlez”:{„id”:”nmlez”,”title”:”retro”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”1″}},”d3bw3″:{„id”:”d3bw3″,”title”:”prowansalskim”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”1″,”nwf0p”:”0″}},”mvdrq”:{„id”:”mvdrq”,”title”:”nowoczesnym”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”1″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”gt2k9″:{„id”:”gt2k9″,”title”:”eklektycznym”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”1″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”t17t3″:{„id”:”t17t3″,”title”:”glamour”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”1″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”dd0l3″:{„id”:”dd0l3″,”title”:”skandynawskim”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”1″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”m93ne”:{„id”:”m93ne”,”title”:”industrialnym”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”1″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}}}},”yk8wa”:{„id”:”yk8wa”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Gdybym mia\u0142a wybra\u0107 sukni\u0119 \u015blubn\u0105 dla mojej przyjaci\u00f3\u0142ki, by\u0142aby to:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„i9bmn”:{„id”:”i9bmn”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/11_02.jpg”,”imageId”:”23529″,”results”:{„u450c”:”1″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”zkavh”:{„id”:”zkavh”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/12_01.jpg”,”imageId”:”23530″,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”1″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”84rhj”:{„id”:”84rhj”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/suknia-bogini.jpg”,”imageId”:”27491″,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”1″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”84sye”:{„id”:”84sye”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/suknia-rock-1.jpg”,”imageId”:”27492″,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”1″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”4pc6j”:{„id”:”4pc6j”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/08_2.jpg”,”imageId”:”23526″,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”1″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”yafd4″:{„id”:”yafd4″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/07_1.jpg”,”imageId”:”23525″,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”1″,”nwf0p”:”0″}},”jky66″:{„id”:”jky66″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/01_1.jpg”,”imageId”:”23523″,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”1″}}}},”wggp6″:{„id”:”wggp6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jedna cecha, kt\u00f3ra najlepiej opisuje moj\u0105 przyjaci\u00f3\u0142k\u0119 to:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„8ds59”:{„id”:”8ds59″,”title”:”pozytywnie zakr\u0119cona”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”1″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”ljugl”:{„id”:”ljugl”,”title”:”perfekcjonistka”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”1″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”28cvk”:{„id”:”28cvk”,”title”:”ciekawa \u015bwiata”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”1″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”7pq76″:{„id”:”7pq76″,”title”:”pewna siebie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”1″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”locvz”:{„id”:”locvz”,”title”:”oryginalna”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”1″,”nwf0p”:”0″}},”buy5v”:{„id”:”buy5v”,”title”:”romantyczna”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”1″}},”kdh45″:{„id”:”kdh45″,”title”:”kobieca”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”1″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}}}},”jvmgq”:{„id”:”jvmgq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Codzienny styl mojej przyjaci\u00f3\u0142ki okre\u015bli\u0142abym jako:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„41tlw”:{„id”:”41tlw”,”title”:”sportowy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”1″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”gdpz8″:{„id”:”gdpz8″,”title”:”na luzie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”1″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”f93ct”:{„id”:”f93ct”,”title”:”seksowny”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”1″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”w62rf”:{„id”:”w62rf”,”title”:”kobiecy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”1″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”5ge51″:{„id”:”5ge51″,”title”:”elegancki”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”1″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”ctsjy”:{„id”:”ctsjy”,”title”:”boho”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”1″,”nwf0p”:”0″}},”8e2a7″:{„id”:”8e2a7″,”title”:”retro”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”1″}}}},”r2j31″:{„id”:”r2j31″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W pi\u0105tkowy wiecz\u00f3r nie obejrza\u0142yby\u015bmy filmu: „,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kakuf”:{„id”:”kakuf”,”title”:”komedii romantycznej”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”1″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”z4bm4″:{„id”:”z4bm4″,”title”:”melodramatu”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”1″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”ad408″:{„id”:”ad408″,”title”:”fantastycznego”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”1″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”ha04t”:{„id”:”ha04t”,”title”:”horroru”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”1″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”9bfxc”:{„id”:”9bfxc”,”title”:”przygodowego”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”1″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”4h44f”:{„id”:”4h44f”,”title”:”thrillera”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”1″,”nwf0p”:”0″}},”7yxea”:{„id”:”7yxea”,”title”:”science fiction”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”1″}}}},”1kobb”:{„id”:”1kobb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Nie wyobra\u017cam sobie mojej przyjaci\u00f3\u0142ki:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„zpjw8”:{„id”:”zpjw8″,”title”:”na ekskluzywnej kolacji”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”1″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”aiftp”:{„id”:”aiftp”,”title”:”w operze”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”1″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”snxku”:{„id”:”snxku”,”title”:”na treningu samoobrony”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”1″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”olqr4″:{„id”:”olqr4″,”title”:”na wakacjach pod namiotem”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”1″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”t29q7″:{„id”:”t29q7″,”title”:”na wyje\u017adzie survivalowym”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”1″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”0″}},”4vq58″:{„id”:”4vq58″,”title”:”w klubie nocnym”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”1″,”nwf0p”:”0″}},”u7i23″:{„id”:”u7i23″,”title”:”na rockowym koncercie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„u450c”:”0″,”uh7fm”:”0″,”1ukms”:”0″,”p76gd”:”0″,”bl8bq”:”0″,”q22fp”:”0″,”nwf0p”:”1″}}}}}}

QUIZ: Co przyniesie Ci Nowy Rok?

{„results”:{„vkohg”:{„id”:”vkohg”,”title”:”Nowa mi\u0142o\u015b\u0107″,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/shutterstock_1180227535.jpg”,”imageId”:”80719″,”desc”:”Od dawna szukasz swojej drugiej po\u0142\u00f3wki, a mo\u017ce dopiero co zako\u0144czy\u0142a\u015b inny zwi\u0105zek? Mo\u017cesz spodziewa\u0107 si\u0119, \u017ce Nowy Rok b\u0119dzie dla Ciebie wyj\u0105tkowo urodzajny w tematach sercowych. 2022 na nowo wprowadzi do Twojego \u017cycia mi\u0142osny \u017car i po\u0142\u0105czy Ci\u0119 z kim\u015b szczeg\u00f3lnym. Kto wie, mo\u017ce to w\u0142a\u015bnie dla niego za\u0142o\u017cysz bia\u0142\u0105 sukni\u0119?”,”redirect_url”:””},”s7z3u”:{„id”:”s7z3u”,”title”:”Zar\u0119czyny\/\u015blub”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/shutterstock_2064003821.jpg”,”imageId”:”93264″,”desc”:”W 2022 Tw\u00f3j zwi\u0105zek przejdzie na wy\u017cszy poziom. Mo\u017cliwe, \u017ce poczujesz si\u0119 przyt\u0142oczona nadchodz\u0105cymi zmianami, ale pami\u0119taj, \u017ce ka\u017cda narzeczona i przysz\u0142a Panna M\u0142oda miewa momenty stresu. Je\u015bli b\u0119dziecie piel\u0119gnowa\u0107 swoje uczucie tak, jak przed zar\u0119czynami, z pewno\u015bci\u0105 rozwi\u0105\u017cecie wszystkie kwestie sporne, kt\u00f3re mo\u017ce przynie\u015b\u0107 Wam planowanie \u015blubu. Macie problem z podj\u0119ciem organizacyjnych decyzji? W naszych artyku\u0142ach znajdziecie setki podpowiedzi i porad!”,”redirect_url”:””},”1xsdd”:{„id”:”1xsdd”,”title”:”Najbardziej romantyczne wakacje Twojego \u017cycia”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/iStock-843764706.jpg”,”imageId”:”9423″,”desc”:”Ostatnie lata nie sprzyja\u0142y podr\u00f3\u017cnikom… Nale\u017cysz do os\u00f3b, kt\u00f3rych plany urlopowe r\u00f3wnie\u017c uleg\u0142y zniszczeniu? Nie martw si\u0119, w 2022 nadrobisz je z nawi\u0105zk\u0105! Przygotuj si\u0119 na wyj\u0105tkow\u0105 podr\u00f3\u017c, kt\u00f3ra nie tylko zafunduje Ci upragniony relaks, ale tak\u017ce na nowo wznieci ogie\u0144 w Waszym zwi\u0105zku. Mo\u017ce wybierzecie szczeg\u00f3lnie romantyczne miejsce takie jak Rzym czy Pary\u017c?”,”redirect_url”:””},”0vdt8″:{„id”:”0vdt8″,”title”:”Nowa praca”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/shutterstock_1687244929.jpg”,”imageId”:”65055″,”desc”:”Nowy Rok szykuje dla Ciebie niespodzianki na \u015bcie\u017cce zawodowej. Je\u015bli od dawna rozwa\u017casz zmian\u0119 pracy, 2022 b\u0119dzie idealnym momentem na podj\u0119cie stanowczych krok\u00f3w – spotkaj si\u0119 z doradc\u0105 zawodowym, roze\u015blij nowe CV i dzia\u0142aj! Nadchodz\u0105ce miesi\u0105ce b\u0119d\u0105 tak\u017ce sprzyja\u0107 Twojemu rozwojowi: to \u015bwietny czas na podniesienie swoich kwalifikacji, kurs j\u0119zykowy czy szkolenie, kt\u00f3re od dawna planowa\u0142a\u015b przej\u015b\u0107.”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„xrzgk”:{„id”:”xrzgk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Co jest dla Ciebie priorytetem w nadchodz\u0105cym roku?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mc7pa”:{„id”:”mc7pa”,”title”:”Jeste\u015b otwarta na to, co przyniesie \u017cycie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”1″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”0″}},”fw3j0″:{„id”:”fw3j0″,”title”:”Wymarzony \u015blub.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”1″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”0″}},”0i2vf”:{„id”:”0i2vf”,”title”:”Podr\u00f3\u017ce, hobby i przyjemno\u015bci – w tym roku postawisz na siebie!”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”1″,”0vdt8″:”0″}},”ewgbd”:{„id”:”ewgbd”,”title”:”Kariera i rozw\u00f3j.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”1″}}}},”hl2x0″:{„id”:”hl2x0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czego \u017cyczysz swoim bliskim w pierwszej kolejno\u015bci podczas wigilijnej wieczerzy?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„211zh”:{„id”:”211zh”,”title”:”Zdrowia.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”1″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”0″}},”3wnru”:{„id”:”3wnru”,”title”:”Szcz\u0119\u015bcia i spe\u0142nienia marze\u0144.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”1″,”0vdt8″:”0″}},”lw3hb”:{„id”:”lw3hb”,”title”:”Pieni\u0119dzy. „,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”1″}},”y948p”:{„id”:”y948p”,”title”:”Mi\u0142o\u015bci.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”1″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”0″}}}},”1fv1s”:{„id”:”1fv1s”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Z kt\u00f3r\u0105 filmow\u0105 bohaterk\u0105 najbardziej si\u0119 uto\u017csamiasz?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fbs83”:{„id”:”fbs83″,”title”:”Elle Woods (\”Legalna Blondynka\”)”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”1″}},”h59mt”:{„id”:”h59mt”,”title”:”Carrie Bradshaw (\”Seks w wielkim mie\u015bcie\”)”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”1″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”0″}},”mba1t”:{„id”:”mba1t”,”title”:”Amelia Poulain (\”Amelia\”)”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”1″,”0vdt8″:”0″}},”rygml”:{„id”:”rygml”,”title”:”Bridget Jones (\”Dziennik Bridget Jones\”)”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”1″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”0″}}}},”svd9h”:{„id”:”svd9h”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Postanowi\u0142a\u015b, \u017ce 2023 b\u0119dzie rokiem, w kt\u00f3rym…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„lldz1”:{„id”:”lldz1″,”title”:”pozwolisz sobie pod\u0105\u017ca\u0107 za g\u0142osem serca.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”1″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”0″}},”lojq4″:{„id”:”lojq4″,”title”:”postawisz na swoje zdrowie, relaks i \u017cyciowy balans.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”1″,”0vdt8″:”0″}},”gwi4u”:{„id”:”gwi4u”,”title”:”w ko\u0144cu staniesz przed o\u0142tarzem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”1″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”0″}},”s01zt”:{„id”:”s01zt”,”title”:”wykonasz wielki krok dla swojej kariery.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”1″}}}},”zj5pa”:{„id”:”zj5pa”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W 2022 najbardziej \u017ca\u0142owa\u0142a\u015b, \u017ce…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„b2ykm”:{„id”:”b2ykm”,”title”:”mia\u0142a\u015b zbyt ma\u0142o czasu dla ukochanego.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”1″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”0″}},”s8z16″:{„id”:”s8z16″,”title”:”nie mia\u0142a\u015b odwagi do zmian.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”1″}},”aodvh”:{„id”:”aodvh”,”title”:”zaniedba\u0142a\u015b swoje w\u0142asne szcz\u0119\u015bcie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”1″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”0″}},”fuc2e”:{„id”:”fuc2e”,”title”:”zbyt du\u017co pracowa\u0142a\u015b.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”1″,”0vdt8″:”0″}}}},”pooct”:{„id”:”pooct”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3r\u0105 z tych rzeczy najbardziej chcia\u0142aby\u015b znale\u017a\u0107 pod choink\u0105?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1p215”:{„id”:”1p215″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/crystal-engagement-ring.jpeg”,”imageId”:”98203″,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”1″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”0″}},”fo939″:{„id”:”fo939″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Anastasiyaolegovna-\u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442-\u0432\u0430\u043c-\u043f\u0438\u043d_-e1639447146937.jpeg”,”imageId”:”98204″,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”1″}},”fs93m”:{„id”:”fs93m”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/unnamed-file.jpeg”,”imageId”:”98205″,”results”:{„vkohg”:”1″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”0″}},”ivv9o”:{„id”:”ivv9o”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Printable-Airplane-Ticket.jpeg”,”imageId”:”98206″,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”1″,”0vdt8″:”0″}}}},”91zb2″:{„id”:”91zb2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3rego wykonawcy najcz\u0119\u015bciej s\u0142ucha\u0142a\u015b w tym roku?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7e2fq”:{„id”:”7e2fq”,”title”:”sanah”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”1″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”0″}},”vvyic”:{„id”:”vvyic”,”title”:”Billie Eilish”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”1″,”0vdt8″:”0″}},”o5acx”:{„id”:”o5acx”,”title”:”Dua Lipa”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”1″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”0″}},”vvz7z”:{„id”:”vvz7z”,”title”:”Maneskin”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„vkohg”:”0″,”s7z3u”:”0″,”1xsdd”:”0″,”0vdt8″:”1″}}}}}}

QUIZ: Jaki powinien być Wasz pierwszy taniec?

{„results”:{„b3cvz”:{„id”:”b3cvz”,”title”:”Salsa”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/salsa-kubanska.jpg”,”imageId”:”55421″,”desc”:”Jeste\u015bcie optymistyczn\u0105 i ciekaw\u0105 \u015bwiata par\u0105, kt\u00f3ra uwielbia aktywne sp\u0119dzanie czasu. Nie wyobra\u017cacie sobie weekendu bez wycieczki rowerowej, \u015bcianki wspinaczkowej albo wsp\u00f3lnej wizyty na korcie tenisowym. \u017bywio\u0142owa i s\u0142oneczna salsa b\u0119dzie \u015bwietn\u0105 propozycj\u0105 dla oryginalnej, pozytywnie zakr\u0119conej pary takiej jak Wy! „,”redirect_url”:””},”oiktr”:{„id”:”oiktr”,”title”:”Tango”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/MDcwODI4YiUCFTl3Zk9vMEFNbS0gFmFmFlV1ZmZ7YnJXQzdwew1iIE0APy0kU2M0D1h-cHgHenFSR3t2ZAF5c1BAfHBxAWIwAhkoK2RVPyMGGTs9J0cmLQZaOyUnUyJqCQcoZjQ.jpeg”,”imageId”:”55422″,”desc”:”Dzielicie ze sob\u0105 ogniste temperamenty, ale i zami\u0142owanie do wyrafinowanej kuchni, sztuki i podr\u00f3\u017cy. Lubicie sp\u0119dza\u0107 wsp\u00f3lny czas na wystawach, wytwornych degustacjach b\u0105d\u017a seansach ambitnego kina. Nie przepadacie za bana\u0142ami, tandet\u0105 i nadmiern\u0105 s\u0142odycz\u0105. Je\u015bli szukacie oryginalnej, a jednocze\u015bnie ambitnej i pe\u0142nej klasy propozycji na pierwszy taniec – koniecznie wybierzcie tango! „,”redirect_url”:””},”l1o6u”:{„id”:”l1o6u”,”title”:”Rumba”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/dance-dancers-dancing-2188012.jpg”,”imageId”:”55423″,”desc”:”Od samego pocz\u0105tku Waszego zwi\u0105zku jeste\u015bcie nieroz\u0142\u0105czni i… wcale nie pr\u00f3bujecie tego ukry\u0107! Znajomi stale widz\u0105 Was trzymaj\u0105cych si\u0119 za r\u0119ce i wymieniaj\u0105cych s\u0142odkie spojrzenia, a Wasze ulubione zaj\u0119cia to tylko te, kt\u00f3re mo\u017cecie wykonywa\u0107 razem. Zmys\u0142owa rumba doskonale odzwierciedli romantyczny charakter Waszego zwi\u0105zku, a pe\u0142ne ognia treningi uk\u0142adu na pewno zbli\u017c\u0105 Was do siebie jeszcze bardziej. „,”redirect_url”:””},”tzccm”:{„id”:”tzccm”,”title”:”Walc”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/tanzschule-waltz-in-vienna-original-wiener-walzer-matinee-tanzpaar-tanzend-im-palais-19to1.jpeg”,”imageId”:”55424″,”desc”:”Uwielbiacie klasyk\u0119 i elegancj\u0119: teatr, koncert jazzowy i wytworna restauracja to Wasz przepis na romantyczny wiecz\u00f3r. Nie przepadacie za szale\u0144stwami ani g\u0142o\u015bnymi imprezami – wi\u0119kszo\u015b\u0107 weekend\u00f3w sp\u0119dzacie na ogl\u0105daniu starych film\u00f3w z butelk\u0105 dobrego wina. Ponadczasowy walc to idealna propozycja na pierwszy taniec dla pary takiej jak Wy!”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„yeriv”:{„id”:”yeriv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Najlepszym prezentem urodzinowym, kt\u00f3ry m\u00f3g\u0142by Ci podarowa\u0107 Tw\u00f3j partner jest…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„sma9e”:{„id”:”sma9e”,”title”:”nowy komplet zmys\u0142owej bielizny”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”1″,”tzccm”:”0″}},”yiibq”:{„id”:”yiibq”,”title”:”bilety do opery”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”1″}},”dy4rj”:{„id”:”dy4rj”,”title”:”elegancka kolacja degustacyjna”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”1″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”0″}},”t1xfn”:{„id”:”t1xfn”,”title”:”wypad do aquaparku”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”1″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”0″}}}},”i633p”:{„id”:”i633p”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Weekendy najch\u0119tniej sp\u0119dzacie…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„t97em”:{„id”:”t97em”,”title”:”oczywi\u015bcie na parkiecie klubu latino!”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”1″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”0″}},”9d8k8″:{„id”:”9d8k8″,”title”:”ogl\u0105daj\u0105c klasyczne filmy w \u0142\u00f3\u017cku”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”1″}},”99uq3″:{„id”:”99uq3″,”title”:”na romantycznym masa\u017cu dla par”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”1″,”tzccm”:”0″}},”g3obu”:{„id”:”g3obu”,”title”:”w galerii sztuki”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”1″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”0″}}}},”t2ewo”:{„id”:”t2ewo”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tw\u00f3j ulubiony drink to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„k4udz”:{„id”:”k4udz”,”title”:”szampan”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”1″}},”b6ghc”:{„id”:”b6ghc”,”title”:”czerwone wytrawne wino”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”1″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”0″}},”fgpt0″:{„id”:”fgpt0″,”title”:”pi\u00f1a colada”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”1″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”0″}},”wbnib”:{„id”:”wbnib”,”title”:”sex on the beach”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”1″,”tzccm”:”0″}}}},”nqqrq”:{„id”:”nqqrq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Znajomi opisuj\u0105 Was jako par\u0119…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„rf245”:{„id”:”rf245″,”title”:”temperamentn\u0105 i pe\u0142n\u0105 ognia”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”1″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”0″}},”hce8f”:{„id”:”hce8f”,”title”:”nieroz\u0142\u0105czn\u0105″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”1″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”0″}},”trf4i”:{„id”:”trf4i”,”title”:”wywa\u017con\u0105 i zgodn\u0105″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”1″}},”nfose”:{„id”:”nfose”,”title”:”optymistyczn\u0105 i nieco… szalon\u0105″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”1″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”0″}}}},”mmwj5″:{„id”:”mmwj5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:”mywedding.com”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/star-wars-wedding-1200×720-1.jpg”,”imageId”:”55430″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoje idealne wesele odby\u0142oby si\u0119 w klimacie filmu…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„bx9en”:{„id”:”bx9en”,”title”:”\”\u015aniadanie u Tiffany’ego\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”1″}},”oqa8t”:{„id”:”oqa8t”,”title”:”\”Moulin Rouge!\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”1″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”0″}},”g0giv”:{„id”:”g0giv”,”title”:”\”Casino Royale\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”1″,”tzccm”:”0″}},”98y34″:{„id”:”98y34″,”title”:”\”Mamma Mia!\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”1″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”0″}}}},”odoq7″:{„id”:”odoq7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tw\u00f3j wymarzony wiecz\u00f3r panie\u0144ski to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„gb33n”:{„id”:”gb33n”,”title”:”wytworny brunch w najmodniejszym hotelu w mie\u015bcie, a potem wizyta w spa”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”1″}},”b2jkw”:{„id”:”b2jkw”,”title”:”wyst\u0119p striptizera”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”1″,”tzccm”:”0″}},”my4ir”:{„id”:”my4ir”,”title”:”steki na wynos i filmy Almodovara na DVD”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”1″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”0″}},”q37po”:{„id”:”q37po”,”title”:”wyjazd za miasto na kajaki i rowery – wszystko, byleby aktywnie!”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”1″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”0″}}}},”83luo”:{„id”:”83luo”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:”justinalexander.com”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Landing-Page_Header_Winter-Wedding-Styles_6422.jpg”,”imageId”:”55432″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Najbardziej romantyczna pora roku na \u015blub to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„edhwh”:{„id”:”edhwh”,”title”:”wiosna”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”1″,”tzccm”:”0″}},”9aifk”:{„id”:”9aifk”,”title”:”lato”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”1″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”0″}},”0jzlk”:{„id”:”0jzlk”,”title”:”jesie\u0144″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”1″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”0″}},”7l4x7″:{„id”:”7l4x7″,”title”:”zima”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„b3cvz”:”0″,”oiktr”:”0″,”l1o6u”:”0″,”tzccm”:”1″}}}}}}

QUIZ: Jaki świąteczny film powinnaś obejrzeć ze swoim narzeczonym?

{„results”:{„tfp5e”:{„id”:”tfp5e”,”title”:”\u201eGrinch: \u015awi\u0105t nie b\u0119dzie\u201d (\u201eHow the Grinch stole Christmas\u201d)”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Zrzut-ekranu-2021-12-12-o-00.34.18.png”,”imageId”:”97894″,”desc”:”Obydwoje macie w sobie wewn\u0119trzne dzieci, kt\u00f3re kochaj\u0105 atmosfer\u0119 Bo\u017cego Narodzenia. Ponadczasowy film familijny z pewno\u015bci\u0105 oderwie Was od \u015bwi\u0105tecznych obowi\u0105zk\u00f3w i przeniesie w czasy, kiedy sami z ekscytacj\u0105 wyczekiwali\u015bcie pierwszej gwiazdki i dekorowali\u015bcie choinki. Mo\u017ce Grinch b\u0119dzie towarzyszy\u0142 Wam przy wsp\u00f3lnym ozdabianiu pierniczk\u00f3w lub pakowaniu prezent\u00f3w?”,”redirect_url”:””},”5f7qx”:{„id”:”5f7qx”,”title”:”\u201eSzklana pu\u0142apka\u201d (\u201eDie Hard\u201d)”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Just-in-Time-For-the-Holidays-Here-Are-the-50-Best-Christmas-Movies-of-All-Time.jpeg”,”imageId”:”98170″,”desc”:”Tak, mi\u0142o\u015bnicy kina akcji od lat wracaj\u0105 do tego kultowego filmu w\u0142a\u015bnie w okresie \u015bwi\u0105tecznym. Jego akcja rozgrywa si\u0119 podczas gwiazdkowego przyj\u0119cia w biurze. Nie przepadacie za ckliwymi komediami romantycznymi, \u201eKevinem\u201d i \u201eGrinchem\u201d? \u201eSzklana pu\u0142apka\u201d to oryginalny wyb\u00f3r dla oryginalnej pary takiej, jak Wy!”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„5626t”:{„id”:”5626t”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Do kina najch\u0119tniej chodzicie na:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dlce5”:{„id”:”dlce5″,”title”:”filmy akcji”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”1″}},”s4z1m”:{„id”:”s4z1m”,”title”:”komedie romantyczne”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}},”arkf1″:{„id”:”arkf1″,”title”:”filmy animowane”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”1″,”5f7qx”:”0″}},”j4uod”:{„id”:”j4uod”,”title”:”hollywoodzkie dramaty”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}}}},”tpuy8″:{„id”:”tpuy8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Masz z\u0142y humor. Co obejrzysz na popraw\u0119 nastroju?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„sg25q”:{„id”:”sg25q”,”title”:”\u201eMission Impossible\u201d”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”1″}},”bh7xc”:{„id”:”bh7xc”,”title”:”\u201eAce Ventur\u0119\u201d”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”1″,”5f7qx”:”0″}},”4iia7″:{„id”:”4iia7″,”title”:”\u201eCztery wesela i pogrzeb\u201d\r\n”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}},”uc12w”:{„id”:”uc12w”,”title”:”\u201e\u015aniadanie u Tiffany\u2019ego\u201d”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}}}},”stvwj”:{„id”:”stvwj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jaki jest Tw\u00f3j stosunek do \u015bwi\u0105t?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„cyb4a”:{„id”:”cyb4a”,”title”:”Uwielbiasz je: prezenty kupujesz ju\u017c jesieni\u0105, a choink\u0119 ubierasz tak wcze\u015bnie, jak si\u0119 da!”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}},”t3hjn”:{„id”:”t3hjn”,”title”:”Bardzo dra\u017cni Ci\u0119 ca\u0142y przed\u015bwi\u0105teczny sza\u0142 i zamieszanie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”1″,”5f7qx”:”0″}},”eac91″:{„id”:”eac91″,”title”:”Nie cierpisz \u015bwi\u0105t.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”1″}},”yscli”:{„id”:”yscli”,”title”:”Podchodzisz do nich zadaniowo i rzadko tak naprawd\u0119 si\u0119 z nich cieszysz.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}}}},”08oae”:{„id”:”08oae”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W kt\u00f3rym miejscu sp\u0119dzi\u0142aby\u015b swoje wymarzone Bo\u017ce Narodzenie?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„j4ht5”:{„id”:”j4ht5″,”title”:”W Londynie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}},”hi2bj”:{„id”:”hi2bj”,”title”:”W Nowym Jorku.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”1″}},”uj48y”:{„id”:”uj48y”,”title”:”Niewa\u017cne gdzie, wa\u017cne z kim!”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}},”5podn”:{„id”:”5podn”,”title”:”W magicznym g\u00f3rskim kurorcie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”1″,”5f7qx”:”0″}}}},”lq2a7″:{„id”:”lq2a7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tw\u00f3j wymarzony \u015bwi\u0105teczny prezent od narzeczonego to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1vrsz”:{„id”:”1vrsz”,”title”:”bi\u017cuteria.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}},”py1na”:{„id”:”py1na”,”title”:”skok ze spadochronem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”1″}},”uo4d3″:{„id”:”uo4d3″,”title”:”warto\u015bciowy czas sp\u0119dzony wsp\u00f3lnie. Nie potrzebujesz przedmiot\u00f3w.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}},”p8ie6″:{„id”:”p8ie6″,”title”:”marzysz o tylu rzeczach, \u017ce nie umiesz ich zliczy\u0107.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”1″,”5f7qx”:”0″}}}},”wjsqu”:{„id”:”wjsqu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tw\u00f3j ulubiony aktor to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„al960”:{„id”:”al960″,”title”:”Hugh Grant”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}},”fxu2d”:{„id”:”fxu2d”,”title”:”Jim Carrey”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”1″,”5f7qx”:”0″}},”z5u60″:{„id”:”z5u60″,”title”:”Gene Kelly”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}},”3sjel”:{„id”:”3sjel”,”title”:”Alan Rickman”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}},”cbt3d”:{„id”:”cbt3d”,”title”:”Fred Astaire”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}},”0t3ro”:{„id”:”0t3ro”,”title”:”Johnny Depp”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”1″,”5f7qx”:”0″}},”c121p”:{„id”:”c121p”,”title”:”Bruce Willis”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”1″}},”hsdpz”:{„id”:”hsdpz”,”title”:”Tom Cruise”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”1″}}}},”s3k8e”:{„id”:”s3k8e”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3ra choinka najbardziej Ci si\u0119 podoba?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qrjxp”:{„id”:”qrjxp”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Maximalist-Christmas-Tree-e1639442045497.jpeg”,”imageId”:”98172″,”results”:{„tfp5e”:”1″,”5f7qx”:”0″}},”qhw2j”:{„id”:”qhw2j”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Crafted-Woodland-Ornament-Gift-Set-e1639442126373.jpeg”,”imageId”:”98173″,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}},”6z8qg”:{„id”:”6z8qg”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Oh-Christmas-Tree-e1639442267174.png”,”imageId”:”98174″,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”0″}},”9tmkt”:{„id”:”9tmkt”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/No-Tree-No-Problem-e1639442361570.jpeg”,”imageId”:”98175″,”results”:{„tfp5e”:”0″,”5f7qx”:”1″}}}}}}

QUIZ: Który mężczyzna jest dla Ciebie idealny?

{„results”:{„06axs”:{„id”:”06axs”,”title”:”Tomasz Karolak”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/67633709_169068127588368_8324437300471083333_n-1.jpg”,”imageId”:”83639″,”desc”:”Idealnym partnerem dla Ciebie by\u0142by m\u0119\u017cczyzna taki, jak Tomasz Karolak! Ponad wszystko cenisz sobie poczucie humoru i spontaniczno\u015b\u0107. Lubisz te\u017c, kiedy m\u0119\u017cczyzna ma w sobie jeszcze odrobin\u0119 ch\u0142opca w \u015brodku… To partner, kt\u00f3ry by\u0142by got\u00f3w porwa\u0107 Ci\u0119 na nocny rajd samochodowy czy za kulisy koncertu rockowego, a jednocze\u015bnie doskonale spe\u0142ni\u0142by si\u0119 w roli ojca-kumpla. „,”redirect_url”:””},”rkgw5″:{„id”:”rkgw5″,”title”:”Ksi\u0105\u017c\u0119 Harry”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/58004219_291547995090541_3138593915294515284_n-1.jpg”,”imageId”:”83645″,”desc”:”Tw\u00f3j wymarzony partner powinien by\u0107 przede wszystkim szarmancki, wra\u017cliwy i niezwykle lojalny – tak, jak ksi\u0105\u017c\u0119 Harry! Szukasz w swoim \u017cyciu kogo\u015b, kto zawsze stanie za Tob\u0105 murem, nawet je\u015bli b\u0119dzie go to kosztowa\u0107 wiele po\u015bwi\u0119ce\u0144. Razem stworzyliby\u015bcie wyj\u0105tkowo empatyczn\u0105 par\u0119, kt\u00f3r\u0105 po\u0142\u0105czy\u0142oby wyj\u0105tkowo g\u0142\u0119bokie uczucie. M\u0119\u017cczyzna taki jak Harry by\u0142by te\u017c wyj\u0105tkowo troskliwy, autentyczny i szczery.”,”redirect_url”:””},”39dwp”:{„id”:”39dwp”,”title”:”Rinke Rooyens”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/164239080_768618587125475_8891353453774122601_n-1.jpg”,”imageId”:”83647″,”desc”:”Marzysz o tym, aby Tw\u00f3j wymarzony facet traktowa\u0142 Ci\u0119 jak kr\u00f3low\u0105! Szukasz romantyka, kt\u00f3ry nie wstydzi si\u0119 wielkich gest\u00f3w i stale obsypuje swoj\u0105 ukochan\u0105 komplementami i kwiatami – tak, jak Rinke Rooyens. Tw\u00f3j idea\u0142 to silny, niezale\u017cny m\u0119\u017cczyzna, kt\u00f3ry szuka r\u00f3wnie silnej kobiety. Razem stworzyliby\u015bcie wyj\u0105tkowo silny tandem skazany na sukces – zar\u00f3wno w karierze (by\u0107 mo\u017ce wsp\u00f3lnej), jak i mi\u0142o\u015bci!”,”redirect_url”:””},”r856i”:{„id”:”r856i”,”title”:”Justin Timberlake”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/70773817_404483083819508_9221352097953531030_n-1.jpg”,”imageId”:”83649″,”desc”:”Masz s\u0142abo\u015b\u0107 do przystojnych facet\u00f3w, kt\u00f3rzy roztaczaj\u0105 wok\u00f3\u0142 siebie niesamowity czar – tak, jak Justin Timberlake. Tw\u00f3j idea\u0142 mia\u0142by \u015bwietne poczucie humoru, a tak\u017ce doskona\u0142y talent do flirtu – nawet po kilku latach zwi\u0105zku! Chocia\u017c ten typ miewa problemy z ustatkowaniem si\u0119, kiedy ju\u017c to zrobi, staje si\u0119 wyj\u0105tkowo czu\u0142ym partnerem i \u015bwietnym ojcem.”,”redirect_url”:””},”zegz5″:{„id”:”zegz5″,”title”:”Leonardo DiCaprio”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/73033588_2155711021390596_5623328150776028835_n.jpg”,”imageId”:”83652″,”desc”:”Tw\u00f3j idealny partner to cz\u0142owiek o silnych zasadach, kt\u00f3ry chce zmieni\u0107 \u015bwiat na lepsze. Dba o planet\u0119 i wykorzystuje sw\u00f3j zawodowy sukces do walki o planet\u0119 – tak, jak Leo DiCaprio. Obydwoje ceniliby\u015bcie sobie swoj\u0105 niezale\u017cno\u015b\u0107 i mieli jasno okre\u015blone cele, ale przy wzajemnym wsparciu, byliby\u015bcie razem nie do pokonania. „,”redirect_url”:””}},”questions”:{„fhjok”:{„id”:”fhjok”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Rodzina nie jest zachwycona Waszym \u015blubem i uwa\u017ca, \u017ce partner jest dla Ciebie nieodpowiedni. Co robi Tw\u00f3j narzeczony?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dh9s9”:{„id”:”dh9s9″,”title”:”Nie zwraca na to najmniejszej uwagi – bierzecie \u015blub ze sob\u0105, a nie ze swoimi rodzinami.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”1″}},”x0d0h”:{„id”:”x0d0h”,”title”:”Robi wszystko, aby zyska\u0107 zaufanie Twoich najbli\u017cszych.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”1″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”2ml53″:{„id”:”2ml53″,”title”:”Stara si\u0119 rozwia\u0107 w\u0105tpliwo\u015bci, ale nie b\u0119dzie udowadnia\u0142 swojej mi\u0142o\u015bci nikomu, poza Tob\u0105.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”1″,”zegz5″:”0″}},”e8d04″:{„id”:”e8d04″,”title”:”Porywa Ci\u0119 na spontaniczny \u015blub we dwoje – nie potrzebujecie do szcz\u0119\u015bcia nikogo poza sob\u0105.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”1″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}}}},”zagfq”:{„id”:”zagfq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Nie by\u0142aby\u015b w stanie by\u0107 z facetem pozbawionym…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qlxfx”:{„id”:”qlxfx”,”title”:”poczucia humoru.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”1″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”ng8jr”:{„id”:”ng8jr”,”title”:”uroku osobistego.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”1″,”zegz5″:”0″}},”vjb3n”:{„id”:”vjb3n”,”title”:”empatii.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”1″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”v21b4″:{„id”:”v21b4″,”title”:”romantyzmu.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”1″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”syqtf”:{„id”:”syqtf”,”title”:”pasji i \u017cyciowej misji.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”1″}}}},”n8fae”:{„id”:”n8fae”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tw\u00f3j ksi\u0105\u017c\u0119 z bajki zabra\u0142by Ci\u0119 do \u015blubu…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„cxku4”:{„id”:”cxku4″,”title”:”z\u0142ot\u0105 karet\u0105.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”1″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”mdd5k”:{„id”:”mdd5k”,”title”:”eleganck\u0105 limuzyn\u0105 w stylu vintage.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”1″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”2v0db”:{„id”:”2v0db”,”title”:”nowoczesnym, sportowym samochodem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”1″,”zegz5″:”0″}},”uzqyc”:{„id”:”uzqyc”,”title”:”harleyem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”1″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”ikrgg”:{„id”:”ikrgg”,”title”:”rowerem-tandemem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”1″}}}},”5fipw”:{„id”:”5fipw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zakocha\u0142aby\u015b si\u0119 w nim od pierwszego wejrzenia, gdyby on…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fjpuz”:{„id”:”fjpuz”,”title”:”na imprezie opowiedzia\u0142 \u017cart, kt\u00f3ry zrozumieli\u015bcie tylko Wy dwoje.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”1″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”sm5wc”:{„id”:”sm5wc”,”title”:”wzi\u0105\u0142 Twoj\u0105 stron\u0119 w konflikcie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”1″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”rhi1e”:{„id”:”rhi1e”,”title”:”oczarowa\u0142 Ci\u0119 swoimi ruchami na parkiecie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”1″,”zegz5″:”0″}},”h4ja9″:{„id”:”h4ja9″,”title”:”zabra\u0142 Ci\u0119 na kr\u00f3lewsk\u0105 randk\u0119 marze\u0144.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”1″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”t89tk”:{„id”:”t89tk”,”title”:”okaza\u0142 si\u0119 by\u0107 weganinem dbaj\u0105cym o \u015brodowisko.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”1″}}}},”7vqdj”:{„id”:”7vqdj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tw\u00f3j idea\u0142 i Ty pobraliby\u015bcie si\u0119…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„v88zu”:{„id”:”v88zu”,”title”:”w pa\u0142acu kr\u00f3lewskim.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”1″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”jf2ri”:{„id”:”jf2ri”,”title”:”na greckim klifie o zachodzie s\u0142o\u0144ca.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”1″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”s74qo”:{„id”:”s74qo”,”title”:”w zwariowany spos\u00f3b: na bungee, pod wod\u0105 lub na motor\u00f3wce.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”1″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”gmb8i”:{„id”:”gmb8i”,”title”:”w \u015brodku dziewiczego lasu.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”1″}},”y4t2c”:{„id”:”y4t2c”,”title”:”w najmodniejszej restauracji w mie\u015bcie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”1″,”zegz5″:”0″}}}},”h98mn”:{„id”:”h98mn”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Od swojego idealnego m\u0119\u017ca wymaga\u0142aby\u015b…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6k6qm”:{„id”:”6k6qm”,”title”:”wielkich romantycznych gest\u00f3w.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”1″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”v0e3x”:{„id”:”v0e3x”,”title”:”wyj\u0105tkowej lojalno\u015bci.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”1″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”7tde0″:{„id”:”7tde0″,”title”:”aby dawa\u0142 Ci niezale\u017cno\u015b\u0107.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”1″}},”urjyy”:{„id”:”urjyy”,”title”:”\u017ceby by\u0142 Twoim kumplem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”1″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”wgeh4″:{„id”:”wgeh4″,”title”:”\u017ceby zawsze sprawia\u0142, \u017ce czujesz si\u0119 kobieco.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”1″,”zegz5″:”0″}}}},”wbv2h”:{„id”:”wbv2h”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tw\u00f3j wymarzony m\u0105\u017c by\u0142by…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„yypm8”:{„id”:”yypm8″,”title”:”aktorem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”1″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”1″}},”ag1gg”:{„id”:”ag1gg”,”title”:”muzykiem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”1″,”zegz5″:”0″}},”foz4f”:{„id”:”foz4f”,”title”:”biznesmenem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”0″,”39dwp”:”1″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}},”x8lj6″:{„id”:”x8lj6″,”title”:”ksi\u0119ciem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„06axs”:”0″,”rkgw5″:”1″,”39dwp”:”0″,”r856i”:”0″,”zegz5″:”0″}}}}}}

QUIZ: Jakim Panem Młodym będzie Twój narzeczony?

{„results”:{„uaicv”:{„id”:”uaicv”,”title”:”Groomzilla”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”To nieprawda, \u017ce jedynie Panna M\u0142oda mo\u017ce przekszta\u0142ci\u0107 si\u0119 w tzw. bridezill\u0119! Zdarzaj\u0105 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c Panowie, w kt\u00f3rych \u015blub r\u00f3wnie\u017c wyzwala nieprzyjemne cechy… Tw\u00f3j narzeczony zaczyna k\u0142\u00f3ci\u0107 si\u0119 z kolegami o sw\u00f3j \u015blub i stale wypytuje Ci\u0119 czy na pewno nie zapomnia\u0142a\u015b o \u017cadnym aspekcie organizacji? Powa\u017cnie z nim porozmawiaj i postaraj si\u0119 go uspokoi\u0107, a tak\u017ce przypomnie\u0107 mu, \u017ce wesele ma by\u0107 przede wszystkim frajd\u0105.”,”redirect_url”:””},”c8877″:{„id”:”c8877″,”title”:”Imprezowicz”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”Czasami masz wra\u017cenie, \u017ce Twojego narzeczonego interesuj\u0105 jedynie wiecz\u00f3r kawalerski i ilo\u015b\u0107 alkoholu na Waszym weselu… Pozosta\u0142e kwestie organizacyjne zostawia Tobie, nawet kiedy prosisz go o opini\u0119. Reaguje tak\u017ce rozdra\u017cnieniem, kiedy przypominasz mu, \u017ce na w\u0142asnym weselu powinien trzyma\u0107 fason i nie da\u0107 si\u0119 za bardzo porwa\u0107 imprezie. Nie musisz wymaga\u0107 od przysz\u0142ego m\u0119\u017ca, aby asystowa\u0142 Ci w wyborze kwiat\u00f3w czy winietek – nie wszyscy m\u0119\u017cczy\u017ani si\u0119 w tym odnajduj\u0105, ale przypomnij mu, \u017ce Wasz \u015blub to co\u015b wi\u0119cej ni\u017c tylko kolejna impreza…”,”redirect_url”:””},”bjc99″:{„id”:”bjc99″,”title”:”Sparali\u017cowany stresem”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”Wielu m\u0119\u017cczyznom zdarza si\u0119 wpada\u0107 w panik\u0119 na chwil\u0119 przed samym \u015blubem. Staj\u0105 si\u0119 nagle przyt\u0142oczeni zobowi\u0105zaniami i obawiaj\u0105 si\u0119, \u017ce nie podo\u0142aj\u0105 roli m\u0119\u017ca, partnera, a wkr\u00f3tce mo\u017ce i ojca. Podczas wypowiadania przysi\u0119gi trz\u0119s\u0105 im si\u0119 r\u0119ce, a pot oblewa ich plecy. Obawiasz si\u0119, \u017ce tak mo\u017ce by\u0107 te\u017c w przypadku Twojego narzeczonego? Postaraj si\u0119 go zrelaksowa\u0107 przed ceremoni\u0105 i wyja\u015bnij, \u017ce \u015blub nie zmienia niczego w Waszym uczuciu i wzajemnej relacji. Plany na najbli\u017csz\u0105 przysz\u0142o\u015b\u0107 macie ju\u017c zapewne ustalone, dlatego nie musi martwi\u0107 si\u0119 o to, \u017ce obr\u0105czka sprawi, \u017ce z dnia na dzie\u0144 straci grunt pod nogami, a roli m\u0119\u017ca na pewno nauczy si\u0119 stopniowo.”,”redirect_url”:””},”cedg6″:{„id”:”cedg6″,”title”:”Ulubieniec cio\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”Tw\u00f3j narzeczony uwielbia sprawia\u0107 przyjemno\u015b\u0107 wszystkim dooko\u0142a i by\u0142 wyj\u0105tkowo pomocny przy organizacji wesela. Podczas uroczysto\u015bci zapewne wi\u0119c b\u0119dzie kr\u0105\u017cy\u0142 wok\u00f3\u0142 stolik\u00f3w, robi\u0142 ze wszystkimi pami\u0105tkowe zdj\u0119cia i upewnia\u0142 si\u0119, \u017ce niczemu niczego nie brakuje. Trafi\u0142 Ci si\u0119 prawdziwy skarb – upewnij si\u0119 jednak, \u017ce potrzeba zadowalania go\u015bci nie odbierze mu rado\u015bci i luzu tego dnia.”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„efo2c”:{„id”:”efo2c”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Od swojego \u015bwiadka Tw\u00f3j narzeczony wymaga…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„bfqts”:{„id”:”bfqts”,”title”:”organizacji wieczoru kawalerskiego rodem z \”Kac Vegas\”.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”1″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”0″}},”snd06″:{„id”:”snd06″,”title”:”pomocy w wyborze alkoholu, zespo\u0142u, garnituru, but\u00f3w i transportu, a tak\u017ce organizacji wyjazdu kawalerskiego.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”1″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”0″}},”kn0yz”:{„id”:”kn0yz”,”title”:”w\u0142a\u015bciwie niczego – \u015bwiadek te\u017c ma si\u0119 „,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”1″}},”iq9ag”:{„id”:”iq9ag”,”title”:”aby na pewno doprowadzi\u0142 go przed o\u0142tarz i nie pozwoli\u0142 uciec.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”1″,”cedg6″:”0″}}}},”pu527″:{„id”:”pu527″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W dniu \u015blubu okazuje si\u0119, \u017ce garnitur ma dziur\u0119. Co robi Tw\u00f3j narzeczony?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7i7ti”:{„id”:”7i7ti”,”title”:”Natychmiast zabiera si\u0119 za samodzielne zszywanie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”1″}},”4e336″:{„id”:”4e336″,”title”:”Traktuje to jako z\u0142y znak i wpada w pop\u0142och.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”1″,”cedg6″:”0″}},”or6i9″:{„id”:”or6i9″,”title”:”Nie zwraca na to uwagi i idzie do o\u0142tarza z dziur\u0105.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”1″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”0″}},”he6px”:{„id”:”he6px”,”title”:”Pokrzykuje na \u015bwiadka i zleca mu natychmiastowe ugaszenie po\u017caru.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”1″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”0″}}}},”5uff4″:{„id”:”5uff4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wymarzony \u015blub Twojego narzeczonego odby\u0142by si\u0119…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xqj7z”:{„id”:”xqj7z”,”title”:”w jego rodzinnej miejscowo\u015bci.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”1″}},”jmg84″:{„id”:”jmg84″,”title”:”w Las Vegas.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”1″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”0″}},”lw9fb”:{„id”:”lw9fb”,”title”:”na wakacjach – najlepiej tylko we dw\u00f3jk\u0119.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”1″,”cedg6″:”0″}},”jciny”:{„id”:”jciny”,”title”:”ten prawdziwy jest jego wymarzonym – zadba\u0142 o to, aby zaplanowa\u0107 wszystko tak, jak chce.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”1″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”0″}}}},”ym0rc”:{„id”:”ym0rc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Pokazujesz swojemu narzeczonemu pr\u00f3bki zaprosze\u0144. Jak reaguje?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„rhyrd”:{„id”:”rhyrd”,”title”:”\u017badne mu si\u0119 nie podobaj\u0105 i chce, \u017ceby\u015b szuka\u0142a innych.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”1″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”0″}},”4rrcz”:{„id”:”4rrcz”,”title”:”Prosi, \u017ceby\u015b skonsultowa\u0142a to tak\u017ce z jego mam\u0105 – zawsze marzy\u0142a o pomocy w wyborze zaprosze\u0144.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”1″}},”gmwo4″:{„id”:”gmwo4″,”title”:”Nie jest zainteresowany i pozostawia wyb\u00f3r Tobie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”1″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”0″}},”coq9r”:{„id”:”coq9r”,”title”:”Zaproszenia? To ju\u017c?”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”1″,”cedg6″:”0″}}}},”861m2″:{„id”:”861m2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na godzin\u0119 przed \u015blubem Tw\u00f3j narzeczony…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5nbtg”:{„id”:”5nbtg”,”title”:”pije \”rozchodniaczka\” z fotografem i te\u015bciem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”1″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”0″}},”h21v7″:{„id”:”h21v7″,”title”:”wisi na telefonie i upewnia si\u0119, \u017ce wszyscy go\u015bcie wiedz\u0105, gdzie maj\u0105 dotrze\u0107.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”1″}},”e95j0″:{„id”:”e95j0″,”title”:”relaksuje si\u0119 przed ceremoni\u0105 – wszystkim zajmie si\u0119 \u015bwiadek.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”1″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”0″}},”4yig4″:{„id”:”4yig4″,”title”:”nerwowo wypala papierosa za papierosem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”1″,”cedg6″:”0″}}}},”6atiy”:{„id”:”6atiy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tw\u00f3j narzeczony najch\u0119tniej wyda\u0142by koperty \u015blubne na…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„uq84s”:{„id”:”uq84s”,”title”:”wielk\u0105 imprez\u0119 poprawinow\u0105 dla znajomych.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”1″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”0″}},”l7wdy”:{„id”:”l7wdy”,”title”:”podr\u00f3\u017c po\u015blubn\u0105 i prezenty dla rodzic\u00f3w, kt\u00f3rzy pomogli w organizacji \u015blubu.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”1″}},”uxrtj”:{„id”:”uxrtj”,”title”:”wk\u0142ad w\u0142asny do kredytu na dom.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”1″,”cedg6″:”0″}},”kx3cd”:{„id”:”kx3cd”,”title”:”wielki i kosztowny telewizor lub komputer – w ko\u0144cu pieni\u0105dze by\u0142y prezentem, a jemu marzy si\u0119 w\u0142a\u015bnie to.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”1″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”0″}}}},”klvpe”:{„id”:”klvpe”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przed \u015blubem, rodzice Twojego narzeczonego…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„oghw5”:{„id”:”oghw5″,”title”:”byli bardzo zaanga\u017cowani w organizacj\u0119, a on na bie\u017c\u0105co relacjonowa\u0142 im kolejne etapy przygotowa\u0144.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”1″}},”t55ti”:{„id”:”t55ti”,”title”:”stale powtarzali mu, \u017ce zaraz sko\u0144czy si\u0119 zabawa i zacznie prawdziwe, ci\u0119\u017ckie \u017cycie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”1″,”cedg6″:”0″}},”9isp4″:{„id”:”9isp4″,”title”:”nie mieli \u017cadnych wymaga\u0144 i dali Wam woln\u0105 r\u0119k\u0119 w planowaniu.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”0″,”c8877″:”1″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”0″}},”sgkwm”:{„id”:”sgkwm”,”title”:”dok\u0142adali wszelkich stara\u0144, aby ich syn mia\u0142 swoje wymarzone wesele i czasem zdarza\u0142o im si\u0119 zignorowa\u0107 Twoje potrzeby.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„uaicv”:”1″,”c8877″:”0″,”bjc99″:”0″,”cedg6″:”0″}}}}}}

QUIZ: Jaka sala ślubna do Ciebie pasuje?

{„results”:{„pwpj6”:{„id”:”pwpj6″,”title”:”Stodo\u0142a”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Gorgeous-Rustic-Barn-Wedding-e1659994566390.png”,”imageId”:”113597″,”desc”:”Twoje wymarzone wesele z pewno\u015bci\u0105 odby\u0142oby si\u0119 w stylu boho\/rustykalnym. Nie lubisz okaza\u0142ych, pe\u0142nych przepychu dekoracji, cenisz sobie natur\u0119 i prostot\u0119. Zale\u017cy Ci na tym, aby atmosfera na Twoim weselu by\u0142a rodzinna i lu\u017ana. Stodo\u0142a ozdobiona poln\u0105 lub le\u015bn\u0105 zieleni\u0105 i delikatnymi na pewno b\u0119dzie strza\u0142em w dziesi\u0105tk\u0119!”,”redirect_url”:””},”d6k3h”:{„id”:”d6k3h”,”title”:”Nowoczesna, minimalistyczna sala”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Cozy-Meets-Classic-in-This-Black-and-White-Estate-at-Cherokee-Dock-Wedding-_-Junebug-Weddings.png”,”imageId”:”113598″,”desc”:”Wyj\u0105tkowo nie lubisz oklepanych rozwi\u0105za\u0144, dlatego nie przemawiaj\u0105 do Ciebie ani pa\u0142acyki \u015blubne, ani rustykalne stodo\u0142y. Cenisz sobie prostot\u0119 i elegancj\u0119, dlatego Twoja wymarzona sala najprawdopodobniej b\u0119dzie urz\u0105dzona w minimalistycznym nowoczesnym stylu. Klasyczne kolory i brak dekoracji to doskona\u0142e t\u0142o dla aran\u017cacji kwiatowych czy instalacji \u015bwietlnych, jednak tego typu skromna sceneria podkre\u015bli tak\u017ce urod\u0119 samej zastawy, tkanin oraz mebli wykorzystanych na sali.”,”redirect_url”:””},”0qe7c”:{„id”:”0qe7c”,”title”:”Namiot”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/The-Bride-Groom-Had-a-Private-Last-Dance.jpeg”,”imageId”:”113599″,”desc”:”Marzy Ci si\u0119 \u015blub na \u0142onie natury, ale boisz si\u0119, \u017ce pogoda pokrzy\u017cuje Ci plany? Wesele w namiocie to idealne rozwi\u0105zanie! Lu\u017ana, niewymuszona atmosfera nie odbiera tej scenerii ani odrobiny uroku i romantyzmu. To \u015bwietna opcja dla par, kt\u00f3re marz\u0105 o przyj\u0119ciu w stylu boho, rustykalnym, nowoczesnym czy greenery.”,”redirect_url”:””},”mrioa”:{„id”:”mrioa”,”title”:”Dworek lub pa\u0142acyk w stylu glamour”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/23-Glamorous-Wedding-Ideas-for-Your-Luxurious-Big-Day.jpeg”,”imageId”:”113600″,”desc”:”Marzy Ci si\u0119 prawdziwie kr\u00f3lewskie wesele, na kt\u00f3rym rz\u0105dzi\u0107 b\u0119d\u0105 z\u0142oto, eleganckie kwiatowe aran\u017cacje i wytworna zastawa? Doskona\u0142ym t\u0142em dla tego typu przyj\u0119cia b\u0119dzie dworek lub pa\u0142acyk, zw\u0142aszcza z bogato zdobion\u0105 sztukateri\u0105, kt\u00f3re ju\u017c same w sobie tworz\u0105 wspania\u0142y efekt. Pami\u0119taj jednak, \u017ce im bardziej strojne wn\u0119trza, tym mniej kolor\u00f3w czy ozd\u00f3b nale\u017cy do nich dodawa\u0107.”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„avw4z”:{„id”:”avw4z”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jaki styl podoba Ci si\u0119 najbardziej?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vcse4”:{„id”:”vcse4″,”title”:”Boho”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”1″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}},”fm208″:{„id”:”fm208″,”title”:”Greenery”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”1″,”mrioa”:”0″}},”agx63″:{„id”:”agx63″,”title”:”Nowoczesny”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”1″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}},”s380s”:{„id”:”s380s”,”title”:”Glamour”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”1″}},”39zwp”:{„id”:”39zwp”,”title”:”Kr\u00f3lewski”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”1″}},”3nfj3″:{„id”:”3nfj3″,”title”:”Pla\u017cowy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”1″,”mrioa”:”0″}}}},”n9han”:{„id”:”n9han”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoja wymarzona suknia \u015blubna to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wti2g”:{„id”:”wti2g”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/22048_0007_8.jpeg”,”imageId”:”101885″,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”1″}},”cojhe”:{„id”:”cojhe”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/22046_0003_12.jpg”,”imageId”:”102634″,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”1″,”mrioa”:”0″}},”suc61″:{„id”:”suc61″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/20020_1-1-768×1152.jpg”,”imageId”:”41481″,”results”:{„pwpj6″:”1″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}},”muusr”:{„id”:”muusr”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/pwvdp20216_1.jpeg”,”imageId”:”109410″,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”1″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}}}},”cr6jy”:{„id”:”cr6jy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoje wymarzone mieszkanie to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9t8ac”:{„id”:”9t8ac”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/15-ide\u0301es-de-de\u0301coration-pour-votre-chambre-a\u0300-coucher-Joli-Joli-Design-e1627046908368.png”,”imageId”:”83874″,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”1″,”mrioa”:”0″}},”88r3i”:{„id”:”88r3i”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/The-Top-54-Boho-Bedroom-Ideas-Interior-Home-and-Design-e1627046969863.png”,”imageId”:”83875″,”results”:{„pwpj6″:”1″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}},”n4f7d”:{„id”:”n4f7d”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Wegdromen_-minimalistische-slaapkamers-2-e1627047255126.png”,”imageId”:”83878″,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”1″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}},”3l0vl”:{„id”:”3l0vl”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Interiors-trends-to-watch-out-for-in-2019.jpeg”,”imageId”:”113601″,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”1″}}}},”3whj1″:{„id”:”3whj1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na planie kt\u00f3rego serialu najch\u0119tniej by\u015b zamieszka\u0142a?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„esaaz”:{„id”:”esaaz”,”title”:”\”Dynastia\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”1″}},”3rvs8″:{„id”:”3rvs8″,”title”:”\”Przyjaciele\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”1″,”mrioa”:”0″}},”vcw8t”:{„id”:”vcw8t”,”title”:”\”Kochane k\u0142opoty\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”1″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}},”z0kuj”:{„id”:”z0kuj”,”title”:”\”Downton Abbey\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”1″}},”s3wzt”:{„id”:”s3wzt”,”title”:”\”Chesapeak Shores\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”1″,”mrioa”:”0″}},”zd0q6″:{„id”:”zd0q6″,”title”:”\”W garniturach\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”1″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}},”t1paw”:{„id”:”t1paw”,”title”:”\”Ranczo\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”1″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}}}},”xwc6e”:{„id”:”xwc6e”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jak\u0105 ksi\u0105\u017ck\u0119 zabra\u0142aby\u015b ze sob\u0105 na d\u0142ugie wakacje?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9eznc”:{„id”:”9eznc”,”title”:”\”Ani\u0119 z Zielonego Wzg\u00f3rza\” L.M. Montgomery”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”1″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}},”bbnv8″:{„id”:”bbnv8″,”title”:”\”Dum\u0119 i uprzedzenie\” J. Austen”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”1″}},”j6yzi”:{„id”:”j6yzi”,”title”:”Skandynawski krymina\u0142″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”1″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}},”s2pyn”:{„id”:”s2pyn”,”title”:”\”Hobbita\” J.R.R. Tolkiena”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”1″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}},”ndazv”:{„id”:”ndazv”,”title”:”\”Gr\u0119 o tron\” G.R.R. Martina”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”1″}},”vxsjv”:{„id”:”vxsjv”,”title”:”\”Ksi\u0119gi Jakubowe\” O. Tokarczuk”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”1″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}},”bog1f”:{„id”:”bog1f”,”title”:”\”Ma\u0142e kobietki\” L.M. Alcott”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”1″,”mrioa”:”0″}}}},”plznl”:{„id”:”plznl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wesele to dla Ciebie przede wszystkim…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„juzfh”:{„id”:”juzfh”,”title”:”jedyna w \u017cyciu okazja na zorganizowanie prawdziwego kr\u00f3lewskiego balu”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”1″}},”mixsy”:{„id”:”mixsy”,”title”:”elegancka tradycja przypiecz\u0119towuj\u0105ca \u015blub”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”1″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}},”g3tv6″:{„id”:”g3tv6″,”title”:”\u015bwietna impreza, na kt\u00f3rej ka\u017cdy ma si\u0119 dobrze bawi\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”1″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}},”aso99″:{„id”:”aso99″,”title”:”celebracja najbardziej romantycznego dnia w Twoim \u017cyciu”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”1″,”mrioa”:”0″}}}},”p156d”:{„id”:”p156d”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoje ulubione kolory to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ly25c”:{„id”:”ly25c”,”title”:”z\u0142oto, srebro, biel, blady r\u00f3\u017c, krem”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”1″}},”40av6″:{„id”:”40av6″,”title”:”pastele”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”1″,”mrioa”:”0″}},”kydam”:{„id”:”kydam”,”title”:”biel, czer\u0144 i czerwie\u0144″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”0″,”d6k3h”:”1″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}},”nae0y”:{„id”:”nae0y”,”title”:”kolory ziemi”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„pwpj6″:”1″,”d6k3h”:”0″,”0qe7c”:”0″,”mrioa”:”0″}}}}}}

QUIZ: Jaka suknia ślubna pasuje do Twojej sylwetki?

{„results”:{„7sei3”:{„id”:”7sei3″,”title”:”Literka \”A\” z dekoltem w \”V\””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/WSBKS02045_6.jpg”,”imageId”:”116179″,”desc”:”Ten kr\u00f3j jest niezwykle uniwersalny, poniewa\u017c pi\u0119knie podkre\u015bli prawie ka\u017cd\u0105 sylwetk\u0119. Dobrze b\u0119d\u0105 w nim wygl\u0105da\u0107 Panny M\u0142ode o sylwetkach w kszta\u0142cie jab\u0142ka, gruszki, a tak\u017ce tr\u00f3jk\u0105ta. Suknia w kszta\u0142cie litery \”A\” sprawia, \u017ce proporcje cia\u0142a staj\u0105 si\u0119 wyr\u00f3wnane, a dekolt w \”V\” optycznie wyd\u0142u\u017ca szyj\u0119 i ca\u0142y tu\u0142\u00f3w.”,”redirect_url”:””},”4sx25″:{„id”:”4sx25″,”title”:”Ksi\u0119\u017cniczka z falbanami”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/MicrosoftTeams-image-27_Easy-Resize.com_.jpg”,”imageId”:”115536″,”desc”:”Suknie o kroju ksi\u0119\u017cniczek to doskona\u0142y wyb\u00f3r dla Panien M\u0142odych o figurach w kszta\u0142cie gruszki, tr\u00f3jk\u0105ta, prostok\u0105ta czy klepsydry, czyli wszystkie te, kt\u00f3re mog\u0105 pochwali\u0107 si\u0119 kr\u0105g\u0142ymi, kobiecymi biodrami. Okaza\u0142y d\u00f3\u0142 przykryje bardziej masywny d\u00f3\u0142 sylwetki i wyeksponuje ramiona, biust i dekolt. Mocno podkre\u015blona gorsetem talia to jednak rozwi\u0105zanie dla Pa\u0144 o w\u0105skim obwodzie w tym rejonie.”,”redirect_url”:””},”d9079″:{„id”:”d9079″,”title”:”Ksi\u0119\u017cniczka z dekoltem V na grubych rami\u0105czkach”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/MicrosoftTeams-image-28_Easy-Resize.com_.jpg”,”imageId”:”115537″,”desc”:”Ksi\u0119\u017cniczka z tak okaza\u0142ym trenem to doskona\u0142e rozwi\u0105zane dla Pa\u0144 o kszta\u0142tach gruszki, prostok\u0105ta, a tak\u017ce odwr\u00f3conego tr\u00f3jk\u0105ta. Rozbudowany d\u00f3\u0142 kreacji wyr\u00f3wnuje proporcje sylwetki i odwraca uwag\u0119 zar\u00f3wno od wi\u0119kszych bioder, jak i szerszych ramion. Model z odkrytymi plecami dodatkowo eksponuje t\u0119 cz\u0119\u015b\u0107 cia\u0142a. „,”redirect_url”:””},”7m4wx”:{„id”:”7m4wx”,”title”:”Rybka z dekoltem w serce”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/wsvry02283__1_.jpeg”,”imageId”:”115979″,”desc”:”Rybka uchodzi za trudny model, ale w rzeczywisto\u015bci pasuje kilku typom sylwetki: klepsydrze, gruszce i tr\u00f3jk\u0105towi, czyli wszystkim tym, kt\u00f3re wyr\u00f3\u017cniaj\u0105 si\u0119 stosunkowo szczup\u0142ymi ramionami i dosy\u0107 w\u0105sk\u0105 tali\u0105, ale za to pe\u0142nymi, kobiecymi biodrami. Rybka przepi\u0119knie podkre\u015bla ten atut sprawiaj\u0105c, \u017ce figura wygl\u0105da niesamowicie zmys\u0142owo.”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„q0obn”:{„id”:”q0obn”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jaki jest Tw\u00f3j typ figury?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„n55yw”:{„id”:”n55yw”,”title”:”Jab\u0142ko (wi\u0119kszy brzuszek, pupa i biodra)”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”1″,”4sx25″:”0″,”d9079″:”0″,”7m4wx”:”0″}},”msgzd”:{„id”:”msgzd”,”title”:”Klepsydra (wi\u0119kszy biust, w\u0105ska talia i szersze biodra)”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”0″,”4sx25″:”0″,”d9079″:”0″,”7m4wx”:”1″}},”m5qc3″:{„id”:”m5qc3″,”title”:”Prostok\u0105t (brak wyra\u017anego wci\u0119cia w talii, ramiona i biodra o podobnej szeroko\u015bci)”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”1″,”4sx25″:”1″,”d9079″:”0″,”7m4wx”:”0″}},”7aper”:{„id”:”7aper”,”title”:”Gruszka (figura stopniowo rozszerzaj\u0105ca si\u0119 ku biodrom)”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”0″,”4sx25″:”1″,”d9079″:”1″,”7m4wx”:”1″}},”heog6″:{„id”:”heog6″,”title”:”Odwr\u00f3cony tr\u00f3jk\u0105t (ramiona szersze ni\u017c biodra, brak wyra\u017anego wci\u0119cia w talii)”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”0″,”4sx25″:”0″,”d9079″:”1″,”7m4wx”:”0″}}}},”ffgba”:{„id”:”ffgba”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Co najbardziej chcia\u0142aby\u015b zatuszowa\u0107?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„b429b”:{„id”:”b429b”,”title”:”Brzuszek”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”1″,”4sx25″:”0″,”d9079″:”0″,”7m4wx”:”0″}},”mve4j”:{„id”:”mve4j”,”title”:”Brak wci\u0119cia w talii”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”0″,”4sx25″:”1″,”d9079″:”1″,”7m4wx”:”0″}},”wj804″:{„id”:”wj804″,”title”:”Szerokie ramiona”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”0″,”4sx25″:”1″,”d9079″:”1″,”7m4wx”:”0″}},”52yu7″:{„id”:”52yu7″,”title”:”Biodra”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”0″,”4sx25″:”1″,”d9079″:”1″,”7m4wx”:”0″}},”76ujn”:{„id”:”76ujn”,”title”:”Kr\u00f3tk\u0105 szyj\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”1″,”4sx25″:”0″,”d9079″:”0″,”7m4wx”:”0″}}}},”iukyq”:{„id”:”iukyq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Co najbardziej chcia\u0142aby\u015b wyeksponowa\u0107?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„8173e”:{„id”:”8173e”,”title”:”Ramiona”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”0″,”4sx25″:”1″,”d9079″:”0″,”7m4wx”:”1″}},”lw6nz”:{„id”:”lw6nz”,”title”:”Plecy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”0″,”4sx25″:”0″,”d9079″:”1″,”7m4wx”:”0″}},”lshbw”:{„id”:”lshbw”,”title”:”D\u0142ug\u0105 szyj\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”1″,”4sx25″:”0″,”d9079″:”0″,”7m4wx”:”0″}},”eicki”:{„id”:”eicki”,”title”:”Tali\u0119 osy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”0″,”4sx25″:”1″,”d9079″:”0″,”7m4wx”:”1″}},”obpud”:{„id”:”obpud”,”title”:”Pup\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”0″,”4sx25″:”0″,”d9079″:”0″,”7m4wx”:”1″}}}},”tcuh7″:{„id”:”tcuh7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tw\u00f3j wzrost to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5c3rz”:{„id”:”5c3rz”,”title”:”150-160 cm”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”1″,”4sx25″:”0″,”d9079″:”0″,”7m4wx”:”1″}},”573k9″:{„id”:”573k9″,”title”:”161-170 cm”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”0″,”4sx25″:”1″,”d9079″:”1″,”7m4wx”:”0″}},”idyoe”:{„id”:”idyoe”,”title”:”171-180 cm i wi\u0119cej”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”0″,”4sx25″:”0″,”d9079″:”0″,”7m4wx”:”1″}}}},”rvzf4″:{„id”:”rvzf4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na co dzie\u0144 najcz\u0119\u015bciej ubierasz si\u0119…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dn4t3”:{„id”:”dn4t3″,”title”:”w obcis\u0142e kreacje podkre\u015blaj\u0105ce sylwetk\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”0″,”4sx25″:”1″,”d9079″:”0″,”7m4wx”:”1″}},”itf3f”:{„id”:”itf3f”,”title”:”w kobiece, subtelnie dopasowane ubrania”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”0″,”4sx25″:”0″,”d9079″:”1″,”7m4wx”:”0″}},”yf6x8″:{„id”:”yf6x8″,”title”:”w lu\u017aniejsze kreacje delikatnie otulaj\u0105ce sylwetk\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„7sei3″:”1″,”4sx25″:”0″,”d9079″:”0″,”7m4wx”:”0″}}}}}}

QUIZ: Jakie akcesoria ślubne do Ciebie pasują?

{„results”:{„qnrmu”:{„id”:”qnrmu”,”title”:”Kr\u00f3lewski welon”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Welon-do-g\u0142adkiej-sukni-\u015blubnej-zdj\u0119cie-6.png”,”imageId”:”21076″,”desc”:”Welon to dodatek, kt\u00f3ry przewa\u017cnie zak\u0142ada si\u0119 raz w \u017cyciu. Nic dziwnego wi\u0119c, \u017ce marzy Ci si\u0119, aby by\u0142 naprawd\u0119 okaza\u0142y i wyj\u0105tkowy! Kr\u00f3lewski welon ci\u0105gn\u0105cy si\u0119 przez ko\u015bcieln\u0105 naw\u0119 to efektowne akcesorium, kt\u00f3re samodzielnie tworzy wi\u0119kszo\u015b\u0107 \u015blubnej stylizacji, a tak\u017ce tworzy wiele mo\u017cliwo\u015bci przy sesji z fotografem.”,”redirect_url”:””},”vbhgr”:{„id”:”vbhgr”,”title”:”Wianek”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/wianek-z-gipsowka.jpg”,”imageId”:”70586″,”desc”:”Welony to nie Twoja bajka, a od ksi\u0119\u017cniczek, wolisz zdecydowanie czarodziejki i nimfy. Wianek to wyj\u0105tkowo romantyczne i subtelne akcesorium, kt\u00f3re pi\u0119knie podkre\u015bli delikatn\u0105 urod\u0119 i zwiewn\u0105 sukienk\u0119. Dopasowany do bukietu, uzupe\u0142ni \u015blubn\u0105 stylizacj\u0119 i nada jej dziewcz\u0119cego wyrazu.”,”redirect_url”:””},”2cahm”:{„id”:”2cahm”,”title”:”Bi\u017cuteryjna opaska”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/romantyczna-opaska.jpg”,”imageId”:”26986″,”desc”:”Welony Ci\u0119 nie przekonuj\u0105, a zielone wianki rusa\u0142ek to nie Tw\u00f3j styl? Postaw na wyj\u0105tkowo modne bi\u017cuteryjne akcesoria do w\u0142os\u00f3w, kt\u00f3re przepi\u0119knie wkomponuj\u0105 si\u0119 we fryzur\u0119, dodadz\u0105 stylizacji elegancji i szyku. Mo\u017cesz wybra\u0107 subteln\u0105 opask\u0119 z delikatnymi koralikami lub nawet kr\u00f3lewski diadem, w kt\u00f3rym poczujesz si\u0119 jak prawdziwa ksi\u0119\u017cniczka!”,”redirect_url”:””},”2ow6u”:{„id”:”2ow6u”,”title”:”Fascynator”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Brautfrisuren-mit-Fascinator.png”,”imageId”:”113582″,”desc”:”Cenisz sobie oryginalno\u015b\u0107 i cz\u0119sto inspirujesz si\u0119 stylem dawnych gwiazd Hollywood. Twoja wymarzona suknia \u015blubna prawdopodobnie pochodzi ze sklepu vintage i ma bardzo wyj\u0105tkow\u0105 histori\u0119. Nie chcesz uzupe\u0142nia\u0107 \u015blubnej stylizacji nudnym, oklepanym dodatkiem? Dobierz do niej unikalny fascynator, kt\u00f3ry z pewno\u015bci\u0105 przykuje uwag\u0119 go\u015bci i sprawi, \u017ce poczujesz si\u0119 naprawd\u0119 wyj\u0105tkowo!”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„sz247”:{„id”:”sz247″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3ra z poni\u017cszych gwiazd ma, Twoim zdaniem, najciekawszy styl?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dkwax”:{„id”:”dkwax”,”title”:”Sarah Jessica Parker”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”1″}},”pwbqa”:{„id”:”pwbqa”,”title”:”Ksi\u0119\u017cna Kate”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”1″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”0″}},”vk3dc”:{„id”:”vk3dc”,”title”:”Kim Kardashian”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”1″,”2ow6u”:”0″}},”gxlu5″:{„id”:”gxlu5″,”title”:”Emma Watson”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”1″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”0″}}}},”pqb30″:{„id”:”pqb30″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoja wymarzona suknia \u015blubna to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6wp5h”:{„id”:”6wp5h”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/wshla02225_1_1_.jpg”,”imageId”:”106837″,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”1″,”2ow6u”:”0″}},”jow8f”:{„id”:”jow8f”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Suknia-\u015blubna-du\u017ca-ksi\u0119\u017cniczka-Natalia-Siwiec-1.jpg”,”imageId”:”57474″,”results”:{„qnrmu”:”1″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”0″}},”uzhui”:{„id”:”uzhui”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/wpvry02238_1.jpg”,”imageId”:”108230″,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”1″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”0″}},”k1t69″:{„id”:”k1t69″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/pwvdp20216_1.jpeg”,”imageId”:”109410″,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”1″}}}},”7fels”:{„id”:”7fels”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na co dzie\u0144 najcz\u0119\u015bciej wybierasz…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„c5zsv”:{„id”:”c5zsv”,”title”:”ubrania vintage”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”1″}},”m1jib”:{„id”:”m1jib”,”title”:”zwiewne sukienki i dodatki w stylu boho”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”1″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”0″}},”4zzc7″:{„id”:”4zzc7″,”title”:”eleganckie kostiumy i marynarki”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”1″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”0″}},”fwrfj”:{„id”:”fwrfj”,”title”:”kobiece sp\u00f3dnice podkre\u015blaj\u0105ce figur\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”1″,”2ow6u”:”0″}}}},”vlkqp”:{„id”:”vlkqp”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoje wymarzone \u015blubne buty to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„zjs18”:{„id”:”zjs18″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/shutterstock_1378672913-scaled.jpg”,”imageId”:”105080″,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”1″}},”t18t0″:{„id”:”t18t0″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/srebrnebutyslubne-scaled.jpg”,”imageId”:”107259″,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”1″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”0″}},”u0k1x”:{„id”:”u0k1x”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/shutterstock_2134790945-scaled.jpg”,”imageId”:”105574″,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”1″,”2ow6u”:”0″}},”opfsj”:{„id”:”opfsj”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/zdobione-obuwie-slubne.jpg”,”imageId”:”73590″,”results”:{„qnrmu”:”1″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”0″}}}},”kuo6y”:{„id”:”kuo6y”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoje ulubione kwiaty to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„81y20”:{„id”:”81y20″,”title”:”te oryginalne: anturium lub szafirki”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”1″}},”p1jx4″:{„id”:”p1jx4″,”title”:”te rosn\u0105ce na \u0142\u0105kach”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”1″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”0″}},”l36mv”:{„id”:”l36mv”,”title”:”r\u00f3\u017ce i tulipany”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”1″,”2ow6u”:”0″}},”3xva5″:{„id”:”3xva5″,”title”:”piwonie i eustomy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”1″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”0″}}}},”fin2v”:{„id”:”fin2v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W kt\u00f3rym serialu s\u0105, Twoim zdaniem, najlepiej ubrane postacie? „,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„aixla”:{„id”:”aixla”,”title”:”\”Seks w wielkim mie\u015bcie\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”1″}},”mguvf”:{„id”:”mguvf”,”title”:”\”Stranger Things\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”1″}},”dk2ru”:{„id”:”dk2ru”,”title”:”\”Dynastia\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”1″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”0″}},”grcq1″:{„id”:”grcq1″,”title”:”\”Kochane k\u0142opoty\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”1″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”0″}}}},”qka9b”:{„id”:”qka9b”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoja wymarzona ceremonia \u015blubna odby\u0142aby si\u0119…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„lil0m”:{„id”:”lil0m”,”title”:”w wielkiej katedrze”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”1″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”0″}},”70a10″:{„id”:”70a10″,”title”:”w eleganckim hotelu”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”1″,”2ow6u”:”0″}},”tltze”:{„id”:”tltze”,”title”:”na \u015bwie\u017cym powietrzu”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”1″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”0″}},”ghf28″:{„id”:”ghf28″,”title”:”w oryginalnym miejscu, takim jak biblioteka czy skansen”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„qnrmu”:”0″,”vbhgr”:”0″,”2cahm”:”0″,”2ow6u”:”1″}}}}}}

QUIZ: Jaki bukiet ślubny najbardziej do Ciebie pasuje?

{„results”:{„yq12d”:{„id”:”yq12d”,”title”:”Prosty bukiet z gips\u00f3wki”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/bukiet-z-gipsowka.jpg”,”imageId”:”70498″,”desc”:”Cenisz sobie skromno\u015b\u0107 i prostot\u0119. Nie potrzebujesz efektownych dekoracji, \u017ceby czu\u0107 si\u0119 tego dnia pi\u0119knie i wyj\u0105tkowo. Na co dzie\u0144 wybierasz delikatne ozdoby, kt\u00f3re nie przy\u0107miewaj\u0105 Twojej subtelnej urody. Kochasz ziele\u0144 i delikatne polne kwiaty, kt\u00f3re z pewno\u015bci\u0105 b\u0119d\u0105 kr\u00f3lowa\u0107 w Twoich weselnych dekoracjach.”,”redirect_url”:””},”gwrwa”:{„id”:”gwrwa”,”title”:”Klasyczny bukiet-kula w stylu glamour”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/bukiet-glamour.jpg”,”imageId”:”24171″,”desc”:”Kulisty bukiet, najcz\u0119\u015bciej z r\u00f3\u017c, to klasyczny wyb\u00f3r. Cenisz sobie elegancj\u0119, szyk i ponadczasowe dodatki, zar\u00f3wno w tym wyj\u0105tkowym dniu, jak i na co dzie\u0144. Tego typu wi\u0105zanka to \”ma\u0142a czarna\” w\u015br\u00f3d bukiet\u00f3w i od lat wybierana jest przez wiele Panien M\u0142odych.”,”redirect_url”:””},”f63mc”:{„id”:”f63mc”,”title”:”Zielony bukiet w stylu boho\/greenery”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/bukiet-z-eukaliptusem.jpg”,”imageId”:”69929″,”desc”:”Uwielbiasz ziele\u0144, a w dekoracjach cenisz sobie najbardziej naturalny wygl\u0105d. Zdobne suknie balowe i po\u0142yskuj\u0105ce syrenki to nie Twoja bajka – stawiasz na romantyczne, zwiewne kreacje subtelnie podkre\u015blaj\u0105ce urod\u0119, a Tw\u00f3j wymarzony \u015blub odby\u0142by si\u0119 na \u015bwie\u017cym powietrzu. „,”redirect_url”:””},”mdkgj”:{„id”:”mdkgj”,”title”:”Du\u017ca wi\u0105zanka w mocnych barwach”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Bukiet-\u015blubny-z-r\u00f3\u017cowych-kwiat\u00f3w-zdj\u0119cie-12.png”,”imageId”:”18485″,”desc”:”Uwielbiasz si\u0119 wyr\u00f3\u017cnia\u0107, a w Twoim szczeg\u00f3lnym dniu marzy Ci si\u0119 dodatek, kt\u00f3ry przykuje uwag\u0119 i oryginalnie dope\u0142ni Twoj\u0105 sytuacj\u0119. Kolor to Tw\u00f3j \u017cywio\u0142 – skromne, zielone czy bia\u0142e bukiety wydaj\u0105 Ci si\u0119 by\u0107 nudne. By\u0107 mo\u017ce efektowna, eklektyczna wi\u0105zanka w \u017cywych kolorach (czerwieniach, r\u00f3\u017cach b\u0105d\u017a pomara\u0144czach) to rozwi\u0105zanie dla Ciebie?”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„32mb3”:{„id”:”32mb3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoja wymarzona suknia \u015blubna to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„3d4ni”:{„id”:”3d4ni”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/na-busa-ewa-scaled.jpg”,”imageId”:”119872″,”results”:{„yq12d”:”1″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”0″}},”veyae”:{„id”:”veyae”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/WSBKS02077_IZABELA_1-scaled.jpg”,”imageId”:”119875″,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”1″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”0″}},”w7qjs”:{„id”:”w7qjs”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/WSVRY02283_IZABELA_6-scaled.jpg”,”imageId”:”119873″,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”1″,”mdkgj”:”0″}},”70v4k”:{„id”:”70v4k”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/WSVKS02286_IZABELA_4-1-scaled.jpg”,”imageId”:”119874″,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”1″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”1″}}}},”xrhzv”:{„id”:”xrhzv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoje wymarzone \u015blubne dekoracje to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„f40tl”:{„id”:”f40tl”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/shutterstock_788388553.jpg”,”imageId”:”69395″,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”1″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”0″}},”xpsf7″:{„id”:”xpsf7″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/shutterstock_1762066076.jpg”,”imageId”:”112865″,”results”:{„yq12d”:”1″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”0″}},”2gjj4″:{„id”:”2gjj4″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/shutterstock_1948776901.jpg”,”imageId”:”100002″,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”1″}},”hpfrv”:{„id”:”hpfrv”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/shutterstock_1663136161-scaled.jpg”,”imageId”:”80754″,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”1″,”mdkgj”:”0″}}}},”x1wrq”:{„id”:”x1wrq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Gdyby\u015b dysponowa\u0142a nieograniczonym bud\u017cetem, Tw\u00f3j \u015blub odby\u0142by si\u0119…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fkt0x”:{„id”:”fkt0x”,”title”:”w najpi\u0119kniejszym pa\u0142acu w okolicy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”1″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”0″}},”kyzrz”:{„id”:”kyzrz”,”title”:”na zielonej polanie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”1″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”0″}},”x2uwv”:{„id”:”x2uwv”,”title”:”w modnej stodole”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”1″,”mdkgj”:”0″}},”xtujr”:{„id”:”xtujr”,”title”:”na rajskiej wyspie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”1″}}}},”na1zu”:{„id”:”na1zu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W swoich codziennych stylizacjach najcz\u0119\u015bciej stawiasz na…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„x3717”:{„id”:”x3717″,”title”:”zwiewne tkaniny o delikatnych kolorach”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”1″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”0″}},”wc7un”:{„id”:”wc7un”,”title”:”proste, romantyczne sukienki”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”1″,”mdkgj”:”0″}},”vsmus”:{„id”:”vsmus”,”title”:”mocne kolory”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”1″}},”6w8cl”:{„id”:”6w8cl”,”title”:”modne stylizacje inspirowane wybiegami”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”1″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”0″}}}},”dwnyc”:{„id”:”dwnyc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoje ulubione kwiaty to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xvus9”:{„id”:”xvus9″,”title”:”klasyczne bia\u0142e lub czerwone r\u00f3\u017ce”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”1″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”0″}},”eys3e”:{„id”:”eys3e”,”title”:”gips\u00f3wka i polne kwiaty”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”1″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”0″}},”syo1y”:{„id”:”syo1y”,”title”:”od kwiat\u00f3w wolisz ro\u015bliny doniczkowe”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”1″,”mdkgj”:”0″}},”8k0tl”:{„id”:”8k0tl”,”title”:”s\u0142oneczniki i mieczyki”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”1″}}}},”xlzke”:{„id”:”xlzke”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W Twoim domu kr\u00f3luj\u0105…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jmn54”:{„id”:”jmn54″,”title”:”prostota i minimalizm”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”1″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”0″}},”cq9aw”:{„id”:”cq9aw”,”title”:”antyki i stylowe akcenty”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”1″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”0″}},”h7bn2″:{„id”:”h7bn2″,”title”:”kolory i egzotyczne desenie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”1″}},”3gz9s”:{„id”:”3gz9s”,”title”:”jasne kolory i du\u017co zieleni”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”1″,”mdkgj”:”0″}}}},”j0vbx”:{„id”:”j0vbx”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoja wymarzona piosenka do pierwszego ta\u0144ca to co\u015b z repertuaru…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„26i18”:{„id”:”26i18″,”title”:”Franka Sinatry”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”1″,”mdkgj”:”0″}},”cgai5″:{„id”:”cgai5″,”title”:”Eda Sheerana”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”1″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”0″}},”w3qat”:{„id”:”w3qat”,”title”:”Kwiatu Jab\u0142oni”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”1″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”0″}},”gw79t”:{„id”:”gw79t”,”title”:”Beyonce”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„yq12d”:”0″,”gwrwa”:”0″,”f63mc”:”0″,”mdkgj”:”1″}}}}}}

QUIZ: Czy jesteś gotowa na ślub?

{„results”:{„iifm2”:{„id”:”iifm2″,”title”:”To jeszcze nie ten moment…”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Free-Nature-Images-_-Page-10-of-48-_-picjumbo.jpeg”,”imageId”:”113578″,”desc”:”Cenisz sobie wolno\u015b\u0107 i nadal \u017cyjesz spontanicznie. W \u017cyciu lubisz to, \u017ce jest nieprzewidywalne i pe\u0142ne niespodzianek. \u017bycie ma\u0142\u017ce\u0144skie mo\u017ce nie by\u0107 tym, czego potrzebujesz na tym etapie swojego rozwoju. Rozwa\u017c, co jest Twoim priorytetem i gdzie widzisz si\u0119 za kilka lat. By\u0107 mo\u017ce bia\u0142a suknia jest Ci pisana, ale dopiero za kilka lat…”,”redirect_url”:””},”mjupo”:{„id”:”mjupo”,”title”:”To ju\u017c ten czas!”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/zwiazekpara-scaled.jpg”,”imageId”:”111727″,”desc”:”Nie ma w\u0105tpliwo\u015bci: jeste\u015b w pe\u0142ni gotowa, aby wzi\u0105\u0107 \u015blub! Marzy Ci si\u0119 \u017cycie rodzinne, pragniesz stworzy\u0107 ze swoj\u0105 drug\u0105 po\u0142\u00f3wk\u0105 wsp\u00f3ln\u0105 przestrze\u0144, w kt\u00f3rej sp\u0119dzicie reszt\u0119 \u017cycia. To najwy\u017cszy czas, aby zabra\u0107 si\u0119 za przygotowania do rych\u0142ego \u015blubu, kt\u00f3ry niew\u0105tpliwie zako\u0144czy si\u0119 d\u0142ugim i szcz\u0119\u015bliwym ma\u0142\u017ce\u0144stwem.”,”redirect_url”:””},”hmun7″:{„id”:”hmun7″,”title”:”Mo\u017ce kiedy\u015b?”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/18-First-date-ideas-that-are-not-Cliche\u0301-or-Awkward-Our-Mindful-Life-e1659905137761.jpeg”,”imageId”:”113579″,”desc”:”\u015alub czasem pojawia si\u0119 w Twoich my\u015blach, ale te\u017c nie czujesz presji, aby szybko urzeczywistnia\u0107 ten plan. Chocia\u017c jeste\u015b romantyczn\u0105 osob\u0105 i cenisz sobie sw\u00f3j zwi\u0105zek, nie jeste\u015b jeszcze do ko\u0144ca gotowa, aby wyrzec si\u0119 wszystkiego, co oferuje panie\u0144skie \u017cycie. Ciesz si\u0119 chwil\u0105 i nie pozwalaj si\u0119 pogania\u0107. Sama poczujesz, kiedy nadejdzie odpowiedni moment!”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„bsvn4”:{„id”:”bsvn4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u015alub jest dla Ciebie przede wszystkim…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„l1u1v”:{„id”:”l1u1v”,”title”:”formalno\u015bci\u0105″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”0″,”mjupo”:”0″,”hmun7″:”1″}},”b2ijt”:{„id”:”b2ijt”,”title”:”ukoronowaniem mi\u0142o\u015bci i symbolem za\u0142o\u017cenia rodziny”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”0″,”mjupo”:”1″,”hmun7″:”0″}},”nw3wj”:{„id”:”nw3wj”,”title”:”zb\u0119dnym wydatkiem i zamieszaniem”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”1″,”mjupo”:”0″,”hmun7″:”0″}}}},”780jw”:{„id”:”780jw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czy uwa\u017casz, \u017ce znalaz\u0142a\u015b ju\u017c \”tego jedynego\”?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„g8nxv”:{„id”:”g8nxv”,”title”:”Tak, jestem z nim teraz”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”0″,”mjupo”:”1″,”hmun7″:”0″}},”h0asu”:{„id”:”h0asu”,”title”:”Nie i nie szukam”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”1″,”mjupo”:”0″,”hmun7″:”0″}},”bplpa”:{„id”:”bplpa”,”title”:”By\u0107 mo\u017ce, ale jeszcze nie jestem pewna”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”0″,”mjupo”:”0″,”hmun7″:”1″}}}},”wrtmu”:{„id”:”wrtmu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wiecz\u00f3r panie\u0144ski kojarzy Ci si\u0119 przede wszystkim z…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„v57cv”:{„id”:”v57cv”,”title”:”noc\u0105 szale\u0144stwa, podczas kt\u00f3rej wszystko jest dozwolone”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”1″,”mjupo”:”0″,”hmun7″:”0″}},”ku2y9″:{„id”:”ku2y9″,”title”:”momentem wytchnienia w przygotowaniach do wesela”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”0″,”mjupo”:”1″,”hmun7″:”0″}},”h2cp7″:{„id”:”h2cp7″,”title”:”kiczowatymi dekoracjami i \u017cenuj\u0105cymi wyzwaniami”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”0″,”mjupo”:”0″,”hmun7″:”1″}}}},”cb78b”:{„id”:”cb78b”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoje najwi\u0119ksze marzenie to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„daasv”:{„id”:”daasv”,”title”:”s\u0142awa i kariera”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”1″,”mjupo”:”0″,”hmun7″:”0″}},”e2h16″:{„id”:”e2h16″,”title”:”za\u0142o\u017cenie kochaj\u0105cej si\u0119 rodziny”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”0″,”mjupo”:”1″,”hmun7″:”0″}},”2k9ea”:{„id”:”2k9ea”,”title”:”wielka, romantyczna mi\u0142o\u015b\u0107 jak z filmu”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”0″,”mjupo”:”0″,”hmun7″:”1″}}}},”2pxwj”:{„id”:”2pxwj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Z kt\u00f3r\u0105 serialow\u0105 bohaterk\u0105 najbardziej si\u0119 uto\u017csamiasz?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„c4i86”:{„id”:”c4i86″,”title”:”Z Charlotte z \”Seksu w wielkim mie\u015bcie\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”0″,”mjupo”:”2″,”hmun7″:”0″}},”n6rm0″:{„id”:”n6rm0″,”title”:”Z Rachel z \”Przyjaci\u00f3\u0142\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”0″,”mjupo”:”0″,”hmun7″:”2″}},”4x1q8″:{„id”:”4x1q8″,”title”:”Z Robin z \”Jak pozna\u0142em Wasz\u0105 matk\u0119\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”1″,”mjupo”:”0″,”hmun7″:”0″}},”ehze4″:{„id”:”ehze4″,”title”:”Z Penny z \”Teorii wielkiego podrywu\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”0″,”mjupo”:”0″,”hmun7″:”1″}},”ceo8w”:{„id”:”ceo8w”,”title”:”Z Glori\u0105 z \”Wsp\u00f3\u0142czesnej rodziny\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”0″,”mjupo”:”1″,”hmun7″:”0″}},”rmy55″:{„id”:”rmy55″,”title”:”Z Christin\u0105 z \”Chirurg\u00f3w\””,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”2″,”mjupo”:”0″,”hmun7″:”0″}}}},”abt9s”:{„id”:”abt9s”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Swoje wymarzone urodziny sp\u0119dzi\u0142aby\u015b…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„o4ys5”:{„id”:”o4ys5″,”title”:”w ogrodzie swojego domu, w otoczeniu rodziny”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”0″,”mjupo”:”1″,”hmun7″:”0″}},”uogth”:{„id”:”uogth”,”title”:”w najmodniejszym, najdro\u017cszym klubie w mie\u015bcie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”1″,”mjupo”:”0″,”hmun7″:”0″}},”zkhrd”:{„id”:”zkhrd”,”title”:”na romantycznych wakacjach z ukochanym”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„iifm2″:”0″,”mjupo”:”0″,”hmun7″:”1″}}}}}}

QUIZ: Którą księżniczką Disneya jesteś?

{„results”:{„xayzt”:{„id”:”xayzt”,”title”:”Bella”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Zrzut-ekranu-2022-08-07-o-19.57.45.png”,”imageId”:”113572″,”desc”:”Jeste\u015b bystra, ale jednocze\u015bnie masz wielk\u0105 fantazj\u0119 i wyobra\u017ani\u0119. Zawsze widzisz w ludziach to, co dobre – nawet, je\u015bli tworz\u0105 z\u0142e pierwsze wra\u017cenie. Potrafisz by\u0107 uparta, ale dzi\u0119ki temu, cz\u0119sto do upad\u0142ego walczysz o to, na czym naprawd\u0119 Ci zale\u017cy. Nie interesuje Ci\u0119 zdanie innych ludzi, kierujesz si\u0119 w\u0142asnymi zasadami.”,”redirect_url”:””},”4rgdu”:{„id”:”4rgdu”,”title”:”Pocahontas”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Pocahontas.jpeg”,”imageId”:”113573″,”desc”:”Ruch, energia i natura to Twoje \u017cywio\u0142y. Ufasz przede wszystkim swojej intuicji i sercu, nawet je\u015bli wszyscy dooko\u0142a wybieraj\u0105 inne drogi. Masz niezwyk\u0142y dar przekonywania, dzi\u0119ki czemu szybko zjednujesz sobie ludzi – nawet tych, kt\u00f3rzy pozornie pochodz\u0105 z zupe\u0142nie innej bajki. Przebywanie w Twoim towarzystwie to wielka zabawa.”,”redirect_url”:””},”wsf9l”:{„id”:”wsf9l”,”title”:”\u015anie\u017cka”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Zrzut-ekranu-2022-08-07-o-20.00.03.png”,”imageId”:”113574″,”desc”:”Masz z\u0142ote serce i zawsze my\u015blisz w pierwszej kolejno\u015bci o innych. Uwielbiasz tworzy\u0107 dom i wsp\u00f3ln\u0105 przestrze\u0144 do \u017cycia tak, aby ka\u017cdemu cz\u0142onkowi rodziny \u017cy\u0142o si\u0119 w niej dobrze. Jeste\u015b opieku\u0144cza, radosna i pe\u0142na optymizmu, co uj\u0119\u0142o Twojego partnera. Chocia\u017c wiele os\u00f3b Ci zazdro\u015bci, nie masz w sobie ani odrobiny pr\u00f3\u017cno\u015bci.”,”redirect_url”:””},”umic4″:{„id”:”umic4″,”title”:”Arielka”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/little-mermaid.jpeg”,”imageId”:”113575″,”desc”:”Cenisz sobie niezale\u017cno\u015b\u0107, dlatego bywasz wyj\u0105tkowo niepokorna. Wyznajesz jednak zasad\u0119, \u017ce nale\u017cy uczy\u0107 si\u0119 na w\u0142asnych b\u0142\u0119dach, dlatego nie lubisz s\u0142ucha\u0107 przestr\u00f3g i zakaz\u00f3w. Jeste\u015b wra\u017cliwa, a jednocze\u015bnie radosna, przyjazna i ufna. Dla mi\u0142o\u015bci zrobisz bardzo wiele – nawet zmienisz siebie, ale musisz by\u0107 pewna, \u017ce to ten jedyny.”,”redirect_url”:””},”qzvis”:{„id”:”qzvis”,”title”:”Kopciuszek”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/cinderella.jpeg”,”imageId”:”113576″,”desc”:”Jeste\u015b wyj\u0105tkowo dobra, pracowita i pe\u0142na optymizmu. Odnajdujesz rado\u015b\u0107 nawet w najprostszych, najbardziej \u017cmudnych czynno\u015bciach, dlatego rutyna nie jest Ci straszna. Niestety, zawsze mog\u0105 znale\u017a\u0107 si\u0119 osoby, kt\u00f3re wykorzystaj\u0105 Twoje dobre serce, dlatego dbaj o to, aby dawa\u0107 z siebie tyle, ile mo\u017cesz ofiarowa\u0107. Nie po\u015bwi\u0119caj si\u0119 dla os\u00f3b, kt\u00f3re na to nie zas\u0142uguj\u0105!”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„qe914”:{„id”:”qe914″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tw\u00f3j idealny prezent urodzinowy to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6i166”:{„id”:”6i166″,”title”:”nowa ksi\u0105\u017cka”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”1″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”ewdes”:{„id”:”ewdes”,”title”:”buty do chodzenia po g\u00f3rach albo nowy sportowy ciuch”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”1″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”wkhwa”:{„id”:”wkhwa”,”title”:”odkurzacz lub blender najnowszej generacji”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”1″}},”esl19″:{„id”:”esl19″,”title”:”gustowna bi\u017cuteria”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”1″,”qzvis”:”0″}},”ng0n7″:{„id”:”ng0n7″,”title”:”kolacja z przyjaci\u00f3\u0142mi”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”1″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}}}},”4bszt”:{„id”:”4bszt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W swoim ksi\u0119ciu z bajki szukasz przede wszystkim…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„85cy0”:{„id”:”85cy0″,”title”:”odwagi”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”1″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”qvtuw”:{„id”:”qvtuw”,”title”:”dobrego serca”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”1″,”qzvis”:”0″}},”waqsc”:{„id”:”waqsc”,”title”:”pomys\u0142owo\u015bci”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”1″}},”uqk56″:{„id”:”uqk56″,”title”:”romantyzmu”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”1″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”t5nax”:{„id”:”t5nax”,”title”:”ochrony i bezpiecze\u0144stwa”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”1″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}}}},”k5e9z”:{„id”:”k5e9z”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W ludziach najbardziej nie lubisz, kiedy…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9xe54”:{„id”:”9xe54″,”title”:”s\u0105 nadopieku\u0144czy i ograniczaj\u0105cy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”1″,”qzvis”:”0″}},”yb7fn”:{„id”:”yb7fn”,”title”:”wykorzystuj\u0105 Twoje dobre serce”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”1″}},”iwsnl”:{„id”:”iwsnl”,”title”:”s\u0105 zazdro\u015bni”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”1″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”2rnpn”:{„id”:”2rnpn”,”title”:”oceniaj\u0105 Ci\u0119 wed\u0142ug swojego \u015bwiatopogl\u0105du”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”1″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”vaype”:{„id”:”vaype”,”title”:”s\u0105 niegrzeczni i niewychowani”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”1″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}}}},”ghswz”:{„id”:”ghswz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W wolnych chwilach najch\u0119tniej…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„u3xz8”:{„id”:”u3xz8″,”title”:”czytasz”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”1″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”yk1lo”:{„id”:”yk1lo”,”title”:”sprz\u0105tasz i organizujesz przestrze\u0144″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”1″}},”9yp3s”:{„id”:”9yp3s”,”title”:”sp\u0119dzasz czas na \u015bwie\u017cym powietrzu”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”1″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”vh9n6″:{„id”:”vh9n6″,”title”:”\u015bpiewasz i s\u0142uchasz muzyki”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”1″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”yn0s2″:{„id”:”yn0s2″,”title”:”marzysz”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”1″,”qzvis”:”0″}}}},”nc509″:{„id”:”nc509″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przyjaciele Twojego wybranka s\u0105…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„owgwy”:{„id”:”owgwy”,”title”:”zupe\u0142nie mu podlegli. Jest absolutnym liderem grupy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”1″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”fqjq7″:{„id”:”fqjq7″,”title”:”z innej planety ni\u017c Ty i nie umiecie si\u0119 dogada\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”1″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”menbu”:{„id”:”menbu”,”title”:”jego krewnymi. Najbardziej liczy si\u0119 z opini\u0105 rodziny”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”1″}},”k9szp”:{„id”:”k9szp”,”title”:”Waszymi wsp\u00f3lnymi przyjaci\u00f3\u0142mi”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”1″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”pffdb”:{„id”:”pffdb”,”title”:”jego drug\u0105 rodzin\u0105″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”1″,”qzvis”:”0″}}}},”qxa8x”:{„id”:”qxa8x”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tw\u00f3j ulubiony kolor to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0si4z”:{„id”:”0si4z”,”title”:”\u017c\u00f3\u0142ty”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”1″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”4cxwn”:{„id”:”4cxwn”,”title”:”b\u0142\u0119kitny”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”1″}},”dagdm”:{„id”:”dagdm”,”title”:”czerwony”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”1″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”lw28d”:{„id”:”lw28d”,”title”:”zielony”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”1″,”qzvis”:”0″}},”2hv61″:{„id”:”2hv61″,”title”:”kochasz wszystkie kolory t\u0119czy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”1″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}}}},”cizsq”:{„id”:”cizsq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoja idealna randka odby\u0142aby si\u0119…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ym0ca”:{„id”:”ym0ca”,”title”:”na lodowisku”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”1″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”j3rzi”:{„id”:”j3rzi”,”title”:”na imprezie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”1″}},”xmd5g”:{„id”:”xmd5g”,”title”:”w domu”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”1″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}},”6w4u2″:{„id”:”6w4u2″,”title”:”na pla\u017cy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”0″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”1″,”qzvis”:”0″}},”t2rzp”:{„id”:”t2rzp”,”title”:”na \u015bwie\u017cym powietrzu”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xayzt”:”0″,”4rgdu”:”1″,”wsf9l”:”0″,”umic4″:”0″,”qzvis”:”0″}}}}}}

QUIZ: Jaki prezent powinnaś wybrać dla rodziców w dniu ślubu?

{„results”:{„wsi0e”:{„id”:”wsi0e”,”title”:”Zdj\u0119cie z sesji narzecze\u0144skiej w ramie”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/pomys\u0142y-na-nietypow\u0105-sesj\u0119-narzecze\u0144sk\u0105.jpg”,”imageId”:”31128″,”desc”:”Z rodzicami \u0142\u0105czy Ci\u0119 bliska, wyj\u0105tkowa wi\u0119\u017a. Cenicie sobie osobiste pami\u0105tki, do kt\u00f3rych lubicie wraca\u0107, aby odtworzy\u0107 w pami\u0119ci wyj\u0105tkowe momenty. Pi\u0119knie oprawione zdj\u0119cia lub album z sesji narzecze\u0144skiej to doskona\u0142y prezent, kt\u00f3ry na pewno wzruszy Twoich rodzic\u00f3w.”,”redirect_url”:””},”iegzh”:{„id”:”iegzh”,”title”:”Voucher do SPA”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/shutterstock_1793719426.jpg”,”imageId”:”82176″,”desc”:”Twoi rodzice lubi\u0105 zazna\u0107 odrobiny luksusu. Nie da si\u0119 ukry\u0107, \u017ce okres przygotowa\u0144 do Twojego \u015blubu by\u0142 dla nich stresuj\u0105cy, dlatego idealnym prezentem b\u0119dzie odpr\u0119\u017caj\u0105cy czas w spa. Masa\u017c, regeneruj\u0105ca k\u0105piel czy zabieg na cia\u0142o pozwol\u0105 Twoim rodzicom zrelaksowa\u0107 si\u0119 po miesi\u0105cach organizacji i szalonej weselnej zabawie.”,”redirect_url”:””},”uocf1″:{„id”:”uocf1″,”title”:”Weekendowy wyjazd w g\u00f3ry”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Miejsca-na-zar\u0119czyny-w-Polsce.jpg”,”imageId”:”36664″,”desc”:”Twoi rodzice to mi\u0142o\u015bnicy przyrody. Nie potrzebuj\u0105 luksus\u00f3w ani zb\u0119dnych przedmiot\u00f3w. Zdecydowanie bardziej ucieszy ich spokojny pobyt na \u0142onie natury, gdzie b\u0119d\u0105 mogli odpr\u0119\u017cy\u0107 si\u0119 po ci\u0119\u017ckich przygotowaniach do \u015blubu. Grzybobrania, g\u00f3rskie szlaki i koj\u0105ca cisza to najlepszy prezent, jaki mo\u017cesz podarowa\u0107 mamie i tacie.”,”redirect_url”:””},”i6trw”:{„id”:”i6trw”,”title”:”Nowy sprz\u0119t lub mebel do domu”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/rodzice.jpg”,”imageId”:”37615″,”desc”:”Twoi rodzice to praktyczni ludzie, kt\u00f3rzy nie lubi\u0105 gromadzi\u0107 zbyt wielu pami\u0105tek lub wydawa\u0107 pieni\u0119dzy na zb\u0119dne luksusy? Z pewno\u015bci\u0105 uciesz\u0105 si\u0119 z u\u017cytecznego prezentu takiego jak nowy odkurzacz, robot kuchenny b\u0105d\u017a wygodna kanapa do salonu. Wybierz co\u015b, czego zakup d\u0142ugo odwlekali, ale wiesz, \u017ce od dawna planowali. Na pewno uciesz\u0105 si\u0119 z podarunku, kt\u00f3ry poprawi ich codzienny komfort \u017cycia.”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„mw4mc”:{„id”:”mw4mc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoi rodzice to ludzie…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7sce3”:{„id”:”7sce3″,”title”:”wytworni.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”1″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”0″}},”qsvz2″:{„id”:”qsvz2″,”title”:”sentymentalni.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”1″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”0″}},”kjdyy”:{„id”:”kjdyy”,”title”:”praktyczni.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”1″}},”67pu6″:{„id”:”67pu6″,”title”:”niezale\u017cni i m\u0142odzi duchem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”1″,”i6trw”:”0″}}}},”0b4t7″:{„id”:”0b4t7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wasz dom rodzinny to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2n04x”:{„id”:”2n04x”,”title”:”du\u017ca elegancka willa.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”1″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”0″}},”qwviq”:{„id”:”qwviq”,”title”:”dom na wsi.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”1″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”0″}},”jy8pj”:{„id”:”jy8pj”,”title”:”niedu\u017cy domek w ma\u0142ym miasteczku.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”1″}},”j9amc”:{„id”:”j9amc”,”title”:”ma\u0142e mieszkanie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”1″,”i6trw”:”0″}}}},”vrk6p”:{„id”:”vrk6p”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Idealne wakacje dla Twoich rodzic\u00f3w to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„w20ew”:{„id”:”w20ew”,”title”:”pobyt w luksusowym hotelu na wybrze\u017cu.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”1″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”0″}},”nbyjz”:{„id”:”nbyjz”,”title”:”g\u00f3rska wycieczka po tatrza\u0144skich szlakach.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”1″,”i6trw”:”0″}},”wcxd8″:{„id”:”wcxd8″,”title”:”podr\u00f3\u017c do miejsca, w kt\u00f3rym odbywali miodowy miesi\u0105c.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”1″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”0″}},”5btnz”:{„id”:”5btnz”,”title”:”spokojny wypoczynek w domu.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”1″}}}},”7k7z7″:{„id”:”7k7z7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jak bardzo Twoi rodzice byli zaanga\u017cowani w organizacj\u0119 \u015blubu?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„28cpm”:{„id”:”28cpm”,”title”:”Bardzo, zar\u00f3wno finansowo, jak i czasowo.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”1″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”0″}},”zbpqe”:{„id”:”zbpqe”,”title”:”Partycypowali w kosztach, ale organizacj\u0119 pozostawili Wam.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”1″,”i6trw”:”1″}},”lk4ec”:{„id”:”lk4ec”,”title”:”Byli wielkim wsparciem moralnym, ale koszty wzi\u0119li\u015bcie na siebie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”1″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”0″}}}},”2obfj”:{„id”:”2obfj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W ma\u0142\u017ce\u0144stwie Twoich rodzic\u00f3w najbardziej inspiruj\u0105 Ci\u0119…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fampu”:{„id”:”fampu”,”title”:”ambicja i zami\u0142owanie do pi\u0119kna.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”1″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”0″}},”9q1us”:{„id”:”9q1us”,”title”:”przyja\u017a\u0144 i partnerstwo.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”1″,”i6trw”:”0″}},”2dga3″:{„id”:”2dga3″,”title”:”ch\u0119\u0107 do pomocy i troskliwo\u015b\u0107.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”1″}},”7twxj”:{„id”:”7twxj”,”title”:”wielka mi\u0142o\u015b\u0107 i niegasn\u0105cy romantyzm.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”1″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”0″}}}},”vij1o”:{„id”:”vij1o”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W dzieci\u0144stwie sp\u0119dzali\u015bcie wakacje…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„twvy7”:{„id”:”twvy7″,”title”:”w g\u00f3rach lub pod namiotem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”1″,”i6trw”:”0″}},”grgz2″:{„id”:”grgz2″,”title”:”na zagranicznych wycieczkach dooko\u0142a \u015bwiata.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”1″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”0″}},”s4n9a”:{„id”:”s4n9a”,”title”:”w odwiedzinach u dziadk\u00f3w lub innych krewnych.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”1″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”0″}},”2wgvw”:{„id”:”2wgvw”,”title”:”w domu lub osobno, na obozach, na kt\u00f3re wysy\u0142ali Ci\u0119 rodzice.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”1″}}}},”xzzsj”:{„id”:”xzzsj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3r\u0105 par\u0119 najbardziej przypominaj\u0105 Twoi rodzice?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„a2d2k”:{„id”:”a2d2k”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Molly-Arthur-Weasley-e1640807087855.jpeg”,”imageId”:”99383″,”results”:{„wsi0e”:”1″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”0″}},”y3i2s”:{„id”:”y3i2s”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Gilmore-Girls-revival_-Edward-Herrmanns-death-looms-large-e1640807233721.jpeg”,”imageId”:”99384″,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”1″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”0″}},”xasdj”:{„id”:”xasdj”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/0006KXGQJ0CT2STR-C122-F4-e1640807333191.jpeg”,”imageId”:”99385″,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”0″,”i6trw”:”1″}},”y0ksm”:{„id”:”y0ksm”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/The-Best-Worst-Couples-Through-All-Eight-Seasons-of-Game-of-Thrones-e1640807709699.jpeg”,”imageId”:”99386″,”results”:{„wsi0e”:”0″,”iegzh”:”0″,”uocf1″:”1″,”i6trw”:”0″}}}}}}

QUIZ: Czy to ten jedyny?

{„results”:{„9gl2i”:{„id”:”9gl2i”,”title”:”Tw\u00f3j partner to idea\u0142″,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/para-rozmawia.jpg”,”imageId”:”98601″,”desc”:”Ty i Tw\u00f3j partner jeste\u015bcie doskonale dobrani. Chocia\u017c na ka\u017cdym etapie zwi\u0105zku mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 problemy lub drobne potkni\u0119cia, wszystko wskazuje na to, \u017ce Wasz zwi\u0105zek b\u0119dzie zgodny i szcz\u0119\u015bliwy. Gratulacje!”,”redirect_url”:””},”5w0hr”:{„id”:”5w0hr”,”title”:”Tw\u00f3j partner nie jest idealny, ale \u0142\u0105czy Was pi\u0119kne uczucie „,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/couple-g7a09c6252_1920.jpg”,”imageId”:”95430″,”desc”:”Idea\u0142y nie istniej\u0105, a i Waszemu zwi\u0105zkowi czasem daleko jest do bajki. Nie zmienia to faktu, \u017ce bardzo si\u0119 kochacie i jeste\u015bcie gotowi pracowa\u0107 nad swoimi wadami, \u017ceby tylko wzajemnie si\u0119 uszcz\u0119\u015bliwi\u0107. Powodzenia!\r\n”,”redirect_url”:””},”kzgno”:{„id”:”kzgno”,”title”:”Czy to na pewno ten jedyny?”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/nieporozumienia-rodzicielskie.jpg”,”imageId”:”79214″,”desc”:”Cz\u0119sto m\u00f3wi si\u0119, \u017ce przeciwie\u0144stwa si\u0119 przyci\u0105gaj\u0105. To prawda, ale nale\u017cy mie\u0107 pe\u0142n\u0105 \u015bwiadomo\u015b\u0107, \u017ce takie zwi\u0105zki nie nale\u017c\u0105 do \u0142atwych. Nie oznacza to, \u017ce nie mog\u0105 by\u0107 szcz\u0119\u015bliwe, ale musicie pami\u0119ta\u0107, \u017ce egzotyczne r\u00f3\u017cnice, kt\u00f3re kiedy\u015b tak bardzo Was w sobie poci\u0105ga\u0142y, za jaki\u015b czas mog\u0105 by\u0107 powodem k\u0142\u00f3tni. Jeste\u015bcie na to gotowi? A mo\u017ce warto przemy\u015ble\u0107 ten zwi\u0105zek?”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„wm6gr”:{„id”:”wm6gr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czy pier\u015bcionek zar\u0119czynowy by\u0142 taki, jaki sobie wymarzy\u0142a\u015b?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„io8eg”:{„id”:”io8eg”,”title”:”Tak, by\u0142 idealny.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”1″,”5w0hr”:”0″,”kzgno”:”0″}},”4j1pj”:{„id”:”4j1pj”,”title”:”By\u0142 \u0142adny, cho\u0107 zupe\u0142nie inny, ni\u017c chcia\u0142a\u015b.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”1″,”kzgno”:”0″}},”4vr4e”:{„id”:”4vr4e”,”title”:”Nie do ko\u0144ca Ci si\u0119 podoba\u0142, ale nie chcia\u0142a\u015b sprawia\u0107 przykro\u015bci partnerowi.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”0″,”kzgno”:”1″}},”dclkf”:{„id”:”dclkf”,”title”:”Nadal go nie dosta\u0142a\u015b.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”0″,”kzgno”:”1″}}}},”fzrso”:{„id”:”fzrso”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czy czujesz, \u017ce Tw\u00f3j partner jest wspieraj\u0105cy?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„8npxp”:{„id”:”8npxp”,”title”:”Tak, mo\u017cesz na niego liczy\u0107 w ka\u017cdej sytuacji.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”1″,”5w0hr”:”0″,”kzgno”:”0″}},”ixi5y”:{„id”:”ixi5y”,”title”:”Niekoniecznie, rzadko czujesz si\u0119 zrozumiana przez narzeczonego.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”0″,”kzgno”:”1″}},”rjn2o”:{„id”:”rjn2o”,”title”:”Przewa\u017cnie, ale zdarzaj\u0105 si\u0119 sytuacje, w kt\u00f3rych przyjaci\u00f3\u0142ka wesprze Ci\u0119 znacznie lepiej.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”1″,”kzgno”:”0″}}}},”hk8gd”:{„id”:”hk8gd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czy on Ci\u0119 s\u0142ucha?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mdpmf”:{„id”:”mdpmf”,”title”:”Tak, codziennie opowiadacie sobie ze szczeg\u00f3\u0142ami o minionym dniu.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”1″,”5w0hr”:”0″,”kzgno”:”0″}},”m9kr9″:{„id”:”m9kr9″,”title”:”Tak, kiedy masz do powiedzenia co\u015b wa\u017cnego, ale chcia\u0142aby\u015b by\u0107 wys\u0142uchiwana tak\u017ce, kiedy m\u00f3wisz o drobnostkach.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”1″,”kzgno”:”0″}},”31i79″:{„id”:”31i79″,”title”:”Partner cz\u0119sto Ci zarzuca, \u017ce m\u00f3wisz za du\u017co albo zawracasz mu g\u0142ow\u0119.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”0″,”kzgno”:”1″}}}},”015je”:{„id”:”015je”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jak sp\u0119dzacie wolny czas?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5guam”:{„id”:”5guam”,”title”:”Prawie zawsze razem, nigdy si\u0119 nie nudzicie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”1″,”5w0hr”:”0″,”kzgno”:”0″}},”zzq2a”:{„id”:”zzq2a”,”title”:”G\u0142\u00f3wnie osobno, bo macie raczej inne zainteresowania, ale nie czujecie si\u0119 z tego powodu poszkodowani. „,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”0″,”kzgno”:”1″}},”dnar9″:{„id”:”dnar9″,”title”:”Poza zwi\u0105zkiem macie swoje \u015bwiaty i jeste\u015bcie z tego powodu zadowoleni. „,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”0″,”kzgno”:”1″}},”3bp5j”:{„id”:”3bp5j”,”title”:”R\u00f3\u017cnie, niekt\u00f3re rzeczy lubicie robi\u0107 razem, a niekt\u00f3re zupe\u0142nie osobno.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”1″,”kzgno”:”0″}}}},”k6mmc”:{„id”:”k6mmc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3ra ksi\u0105\u017cka najlepiej opisa\u0142aby Wasz zwi\u0105zek?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„8anzf”:{„id”:”8anzf”,”title”:”\u201eWichrowe wzg\u00f3rza\u201d”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”0″,”kzgno”:”1″}},”otv79″:{„id”:”otv79″,”title”:”\u201eDziennik Bridget Jones\u201d”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”1″,”kzgno”:”0″}},”pi701″:{„id”:”pi701″,”title”:”\u201e\u015aniadanie u Tiffany\u2019ego\u201d”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”1″,”kzgno”:”0″}},”498b4″:{„id”:”498b4″,”title”:”\u201ePami\u0119tnik\u201d”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”1″,”5w0hr”:”0″,”kzgno”:”0″}},”660aw”:{„id”:”660aw”,”title”:”\u201eDuma i uprzedzenie\u201d”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”1″,”kzgno”:”0″}}}},”nqrwm”:{„id”:”nqrwm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3ra serialowa para jest do Was najbardziej podobna?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„45pcl”:{„id”:”45pcl”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/blair-and-chuck-e1640797770471.jpeg”,”imageId”:”99367″,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”1″,”kzgno”:”0″}},”8wgn4″:{„id”:”8wgn4″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Av_-Marshall-Eriksen-on-Twitter-e1640797844898.jpeg”,”imageId”:”99368″,”results”:{„9gl2i”:”1″,”5w0hr”:”0″,”kzgno”:”0″}},”0ujbv”:{„id”:”0ujbv”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/The-Most-Iconic-Couples-of-the-90s-She-Dated-Him_-\u22c6-90s-Nation-e1640797989653.jpeg”,”imageId”:”99369″,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”1″,”kzgno”:”0″}},”wjfje”:{„id”:”wjfje”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Our-Little-Corner-in-the-World-e1640798204268.jpeg”,”imageId”:”99370″,”results”:{„9gl2i”:”0″,”5w0hr”:”0″,”kzgno”:”1″}}}}}}

QUIZ: Która suknia Izabeli Janachowskiej z kolekcji 2022 najbardziej do Ciebie pasuje?

{„results”:{„e9ppo”:{„id”:”e9ppo”,”title”:”Romantyczna koronkowa ksi\u0119\u017cniczka [Model 22046]”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/7.jpg”,”imageId”:”89129″,”desc”:”To wyj\u0105tkowo dziewcz\u0119cy, romantyczny model dla Panien M\u0142odych, kt\u00f3re marz\u0105 o eleganckiej, ale nadal zwiewnej i subtelnej sukni. Dzi\u0119ki delikatnym rami\u0105czkom, kreacja pi\u0119knie podkre\u015bla ramiona i plecy. Sukni\u0119 znajdziesz na weddingdream.shop oraz w Concept Store Izabeli Janachowskiej w Warszawie.”,”redirect_url”:””},”f6d1q”:{„id”:”f6d1q”,”title”:”Hiszpa\u0144ska ksi\u0119\u017cniczka [Model 22038]”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/10.jpg”,”imageId”:”89137″,”desc”:”Ten wyj\u0105tkowo efektowny model to kreacja w subtelnym kolorze blush (delikatnym r\u00f3\u017cu). Suknia w stylu hiszpa\u0144skim eksponuje ramiona oraz dekolt i zachwyca koronkowo zdobionym gorsetem. Z pewno\u015bci\u0105 zrobi wielkie wra\u017cenie na wszystkich go\u015bciach oraz… Panu M\u0142odym! Sukni\u0119 znajdziesz na weddingdream.shop oraz w Concept Store Izabeli Janachowskiej w Warszawie.”,”redirect_url”:””},”ymd6x”:{„id”:”ymd6x”,”title”:”Bogato zdobiona rybka [Model 22037]”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/22037_0000_15.jpg”,”imageId”:”89878″,”desc”:”Suknie o kroju rybki doskonale sprawdz\u0105 si\u0119 dla Panien M\u0142odych, kt\u00f3re pragn\u0105 podkre\u015bli\u0107 swoje kszta\u0142ty i wyeksponowa\u0107 wszystkie atuty. Ta bogato zdobiona, koronkowa suknia zainspirowana zosta\u0142a latami 20-tymi, co wida\u0107 nie tylko w licznych po\u0142yskuj\u0105cych aplikacjach, ale tak\u017ce wytwornych motywach pi\u00f3r. Sukni\u0119 znajdziesz na weddingdream.shop oraz w Concept Store Izabeli Janachowskiej w Warszawie.”,”redirect_url”:””},”udy8w”:{„id”:”udy8w”,”title”:”Kobieca suknia w kszta\u0142cie litery A [Model 22049]”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/2.jpg”,”imageId”:”89117″,”desc”:”Suknie w kszta\u0142cie litery A sprawdz\u0105 si\u0119 u niemal\u017ce ka\u017cdej Panny M\u0142odej, niezale\u017cnie od jej sylwetki. Model 22049 z kolekcji 2022 to kobieca i elegancka propozycja, kt\u00f3ra skrywa w sobie subtelno\u015b\u0107 i delikatno\u015b\u0107. Oryginalny motyw ro\u015blinny i delikatne cekiny dodaj\u0105 ca\u0142o\u015bci wyrafinowanego efektu. Sukni\u0119 znajdziesz na weddingdream.shop oraz w Concept Store Izabeli Janachowskiej w Warszawie.”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„fqzhd”:{„id”:”fqzhd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jaki fason sukien \u015blubnych podoba Ci si\u0119 najbardziej?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ihdip”:{„id”:”ihdip”,”title”:”Ksi\u0119\u017cniczka”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”1″,”f6d1q”:”1″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”0″}},”xchzz”:{„id”:”xchzz”,”title”:”Rybka\/syrenka”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”1″,”udy8w”:”0″}},”rq2ql”:{„id”:”rq2ql”,”title”:”Litera A”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”1″}}}},”438ik”:{„id”:”438ik”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoja suknia ma by\u0107 przede wszystkim…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„27m50”:{„id”:”27m50″,”title”:”seksowna.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”1″,”udy8w”:”0″}},”jmzz8″:{„id”:”jmzz8″,”title”:”imponuj\u0105ca.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”1″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”0″}},”jhe0t”:{„id”:”jhe0t”,”title”:”romantyczna.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”1″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”0″}},”6n0c9″:{„id”:”6n0c9″,”title”:”zwiewna.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”1″}}}},”n67gu”:{„id”:”n67gu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jakie dekolty podobaj\u0105 Ci si\u0119 najbardziej?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mmbx9”:{„id”:”mmbx9″,”title”:”W literk\u0119 \”V\”.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”1″}},”p47vm”:{„id”:”p47vm”,”title”:”W serduszko.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”1″,”udy8w”:”0″}},”njvyq”:{„id”:”njvyq”,”title”:”Bardzo g\u0142\u0119bokie, odwa\u017cne.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”1″,”f6d1q”:”1″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”0″}}}},”wsesa”:{„id”:”wsesa”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Twoje wesele odb\u0119dzie si\u0119 w stylu…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„n7jsu”:{„id”:”n7jsu”,”title”:”glamour.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”1″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”0″}},”htezi”:{„id”:”htezi”,”title”:”boho.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”1″}},”rnjar”:{„id”:”rnjar”,”title”:”vintage.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”1″,”udy8w”:”0″}},”rh3zb”:{„id”:”rh3zb”,”title”:”pa\u0142acowym\/dworkowym.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”1″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”0″}}}},”k4ahs”:{„id”:”k4ahs”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jakie buty \u015blubne podobaj\u0105 Ci si\u0119 najbardziej?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„k00es”:{„id”:”k00es”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/buty-slubne-Mischka.jpg”,”imageId”:”73594″,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”1″,”udy8w”:”0″}},”l9ly5″:{„id”:”l9ly5″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/buty-bogini.jpg”,”imageId”:”24153″,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”1″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”0″}},”lahjd”:{„id”:”lahjd”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/shutterstock_1821171185-e1618763667558.jpg”,”imageId”:”65882″,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”1″}},”y924i”:{„id”:”y924i”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/buty-romantyczna.jpg”,”imageId”:”24159″,”results”:{„e9ppo”:”1″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”0″}}}},”1tc1u”:{„id”:”1tc1u”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jaki manicure wybra\u0142aby\u015b do swojej \u015blubnej kreacji?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„svem7”:{„id”:”svem7″,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/185152673_202896401509364_6866374129331719064_n-1-1.jpg”,”imageId”:”79571″,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”1″}},”l2idm”:{„id”:”l2idm”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/197866388_881095289140050_8282620911105342877_n.jpg”,”imageId”:”79611″,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”1″,”udy8w”:”0″}},”pylwf”:{„id”:”pylwf”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Manicure-\u015blubny-6-najmodniejszych-kolor\u00f3w-zdj\u0119cie-31.png”,”imageId”:”19653″,”results”:{„e9ppo”:”1″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”0″}},”7vxxx”:{„id”:”7vxxx”,”title”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Manicure-\u015blubny-6-najmodniejszych-kolor\u00f3w-zdj\u0119cie-23.png”,”imageId”:”19620″,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”1″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”0″}}}},”o0igf”:{„id”:”o0igf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Gdyby\u015b mog\u0142a wybra\u0107 perfekcyjne miejsce na sw\u00f3j \u015blub, by\u0142oby to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„sckit”:{„id”:”sckit”,”title”:”w Nowym Jorku z lat 20.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”1″,”udy8w”:”0″}},”d4b6d”:{„id”:”d4b6d”,”title”:”w le\u015bnicz\u00f3wce po\u015br\u00f3d kwiat\u00f3w i drzew.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”1″}},”9com4″:{„id”:”9com4″,”title”:”na zamku kr\u00f3lewskim.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”1″,”f6d1q”:”0″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”0″}},”oxhe6″:{„id”:”oxhe6″,”title”:”na hiszpa\u0144skim wybrze\u017cu.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„e9ppo”:”0″,”f6d1q”:”1″,”ymd6x”:”0″,”udy8w”:”0″}}}}}}

QUIZ: Czy potrzebujesz pomocy profesjonalisty przy organizacji swojego ślubu?

{„results”:{„xfr21”:{„id”:”xfr21″,”title”:”Przyda Ci si\u0119 wedding planner”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/44277891_554960251642858_4145639155689127513_n-e1640733152982.jpg”,”imageId”:”55737″,”desc”:”Wedding planner to osoba, kt\u00f3ra pomo\u017ce Ci w ka\u017cdym aspekcie \u015blubnych przygotowa\u0144: od dopracowania kreacji, doboru fryzjera i makija\u017cystki, a\u017c po dopi\u0119cie wszystkich szczeg\u00f3\u0142\u00f3w w wielkim dniu. Je\u015bli organizacja \u015blubu Ci\u0119 przyt\u0142acza, skorzystaj z pomocy profesjonalisty, kt\u00f3ry zadba o to, aby Tw\u00f3j wyj\u0105tkowy dzie\u0144 by\u0142 nie tylko pi\u0119kny, ale tak\u017ce zupe\u0142nie bezstresowy! „,”redirect_url”:””},”5fvie”:{„id”:”5fvie”,”title”:”Wystarczy Ci wsparcie rodziny i przyjaci\u00f3\u0142″,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/shutterstock_208023952.jpg”,”imageId”:”66514″,”desc”:”Przyjaciele i rodzina to osoby, kt\u00f3re towarzysz\u0105 Ci we wszystkich wa\u017cnych wydarzeniach, dlatego nie wyobra\u017casz sobie organizacji \u015blubu bez ich udzia\u0142u. Jeste\u015b pewna, \u017ce nikt nie zrozumie Twoich marze\u0144 i potrzeb tak, jak Twoi najbli\u017csi. Wszystkie decyzje dotycz\u0105ce sukni, sali, muzyki czy dekoracji podejmiesz wi\u0119c z osobami, kt\u00f3re znaj\u0105 Ci\u0119 najlepiej.”,”redirect_url”:””},”xtvid”:{„id”:”xtvid”,”title”:”Przyda Ci si\u0119 wsparcie koordynatora dnia \u015blubu”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/wedding-plannerka.jpg”,”imageId”:”71229″,”desc”:”Z przygotowaniami do \u015blubu radzisz sobie dobrze, ale bardzo nie chcia\u0142aby\u015b skupia\u0107 si\u0119 na organizacyjnych detalach w samym wielkim dniu. Marzy Ci si\u0119 spontaniczne \u015bwi\u0119to pe\u0142ne rado\u015bci, mi\u0142o\u015bci i \u015bmiechu. Szukasz kogo\u015b, kto zadba o wszystkie szczeg\u00f3\u0142y i pozwoli Tobie oraz Twoim bliskim cieszy\u0107 si\u0119 tym najpi\u0119kniejszym dniem w \u017cyciu. Koordynator dnia \u015blubu mo\u017ce by\u0107 dla Ciebie idealnym wyborem.”,”redirect_url”:””},”tvcrm”:{„id”:”tvcrm”,”title”:”Pomoc jest niepotrzebna – wszystko \u015bwietnie zorganizujesz sama”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/shutterstock_186634355.jpg”,”imageId”:”88617″,”desc”:”Od zawsze by\u0142a\u015b \u015bwietnie zorganizowana, dlatego takie przedsi\u0119wzi\u0119cie jak \u015blub nie stanowi dla Ciebie \u017cadnego wyzwania. Potrafisz zadba\u0107 o to, aby ka\u017cdy detal by\u0142 dopi\u0119ty na ostatni guzik. Dzi\u0119ki temu, \u017ce przewidzisz wcze\u015bniej wszystkie ewentualne niespodzianki, w samym dniu \u015blubu b\u0119dziesz mog\u0142a by\u0107 zrelaksowana i radosna. Pami\u0119taj, \u017ce najwa\u017cniejsze s\u0105 dobra zabawa i \u015bwietne wspomnienia!”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„c875f”:{„id”:”c875f”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na rok przed \u015blubem…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„hy9n8”:{„id”:”hy9n8″,”title”:”masz ju\u017c wybran\u0105 sukni\u0119, sal\u0119 i wszystkich podwykonawc\u00f3w. „,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”0″,”5fvie”:”0″,”xtvid”:”0″,”tvcrm”:”1″}},”otqs5″:{„id”:”otqs5″,”title”:”przegl\u0105dasz z mam\u0105 i przyjaci\u00f3\u0142kami pomys\u0142y na sukienki, fryzury i kwiaty.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”0″,”5fvie”:”1″,”xtvid”:”0″,”tvcrm”:”0″}},”2m0zv”:{„id”:”2m0zv”,”title”:”przygotowujesz si\u0119 do organizacji, ale nie chcesz po\u015bwi\u0119ci\u0107 jej ca\u0142ego swojego czasu.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”0″,”5fvie”:”0″,”xtvid”:”1″,”tvcrm”:”0″}},”77yvb”:{„id”:”77yvb”,”title”:”jeszcze nawet nie my\u015blisz o przygotowaniach.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”1″,”5fvie”:”0″,”xtvid”:”0″,”tvcrm”:”0″}}}},”i9wen”:{„id”:”i9wen”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czego chcia\u0142aby\u015b unikn\u0105\u0107 na swoim \u015blubie?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„q1vqd”:{„id”:”q1vqd”,”title”:”Zbyt sztywnej, zorganizowanej atmosfery.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”0″,”5fvie”:”1″,”xtvid”:”0″,”tvcrm”:”0″}},”nv89r”:{„id”:”nv89r”,”title”:”Nadmiaru obowi\u0105zk\u00f3w – chcesz mie\u0107 czas na dobr\u0105 zabaw\u0119 i cieszy\u0107 si\u0119 swoim dniem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”0″,”5fvie”:”0″,”xtvid”:”1″,”tvcrm”:”0″}},”ooles”:{„id”:”ooles”,”title”:”Jakichkolwiek pomy\u0142ek. Tw\u00f3j \u015blub to nie miejsce na rozprut\u0105 sukienk\u0119 i niezapowiedzianych go\u015bci.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”1″,”5fvie”:”0″,”xtvid”:”0″,”tvcrm”:”0″}},”gqyo9″:{„id”:”gqyo9″,”title”:”Anga\u017cowania zbyt wielu os\u00f3b. Ze wszystkim poradzicie sobie sami, Ty i Tw\u00f3j narzeczony.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”0″,”5fvie”:”0″,”xtvid”:”0″,”tvcrm”:”1″}}}},”4rfws”:{„id”:”4rfws”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Nie chcia\u0142aby\u015b, \u017ceby Twoje wesele zako\u0144czy\u0142o si\u0119…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„bzvnp”:{„id”:”bzvnp”,”title”:”przem\u0119czeniem. Chcesz zapami\u0119ta\u0107 ten dzie\u0144, jako radosny i pe\u0142en wra\u017ce\u0144.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”0″,”5fvie”:”0″,”xtvid”:”1″,”tvcrm”:”0″}},”ruqcx”:{„id”:”ruqcx”,”title”:”konfliktem z bliskimi, wi\u0119c nie stawiasz im \u017cadnych wymaga\u0144 wobec tego dnia.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”0″,”5fvie”:”0″,”xtvid”:”0″,”tvcrm”:”1″}},”5mm2i”:{„id”:”5mm2i”,”title”:”poczuciem, \u017ce bardziej skupi\u0142a\u015b si\u0119 na organizacji ni\u017c na samym \u015blubie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”1″,”5fvie”:”0″,”xtvid”:”0″,”tvcrm”:”0″}},”8b2st”:{„id”:”8b2st”,”title”:”kiepsk\u0105 zabaw\u0105. Chcesz, \u017ceby ka\u017cdy go\u015b\u0107 czu\u0142 si\u0119 wa\u017cny i uwzgl\u0119dniony.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”0″,”5fvie”:”1″,”xtvid”:”0″,”tvcrm”:”0″}}}},”8n36x”:{„id”:”8n36x”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tw\u00f3j \u015blubny str\u00f3j b\u0119dzie…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6v9dh”:{„id”:”6v9dh”,”title”:”przede wszystkim osza\u0142amiaj\u0105cy. Ma robi\u0107 wra\u017cenie!”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”1″,”5fvie”:”0″,”xtvid”:”0″,”tvcrm”:”0″}},”3jsnx”:{„id”:”3jsnx”,”title”:”pi\u0119kny, ale i wygodny, aby\u015b czu\u0142a si\u0119 w nim swobodnie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”0″,”5fvie”:”0″,”xtvid”:”1″,”tvcrm”:”0″}},”h6pib”:{„id”:”h6pib”,”title”:”skrojony na miar\u0119 pod Twoj\u0105 sylwetk\u0119 i charakter.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”0″,”5fvie”:”0″,”xtvid”:”0″,”tvcrm”:”1″}},”ytur5″:{„id”:”ytur5″,”title”:”melancholijny. Marzysz o za\u0142o\u017ceniu starego welonu mamy i po\u017cyczonej podwi\u0105zki od \u015bwiadkowej.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”0″,”5fvie”:”1″,”xtvid”:”0″,”tvcrm”:”0″}}}},”nwa6u”:{„id”:”nwa6u”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Co najbardziej przera\u017ca Ci\u0119 w organizacji \u015blubu?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„zwxu4”:{„id”:”zwxu4″,”title”:”Nic, jeste\u015b \u015bwietnie zorganizowana i wiesz, \u017ce ze wszystkim sobie poradzisz.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”0″,”5fvie”:”0″,”xtvid”:”0″,”tvcrm”:”1″}},”ir98c”:{„id”:”ir98c”,”title”:”Boisz si\u0119, \u017ce organizacja zabierze Ci mas\u0119 czasu i energii, a kiedy \u015blub nadejdzie… b\u0119dziesz przem\u0119czona.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”1″,”5fvie”:”0″,”xtvid”:”0″,”tvcrm”:”0″}},”tauxh”:{„id”:”tauxh”,”title”:”Czujesz lekki stres, ale Twoi bliscy sprawiaj\u0105, \u017ce organizacja \u015blubu jest bezproblemowa i przyjemna.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”0″,”5fvie”:”1″,”xtvid”:”0″,”tvcrm”:”0″}},”07j7o”:{„id”:”07j7o”,”title”:”To, \u017ce przez ca\u0142y dzie\u0144 b\u0119dziesz musia\u0142a pilnowa\u0107 tysi\u0105ca rzeczy. We w\u0142asnym dniu nie chcesz si\u0119 niczym stresowa\u0107!”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„xfr21″:”0″,”5fvie”:”0″,”xtvid”:”1″,”tvcrm”:”0″}}}},”yrflf”:{„id”:”yrflf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””}}}

QUIZ: Jakie postanowienie noworoczne zrealizujesz?

{„results”:{„t9i7r”:{„id”:”t9i7r”,”title”:”Zadbasz o swoj\u0105 sylwetk\u0119″,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/iStock-654207126-scaled.jpg”,”imageId”:”50086″,”desc”:”Od miesi\u0119cy, a mo\u017ce nawet lat odk\u0142ada\u0142a\u015b \u0107wiczenia i kontrolowanie swojego jad\u0142ospisu? 2022 b\u0119dzie rokiem, w kt\u00f3rym w ko\u0144cu uda Ci si\u0119 osi\u0105gn\u0105\u0107 wszystkie cele dotycz\u0105ce sylwetki. Stycze\u0144 to doskona\u0142y moment na rozpocz\u0119cie wsp\u00f3\u0142pracy z dietetykiem b\u0105d\u017a trenerem personalnym. W ci\u0119\u017ckich chwilach pami\u0119taj, \u017ce ju\u017c za kilka tygodni b\u0119dziesz sobie wdzi\u0119czna za siln\u0105 wol\u0119!”,”redirect_url”:””},”ffkmr”:{„id”:”ffkmr”,”title”:”Znajdziesz wi\u0119cej czasu na rozw\u00f3j”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/iStock-1063676608.jpg”,”imageId”:”47870″,”desc”:”Coraz cz\u0119\u015bciej \u0142apiesz si\u0119 na wielogodzinnym, bezmy\u015blnym przerzucaniu kana\u0142\u00f3w b\u0105d\u017a scrollowaniu Instagrama? 2022 b\u0119dzie rokiem, w kt\u00f3rym przejmiesz kontrol\u0119 nad swoim czasem wolnym, a jego nadmiar wykorzystasz na rozwijanie nowego hobby, warto\u015bciowe kursy b\u0105d\u017a nadrabianie zaleg\u0142o\u015bci literackich. Nauczysz si\u0119 relaksowa\u0107 w spos\u00f3b produktywny, a rok zako\u0144czysz znacznie bardziej dumna ze swojego rozwoju.”,”redirect_url”:””},”kspfu”:{„id”:”kspfu”,”title”:”Pozwolisz sobie na wi\u0119ksz\u0105 spontaniczno\u015b\u0107″,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/shutterstock_398430412.jpg”,”imageId”:”96926″,”desc”:”Czujesz si\u0119 zbyt przyt\u0142oczona nadmiernym planowaniem, wiecznym stresem i potrzeb\u0105 kontroli? Rok 2022 pozwoli Ci wrzuci\u0107 na luz i czerpa\u0107 rado\u015b\u0107 z ma\u0142ych, nieplanowanych przyjemno\u015bci. Odpu\u015b\u0107 sobie wakacje zaplanowane w ka\u017cdej godzinie i wybierz si\u0119 na wczasu, na kt\u00f3rych po raz pierwszy nie b\u0119dziesz musia\u0142a nic robi\u0107. Nie czuj si\u0119 winna, kiedy tylko zauwa\u017cysz w swoim kalendarzu niezaplanowany dzie\u0144. Sp\u0119d\u017a go tak, jak b\u0119dziesz chcia\u0142a – bez presji i wymaga\u0144! „,”redirect_url”:””},”8l1ti”:{„id”:”8l1ti”,”title”:”B\u0119dziesz lepiej zorganizowana”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/shutterstock_1322134058.jpg”,”imageId”:”96144″,”desc”:”Zbyt cz\u0119sto \u0142apiesz si\u0119 na robieniu czego\u015b na ostatni\u0105 chwil\u0119? M\u0119czy Ci\u0119 wieczny chaos, w kt\u00f3rym si\u0119 poruszasz? 2022 to \u015bwietny moment na zaprowadzenie odrobiny porz\u0105dku w \u017cyciu. Kup elegancki organizer i co tydzie\u0144 wyznaczaj sobie nowe cele. Nadr\u00f3b wszystkie rzeczy, kt\u00f3re odk\u0142ada\u0142a\u015b przez ostatnie miesi\u0105ce. Przed za\u015bni\u0119ciem przygotowuj lunch i str\u00f3j do pracy, a szybko przekonasz si\u0119, \u017ce ranki nie musz\u0105 by\u0107 stresuj\u0105ce i pe\u0142ne po\u015bpiechu. „,”redirect_url”:””}},”questions”:{„baij1”:{„id”:”baij1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na \u015bwi\u0119ta za\u017cyczy\u0142a\u015b sobie\u2026″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6fd6n”:{„id”:”6fd6n”,”title”:”niespodziank\u0119. Lubisz by\u0107 zaskakiwana. „,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”1″,”8l1ti”:”0″}},”rvjgl”:{„id”:”rvjgl”,”title”:”pakiet nowych ksi\u0105\u017cek, aby\u015b mog\u0142a si\u0119 rozwija\u0107.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”1″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”0″}},”gxccn”:{„id”:”gxccn”,”title”:”luksusowy kalendarz i ksi\u0105\u017cki psychologiczne.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”1″}},”ivjt4″:{„id”:”ivjt4″,”title”:”markow\u0105 torb\u0119 na si\u0142owni\u0119.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”1″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”0″}}}},”vnumf”:{„id”:”vnumf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bez czego nie ruszasz si\u0119 z domu? „,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9gefp”:{„id”:”9gefp”,”title”:”Bez organizera.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”1″,”8l1ti”:”0″}},”apkfh”:{„id”:”apkfh”,”title”:”Bez kosmetyczki i but\u00f3w na zmian\u0119, w razie gdybys po pracy mia\u0142a rusza\u0107 na imprez\u0119.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”1″}},”qlyya”:{„id”:”qlyya”,”title”:”Bez przek\u0105sek.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”1″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”0″}},”xcfbi”:{„id”:”xcfbi”,”title”:”Bez kolorowych magazyn\u00f3w do poczytania w autobusie lub poczekalni. „,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”1″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”0″}}}},”6xo1d”:{„id”:”6xo1d”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czego najbardziej w sobie nie lubisz?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ivy7z”:{„id”:”ivy7z”,”title”:”Uporu i braku elastyczno\u015bci.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”1″,”8l1ti”:”0″}},”w7xi2″:{„id”:”w7xi2″,”title”:”Braku silnej woli.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”1″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”0″}},”xt7kl”:{„id”:”xt7kl”,”title”:”Sp\u0119dzania zbyt du\u017cej ilo\u015bci czasu przed telewizorem albo komputerem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”1″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”0″}},”s25e2″:{„id”:”s25e2″,”title”:”Sta\u0142ego odk\u0142adania wszystkiego na ostatni\u0105 chwil\u0119.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”1″}}}},”n41hi”:{„id”:”n41hi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jak wygl\u0105da Tw\u00f3j przeci\u0119tny poranek?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„nnuxh”:{„id”:”nnuxh”,”title”:”Zaczynasz od solidnego \u015bniadania i karmelowego latte z kawiarni.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”1″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”0″}},”6jyw5″:{„id”:”6jyw5″,”title”:”W panice dobierasz str\u00f3j do pracy, a malujesz si\u0119 w tramwaju.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”1″}},”w7wm2″:{„id”:”w7wm2″,”title”:”Jeszcze w \u0142\u00f3\u017cku przegl\u0105dasz maile, idziesz na trening, a po drodze do pracy s\u0142uchasz wiadomo\u015bci.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”1″,”8l1ti”:”0″}},”kyuar”:{„id”:”kyuar”,”title”:”Podczas \u015bniadania przegl\u0105dasz Instagrama i portale plotkarskie.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”1″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”0″}}}},”l5pwv”:{„id”:”l5pwv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W swojej torebce zawsze masz…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„hay92”:{„id”:”hay92″,”title”:”batoniki i inne przek\u0105ski.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”1″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”0″}},”b95zm”:{„id”:”b95zm”,”title”:”kalendarz i tablet.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”1″,”8l1ti”:”0″}},”qcpe8″:{„id”:”qcpe8″,”title”:”absolutny ba\u0142agan!”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”1″}},”xuj4y”:{„id”:”xuj4y”,”title”:”kolorowy magazyn albo smartfon z Netfliksem.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”1″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”0″}}}},”c23hs”:{„id”:”c23hs”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czy zrealizowa\u0142a\u015b swoje zesz\u0142oroczne postanowienia?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„17ej2”:{„id”:”17ej2″,”title”:”Niekt\u00f3re tak.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”1″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”0″}},”b8sb9″:{„id”:”b8sb9″,”title”:”\u017badnego.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”1″}},”mti3x”:{„id”:”mti3x”,”title”:”Wszystkie, co do jednego.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”1″,”8l1ti”:”0″}},”pvlzz”:{„id”:”pvlzz”,”title”:”Nie robi\u0142a\u015b \u017cadnych postanowie\u0144.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”1″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”0″}}}},”mscyt”:{„id”:”mscyt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Znajomi okre\u015blaj\u0105 Ci\u0119 jako osob\u0119…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„d87mi”:{„id”:”d87mi”,”title”:”\u015bwietnie zorganizowan\u0105, ale zbyt kontroluj\u0105c\u0105.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”1″,”8l1ti”:”0″}},”d4tnz”:{„id”:”d4tnz”,”title”:”kt\u00f3ra zawsze narzeka na swoj\u0105 sylwetk\u0119.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”1″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”0″}},”j0n3w”:{„id”:”j0n3w”,”title”:”zabawn\u0105 i kochan\u0105, ale niezwykle chaotyczn\u0105.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”0″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”1″}},”4klu3″:{„id”:”4klu3″,”title”:”kt\u00f3ra zawsze jest obeznana w internetowych trendach i plotkach z \u017cycia gwiazd.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„t9i7r”:”0″,”ffkmr”:”1″,”kspfu”:”0″,”8l1ti”:”0″}}}}}}

QUIZ: Gdzie powinniście zamieszkać po ślubie?

{„results”:{„navst”:{„id”:”navst”,”title”:”Blisko rodziny”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/istockphoto-1215542959-612×612-1.jpeg”,”imageId”:”91871″,”desc”:”Marzy Wam si\u0119 du\u017ca, z\u017cyta ze sob\u0105, wielopokoleniowa rodzina, dlatego gdziekolwiek b\u0119dziecie mieszka\u0107 po \u015blubie, z pewno\u015bci\u0105 b\u0119dzie to blisko Waszych krewnych. Obydwoje jeste\u015bcie towarzyskimi, rodzinnymi lud\u017ami, uwielbiacie familijne \u015bwi\u0119ta i regularnie spotykacie si\u0119 na obiady w gronie najbli\u017cszych. W Waszym przypadku sprawdzi si\u0119 zasada: \”Niewa\u017cne gdzie, wa\u017cne z kim\”.”,”redirect_url”:””},”eoe0b”:{„id”:”eoe0b”,”title”:”Na spokojnej wsi”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/iStock-668538348.jpg”,”imageId”:”39179″,”desc”:”Jeste\u015bcie mi\u0142o\u015bnikami ciszy i natury. Nie potrzebujecie sta\u0142ych odwiedzin przyjaci\u00f3\u0142 czy rodziny. Wystarcza Wam w\u0142asne i wzajemne towarzystwo, dlatego \u015bwietnie odnajdziecie si\u0119 w koj\u0105cym, malowniczym miejscu – nawet je\u015bli zmusi Was to do wyjazdu na koniec \u015bwiata. „,”redirect_url”:””},”1ixqx”:{„id”:”1ixqx”,”title”:”W wielkim mie\u015bcie”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/nyc-_-city-_-new-york.jpeg”,”imageId”:”99378″,”desc”:”Jeste\u015bcie dynamiczn\u0105, towarzysk\u0105 i energiczn\u0105 par\u0105, kt\u00f3ra uwielbia ruch, miejski chaos i wolno\u015b\u0107. Obydwoje kochacie swoje kariery i jeste\u015bcie ambitnymi lud\u017ami, dlatego Waszym miejscem na ziemi z pewno\u015bci\u0105 b\u0119dzie jedno z wi\u0119kszych miast, kt\u00f3re oferuje tysi\u0105ce mo\u017cliwo\u015bci – nie tylko w zakresie pracy, ale tak\u017ce kultury, znajomo\u015bci czy przyg\u00f3d. Ma\u0142e miasta i wsie s\u0105 dobre na urlop, ale nudz\u0105 Was na d\u0142u\u017csz\u0105 met\u0119. Nie wyobra\u017cacie sobie mieszka\u0107 gdzie\u015b, gdzie nie ma sta\u0142ego dost\u0119pu do klub\u00f3w, kin, teatr\u00f3w i… jedzenia z dostaw\u0105.”,”redirect_url”:””},”z0rlw”:{„id”:”z0rlw”,”title”:”W rodzinnym domu na przedmie\u015bciach”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Glimpses-of-the-South-e1640803036853.jpeg”,”imageId”:”99379″,”desc”:”Waszym priorytetem jest za\u0142o\u017cenie w\u0142asnej rodziny, dlatego marzy Wam si\u0119 pi\u0119kny, du\u017cy dom na przedmie\u015bciach. Nie wyobra\u017cacie sobie przysz\u0142o\u015bci bez ogrodu, miejsca na hu\u015btawk\u0119 i domku na drzewie dla Waszych przysz\u0142ych dzieci. Oczami wyobra\u017ani ju\u017c widzicie rodzinne niedzielne \u015bniadania, huczne \u015bwi\u0119ta i letnie przyj\u0119cia urodzinowe… Istna sielanka!”,”redirect_url”:””}},”questions”:{„qwa4v”:{„id”:”qwa4v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Waszym wsp\u00f3lnym priorytetem jest…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„q9jfz”:{„id”:”q9jfz”,”title”:”za\u0142o\u017cenie w\u0142asnej rodziny”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”1″}},”p1tyn”:{„id”:”p1tyn”,”title”:”\u017cycie blisko rodzic\u00f3w i przyjaci\u00f3\u0142″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”1″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”0″}},”a877x”:{„id”:”a877x”,”title”:”wolno\u015b\u0107 i niezale\u017cno\u015b\u0107″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”1″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”0″}},”zrxm4″:{„id”:”zrxm4″,”title”:”kariera i zabawa”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”1″,”z0rlw”:”0″}}}},”qg1r5″:{„id”:”qg1r5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3ry z tych seriali wybierzecie na wsp\u00f3lny seans?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„4wm0v”:{„id”:”4wm0v”,”title”:”\u201eWsp\u00f3\u0142czesna rodzina\u201d”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”1″}},”h5mhl”:{„id”:”h5mhl”,”title”:”\u201eSukcesja\u201d”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”1″,”z0rlw”:”0″}},”2xgsw”:{„id”:”2xgsw”,”title”:”\u201ePrzyjaciele\u201d”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”1″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”0″}},”zb7qe”:{„id”:”zb7qe”,”title”:”\u201eNasza planeta\u201d”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”1″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”0″}}}},”jprwr”:{„id”:”jprwr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Gdzie odb\u0119dzie si\u0119 Wasze wesele?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„zvbbk”:{„id”:”zvbbk”,”title”:”W modnym, kosztownym domu weselnym”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”1″,”z0rlw”:”0″}},”rjixf”:{„id”:”rjixf”,”title”:”W rodzinnej miejscowo\u015bci kt\u00f3rego\u015b z Was”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”1″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”0″}},”ywjsa”:{„id”:”ywjsa”,”title”:”W dworku z ogrodem, kt\u00f3ry pokochaj\u0105 dzieci Waszych go\u015bci”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”1″}},”z0n84″:{„id”:”z0n84″,”title”:”Na \u0142onie natury”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”1″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”0″}}}},”iyz42″:{„id”:”iyz42″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wasza wymarzona rocznica to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ppvgt”:{„id”:”ppvgt”,”title”:”romantyczna kolacja w modnej knajpce w centrum”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”1″,”z0rlw”:”0″}},”1yls4″:{„id”:”1yls4″,”title”:”wypad na g\u00f3rsk\u0105 wycieczk\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”1″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”0″}},”n6yjh”:{„id”:”n6yjh”,”title”:”romantyczny piknik w miejscu, w kt\u00f3rym sp\u0119dzili\u015bcie pierwsz\u0105 randk\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”1″}},”8mzby”:{„id”:”8mzby”,”title”:”wsp\u00f3lna kolacja z rodzicami i przyjaci\u00f3\u0142mi”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”1″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”0″}}}},”bflkg”:{„id”:”bflkg”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wasza wsp\u00f3lna pasja to…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qkeg2”:{„id”:”qkeg2″,”title”:”praca”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”1″,”z0rlw”:”0″}},”1wzc2″:{„id”:”1wzc2″,”title”:”mi\u0142o\u015b\u0107 do natury”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”1″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”0″}},”e0tn9″:{„id”:”e0tn9″,”title”:”sp\u0119dzanie czasu z rodzin\u0105 i przyjaci\u00f3\u0142mi”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”1″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”0″}},”caxhu”:{„id”:”caxhu”,”title”:”gry planszowe”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”1″}}}},”e4b49″:{„id”:”e4b49″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za 10 lat widzicie si\u0119…”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7kncl”:{„id”:”7kncl”,”title”:”w luksusowym apartamencie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”1″,”z0rlw”:”0″}},”8ffnh”:{„id”:”8ffnh”,”title”:”wsz\u0119dzie tam, gdzie poniesie Was przygoda”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”1″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”0″}},”hs1m4″:{„id”:”hs1m4″,”title”:”w otoczeniu gromadki dzieci”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”0″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”1″}},”5dkwv”:{„id”:”5dkwv”,”title”:”tam, gdzie b\u0119d\u0105 Wasi bliscy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„navst”:”1″,”eoe0b”:”0″,”1ixqx”:”0″,”z0rlw”:”0″}}}}}}

Ile wiesz o ślubie księcia Wilhelma i Catherine Middleton?

{„questions”:{„1j2ho”:{„id”:”1j2ho”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/EN_00963104_0244-1-scaled.jpg”,”imageId”:”43065″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kto wykona\u0142 makija\u017c ksi\u0119\u017cnej?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fxubw”:{„id”:”fxubw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Charlotte Tilbury”},”86dj3″:{„id”:”86dj3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Patrick Ta”},”cadns”:{„id”:”cadns”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Mario Dedivanovic, makija\u017cysta Kim Kardashian”},”vwoca”:{„id”:”vwoca”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ksi\u0119\u017cna wykona\u0142a sw\u00f3j makija\u017c samodzielnie „,”isCorrect”:”1″}}},”cvj0w”:{„id”:”cvj0w”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/featured_5_3-1.jpg”,”imageId”:”10441″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kto zaprojektowa\u0142 sukni\u0119 \u015blubn\u0105 ksi\u0119\u017cnej”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jtzow”:{„id”:”jtzow”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Karl Lagerfeld z domu mody Chanel”},”bmrfp”:{„id”:”bmrfp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Sarah Burton z domu mody Alexander McQueen”,”isCorrect”:”1″},”69d9c”:{„id”:”69d9c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Jenny Packman, przyjaci\u00f3\u0142ka rodziny”},”l3clw”:{„id”:”l3clw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Stella McCartney z domu mody Chloe”}}},”yb9wc”:{„id”:”yb9wc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/katemidleton___.jpg”,”imageId”:”21508″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Gdzie odby\u0142a si\u0119\u00a0ceremonia?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„rgtdy”:{„id”:”rgtdy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w Opactwie Westminster”,”isCorrect”:”1″},”gndfr”:{„id”:”gndfr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w Windsorze”},”2p800″:{„id”:”2p800″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w Notre Dame „},”lp2qv”:{„id”:”lp2qv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w Temple Church”}}},”9586i”:{„id”:”9586i”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/EN_00963098_0180.jpg”,”imageId”:”51003″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czego NIE \u015blubowa\u0142a Kate?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jw3f9”:{„id”:”jw3f9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Szacunku”},”1w9vq”:{„id”:”1w9vq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Mi\u0142o\u015bci”},”r2wcy”:{„id”:”r2wcy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Pos\u0142usze\u0144stwa”,”isCorrect”:”1″},”we1js”:{„id”:”we1js”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017ce nie opu\u015bci Williama a\u017c do \u015bmierci”}}},”7pd5a”:{„id”:”7pd5a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/jaki-taniec-na-pierwszy-taniec.jpg”,”imageId”:”28639″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kto \u015bpiewa\u0142 piosenk\u0119, do kt\u00f3rej Kate i William ta\u0144czyli pierwszy taniec?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„w4cpn”:{„id”:”w4cpn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Elton John”},”wh1c7″:{„id”:”wh1c7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Adele”},”gv6x3″:{„id”:”gv6x3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ellie Goulding”,”isCorrect”:”1″},”921p0″:{„id”:”921p0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ed Sheeran”}}},”filiw”:{„id”:”filiw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/EN_00963031_1529-scaled.jpg”,”imageId”:”51001″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Z ilu pi\u0119ter sk\u0142ada\u0142\u00a0si\u0119 tort?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ekw7x”:{„id”:”ekw7x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8″,”isCorrect”:”1″},”1a0pc”:{„id”:”1a0pc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”17″},”zy141″:{„id”:”zy141″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6″},”j2j4g”:{„id”:”j2j4g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”21″}}},”h8sr7″:{„id”:”h8sr7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/EN_00963031_1015.jpg”,”imageId”:”51004″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Ile kosztowa\u0142a organizacja \u015blubu Williama i Kate?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mu1lh”:{„id”:”mu1lh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”oko\u0142o 100 milion\u00f3w z\u0142otych”},”6nhzl”:{„id”:”6nhzl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”oko\u0142o 20 milion\u00f3w z\u0142otych”},”ukajv”:{„id”:”ukajv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”oko\u0142o 400 milion\u00f3w z\u0142otych”,”isCorrect”:”1″},”mvp1c”:{„id”:”mvp1c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”oko\u0142o 80 milion\u00f3w z\u0142otych”}}},”ehro8″:{„id”:”ehro8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/EN_01022764_0040.jpg”,”imageId”:”51002″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Gdzie William i Kate polecieli w podr\u00f3\u017c po\u015blubn\u0105?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„azf7g”:{„id”:”azf7g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Bora Bora”},”moh59″:{„id”:”moh59″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Seszele”,”isCorrect”:”1″},”t0yif”:{„id”:”t0yif”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Malediwy”},”rybng”:{„id”:”rybng”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Bahamy”}}},”d473g”:{„id”:”d473g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/piersc-diana-kate.jpg”,”imageId”:”1792″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Gdzie odby\u0142y si\u0119\u00a0zar\u0119czyny Williama i Kate? „,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„65w22”:{„id”:”65w22″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w Pa\u0142acu Buckingham”},”ytjjr”:{„id”:”ytjjr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w Kenii”,”isCorrect”:”1″},”1kzhx”:{„id”:”1kzhx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w domu rodzinnym Kate”},”c043y”:{„id”:”c043y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na Seszelach”}}},”qq0ce”:{„id”:”qq0ce”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/z14684674QWspolny-herb-ksieznej-Kate-i-ksiecia-Williama.jpg”,”imageId”:”50943″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Co znajduje si\u0119\u00a0w herbie ksi\u0119\u017cnej? „,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qtq1f”:{„id”:”qtq1f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Lew i lilie”},”roduw”:{„id”:”roduw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Harfa i jednoro\u017cec”},”0x78e”:{„id”:”0x78e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Z\u0142ota wst\u0119ga i li\u015bcie d\u0119bu”,”isCorrect”:”1″},”j8seu”:{„id”:”j8seu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Korona i motto rodzinne”}}}},”results”:{„k4lkm”:{„id”:”k4lkm”,”title”:”Never been there!”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Kate-tren-1.jpg”,”imageId”:”729″,”min”:”0″,”max”:”5″,”desc”:”Musisz jeszcze troch\u0119\u00a0poczyta\u0107. \u015aluby brytyjskiej rodziny kr\u00f3lewskiej to wydarzenia, kt\u00f3re odbijaj\u0105 si\u0119\u00a0szerokim echem na ca\u0142ym \u015bwiecie, jak mog\u0142o Ci\u0119\u00a0to omin\u0105\u0107?”,”redirect_url”:””},”pojlu”:{„id”:”pojlu”,”title”:”Waity Katie”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Kate.jpg”,”imageId”:”21469″,”min”:”6″,”max”:”7″,”desc”:”Nie mo\u017cna powiedzie\u0107, \u017ce \u015bluby brytyjskiej rodziny kr\u00f3lewskiej to Twoja pasja, prawda? Niekt\u00f3re wiadomo\u015bci obi\u0142y Ci si\u0119\u00a0o uszy, ale nie \u015bledzisz z zapartym tchem wydarze\u0144 w Pa\u0142acu Buckingham”,”redirect_url”:””},”9nmyu”:{„id”:”9nmyu”,”title”:”Princess Wannabe!”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/EN_00963031_1015.jpg”,”imageId”:”51004″,”min”:”8″,”max”:”9″,”desc”:”Zdaje si\u0119, \u017ce uwa\u017cnie \u015bledzisz poczynania brytyjskiej monarchii. Brawo, Twoja wiedza jest imponuj\u0105ca!”,”redirect_url”:””},”7j2rs”:{„id”:”7j2rs”,”title”:”Royal, baby!”,”image”:”https:\/\/weddingdream.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/EN_00963104_0243.jpg”,”imageId”:”51005″,”min”:”10″,”max”:”10″,”desc”:”Wydaje mi si\u0119, czy 10 lat temu by\u0142a\u015b w Londynie w Opactwie Westminster? Twoja wiedza jest imponuj\u0105ca!”,”redirect_url”:””}}}

Zapisz się do newslettera